Hvordan ødelegge Russland. 2019 Rand Corporation-rapport: «Overextending and Unbalancing Russia»

Av Manlio Dinucci

Global Research, 21. mai, 2023

(Oversatt fra engelsk av Terje Valen.)

Kommentar fra oversetteren: Her finner vi bildet av den elefanten som ikke finnes i hovedstrømsmediene og Stortings-partienes analyse av det som skjer i Ukraina. Krigene der er provosert fram av USA og målet er å destabilisere og dele opp Russland, slik de klarte med Sovjet-Unionen. Men verden har forandret seg grunnleggende siden USA-imperiet klarte det. Derfor har de nå havnet i en klar tapsposisjon. Deres alternativ nå er å få til en storkrig på det eurasiske kontinent, og ikke bare en liten krig som den i Ukraina. Eller å slippe løs en verdenskrig som vil kunne utslette oss alle. Det kan skje fordi USA er det eneste landet i verden som har atomvåpen som en del av sin førsteslags-strategi. Men likevel er hovedtendensen i verden at fredskreftene, spesielt utenfor USA og vasallene i NATO og EU, styrker seg for hver måned som går.)

Av største relevans for krigen som utspiller seg i Ukraina, er oversiktsartikkelen nedenfor til Manlio Dinucci, først publisert av Global Research 25. mai 2019, som gir et sammendrag av en Rand-rapport med tittelen: Overextending and Unbalancing Russia. (Forstrekke og få Russland ut av balanse. T.V.)

Først publisert 7.november 2022

Tving motstanderen til å ekspandere hensynsløst for å få ham i ubalanse, og deretter ødelegge ham. Dette er ikke beskrivelsen av et judo-grep, men en plan mot Russland utarbeidet av Rand Corporation, den mest innflytelsesrike tenketanken i USA. Med en stab på tusenvis av eksperter presenterer Rand seg som verdens mest pålitelige kilde for etterretning og politisk analyse for lederne av USA og deres allierte.

Rand Corp er stolt av å ha bidratt til utarbeidelsen av den langsiktige strategien som gjorde det mulig for USA å vinne den kalde krigen, ved å tvinge Sovjetunionen til å konsumere sine egne økonomiske ressurser i den strategiske konfrontasjonen.

Det er denne modellen som var inspirasjonen til den nye planen, Overextending and Unbalancing Russia, utgitt av Rand [1].

KLIKK FOR Å FÅ TILGANG hele dokumentet til RAND mai 2019

Ifølge deres analytikere er Russland fortsatt en mektig motstander for USA i visse grunnleggende sektorer. For å håndtere denne motstanden må USA og deres allierte føre en felles langsiktig strategi som utnytter Russlands sårbarheter.  Så Rand analyserer de ulike måtene å ubalansere Russland på, og indikerer for hver sannsynligheten for suksess, fordelene, kostnadene og risikoen for USA.

Rand-analytikere anslår at Russlands største sårbarhet er økonomien, på grunn av landets store avhengighet av olje- og gasseksport. Inntektene fra denne eksporten kan reduseres ved å styrke sanksjonene og øke USAs energieksport. Målet er å tvinge Europa til å redusere sin import av russisk naturgass, og erstatte den med flytende naturgass som transporteres sjøveien fra andre land.

En annen måte å destabilisere den russiske økonomien på lang sikt er å oppmuntre til utvandring av kvalifisert personell, særlig unge russere med høy utdanning.

I den ideologiske sektoren og informasjonssektoren ville det være nødvendig å oppmuntre til intern strid og samtidig undergrave Russlands image i utlandet, ved å ekskludere det fra internasjonale fora og boikotte de internasjonale sportsbegivenhetene som det organiserer.

I den geopolitiske sektoren vil bevæpning av Ukraina gjøre det mulig for USA å utnytte det sentrale punktet i Russlands ytre sårbarhet, men dette må nøye beregnes for å holde Russland under press uten å gli inn i en stor konflikt, som de ville vinne.

I militærsektoren kan USA nyte høye fordeler, med lave kostnader og risiko, ved å øke antall landbaserte tropper fra NATO-landene som arbeider i en anti-russisk funksjon.

USA kan nyte høye sannsynligheter for suksess og høye fordeler, med moderate risikoer, spesielt ved å investere hovedsakelig i strategiske bombefly og langtrekkende angrepsmissiler rettet mot Russland.

Å forlate INF-traktaten og utplassere nye mellomdistanse kjernefysiske missiler i Europa som peker mot Russland, vil føre til høy sannsynlighet for suksess, men vil også utgjøre høy risiko.

Ved å kalibrere hvert alternativ for å oppnå ønsket effekt – konkluderer Rand-analytikerne – ville Russland ende opp med å betale den hardeste prisen i en konfrontasjon, men USA ville også måtte investere store ressurser, som derfor ikke lenger ville være tilgjengelige for andre mål. Dette er også et forhåndsvarsel om en kommende stor økning i USA/NATOs militærutgifter, til ulempe for sosialbudsjettene.

Dette er fremtiden som er planlagt for oss av Rand Corporation, den mest innflytelsesrike tenketanken til den dype staten – med andre ord det underjordiske senteret for reell makt som er grepet av de økonomiske, finansielle og militære oligarkiene – som bestemmer de strategiske valgene ikke bare for USA, men for hele den vestlige verden.

«Alternativene» fastsatt av planen er i virkeligheten ikke mer enn varianter av den samme krigsstrategien, der prisen i ofre og risikoer betales av oss alle.

This article was originally published on Il Manifesto. Translated by Pete Kimberley.

Manlio Dinucci is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.

Synspunkt fra fredaktivist i USA på situasjonen i Østen

Oversatt av Terje Valen

Av ny kald krig

Postet 24. mai, 2023

I Asia-Stillehavet, Kina, Falske fortellinger, G7-toppmøtet, Imperialisme, Japan, NATO, Nytt krigspådriv, Atomkrig, Propaganda, Sør-Korea, Sør-Kinahavet, Taiwan, UkrainaUSA aggresjon, USA

Hilsen VCG fra Global Times

G7-toppmøtet, Sør-Korea, Japan, amerikansk aggresjon, intervju med KJ Noh

Redaktørens merknad: Den siste utviklingen i Øst-Asia, som avspenningen mellom Sør-Korea og Japan, Sør-Koreas økende fiendtlighet mot Kina, og snakket om et forbindelseskontor for NATO i Tokyo, har hevet alarmen til observatører, ettersom USA eskalerer konfrontasjonen med Kina. Hva er hindringene for å opprettholde fred i Øst-Asia?  Global Times (GT) reporter Wang Wenwen diskuterte disse problemene med K.J. Noh (Noh), en USA-basert journalist, politisk analytiker, forfatter og lærer som spesialiserer seg på geopolitikk og politisk økonomi i Asia-Stillehavsregionen. Han er medlem av Veterans for Peace  og Pivot to Peace.

GT: Det er hypet av noen vestlige medier at et østasiatisk NATO som består av USA, Japan, Sør-Korea og til og med Kinas Taiwan-region bør etableres. Hva tror du?

Noh: Jeg synes det er galskap å gjøre det. NATO er Den nordatlantiske traktatorganisasjon, verken Japan eller Sør-Korea er i Nord-Atlanteren. De er alle i Stillehavet. NATO er en levning fra den kalde krigen som skulle vært oppløst etter Sovjetunionens fall. Men siden da har den tjent, og den tjener fortsatt som den militære armen av amerikansk imperialisme og amerikansk maktprojeksjon rundt om i verden. Den kommer inn i Stillehavet for å true Kina, og snakker om å bevare freden eller opprettholde menneskerettighetene, noe som er hykleri hinsides all tro.

GT: Japan er i samtaler om å åpne et NATO-kontor. Hvordan vil det påvirke regional stabilitet, når USA satser på konfrontasjon med Kina?

Noh: Det vil ødelegge regional stabilitet. Hver gang du hører ordet «stabilitet» fra amerikanske medier, snakker de egentlig om destabilisering. Hver gang du hører ordet «avskrekking», snakker de egentlig om provokasjon. Det vil eskalere trusselen. Det er ikke bare et forbindelseskontor, det er et kontor for å forberede interoperabilitet mellom USA og Japan.

Så det er veldig truende. Tanken bak dette er å utvide krigsskueplassen og antallet krefter som omringer Kina. Men det er en usedvanlig farlig konfrontasjon og provoserende handling, og alle i Vesten burde motsette seg det.

GT: Hva er hindringene for å opprettholde freden i Øst-Asia? Hvilke lærdommer bør Øst-Asia trekke fra den pågående Ukraina-krisen?

Noh: Det viktigste hinderet for fred i Øst-Asia er USA. Asia ønsker fred. Kina ønsker absolutt fred, men USA ønsker krig. De er god til å føre krig. Jeg snakker ikke bare hybrid krigføring, gråsonekrigføring, teknologisk krigføring, handelskrigføring, akademisk krigføring, lovlig krigføring, kulturell krigføring, informasjonskrigføring. De gjør alt dette. Men de forbereder seg også på å varm krig, på krig med våpen. Den vil gå til krig for å opprettholde sitt hegemoni. USA vil heller se verdens undergang, enn slutten på deres overherredømme.

Når det gjelder lærdommene fra Ukraina-krigen, er det viktig for alle landene i Øst-Asia å ikke engasjere seg i en stedfortrederkrig og ikke bli provosert til å svare. USA vil gjøre alt for å krysse enhver rød linje for å fremprovosere en krig. De ønsker å lage en slags strategi mot Kina og få hele verden til å sanksjonere Kina, slik de har gjort med Ukraina.

Det Kina gjør er veldig viktig, fordi de har foreslått fred og de opptrer som den kloke megleren. Jeg tror at fred på lang sikt beseirer krig, akkurat som det myke beseirer det harde, sivilisasjon beseirer barbari, etikk beseirer galt. Ved å ta den bedre veien og engasjere seg i diplomati og arbeide for fred, setter Kina et eksempel for verden som resten av verden til slutt vil følge. I dette ekstraordinære, farlige og vanskelige øyeblikket er det virkelig det faktum at USA ønsker å utløse krig. USA ønsker absolutt ikke fred som Kina har meglet eller innledet, fordi det ville være like ille som å tape krigen, og de ville miste sin globale legitimitet.

Vi er i et veldig farlig øyeblikk, men leksjonene vi bør lære er å se på Ukraina og ikke la USA bringe krig til dine kyster. Vi må arbeide for fred og ikke la oss lure av løgnene til en sviktende beskytter som er så oppsatt på enten å få det som de vil eller skape kaos rundt om i verden.

GT: G7-toppmøtet ble holdt fra fredag til søndag. I de senere år har G7s opprinnelige karakter av økonomisk samarbeid blitt svekket, men dets militære og ideologiske natur har fortsatt å øke. Hva synes du om G7s rolle som medskyldig i krig og økonomisk tvang?

Noh: Disse landene går med, ikke fordi de ser Kina som en trussel, men fordi USA faktisk er trusselen mot dem. Hvis de ikke slår seg sammen med USA, vil det bli mishandlet av sanksjoner. I en viss forstand er de en uvillig koalisjon.

USA ønsker å skape så mange gjengmedlemmer som de kan for å gjøre sitt forsøk på å slå seg sammen mot Kina, slik at de kan kritisere Kina og si at Kina er en trussel mot den regelbaserte orden. Det er USAs vanlige propaganda. Vi kan også merke oss at det er en uenighet i selve G7. Frankrike har laget noen lyder om å være mer uavhengig.

På et grunnleggende nivå er økonomisk samarbeid med Kina avgjørende for alle vestlige stater. Kina er den eneste store økonomien som vokser, og den eneste økonomien som har kapasitet til å bringe disse vestatlantiske statene ut av den økonomiske krisen. Hvis de tenkte rasjonelt og hvis de hadde sine egne interesser på hjertet, ville de søke å bygge og styrke relasjonene med Kina, og de ville avskaffe denne absurde demoniseringen av Kina.

Men i stor grad er USA buktaleren bak kulissene, og G7 kommer i stor grad til å kapitulere og gjenta de amerikanske løgnene. De vil bruke enhver symbolsk og retorisk strategi for å forsterke sin fiendtlighet mot Kina. Det er en stor feil og en stor tragedie.

GT: Det ser ut til at Sør-Korea vipper mer mot USA. Det har også vært en økende negativ trend i forholdet mellom Kina og Sør-Korea, ettersom Sør-Koreas president berørte Kinas kjernespørsmål, Taiwan-spørsmålet. Tror du Seoul truer sin diplomatiske balanse og mister strategisk uavhengighet?

Noh: Det er sant at Sør-Korea lener seg mer mot USA. Yoon-administrasjonen har satt alle sine brikker på å innordne seg med USA. Det viktigste å forstå er at innenfor Sør-Koreas DNA i sin historie, har Sør-Korea alltid vært en amerikansk klientstat. Staten Sør-Korea ble opprettet kunstig av USA, ved å dele halvøya i to.

Det vi ser nå er en tilbakevending til den historiske malen. Yoon gir USA alt de vil ha. Ikke lenge etter at han ble valgt, kom han opp med den sørkoreanske Indo-Pacific-strategien. Dette er i hovedsak den amerikanske strategien for regionen Det indiske hav-Stillehavet. USAs dreining mot Asia-strategien er rebranded. Det er en plan for å hindre Kina i å utvikle seg og til og med å omringe og angripe landet.

USA provoserer Sør-Korea som en proxy eller et påskudd for å eskalere mot Kina. I hovedsak er hovedpoenget at Sør-Korea ikke har strategisk uavhengighet.

*****

REDAKTØRENS MERKNAD: Vi minner våre lesere om at publisering av artikler på nettstedet vårt ikke betyr at vi er enige med det som er skrevet. Vår policy er å publisere alt som vi anser av interesse, for å hjelpe våre lesere med å danne sine meninger. Noen ganger publiserer vi til og med artikler som vi er helt uenige i, siden vi mener det er viktig for leserne våre å bli informert om et så bredt spekter av synspunkter som mulig.

Frigjøringen av Bakhmut viser at russiske styrker jobber sammen mot seier

Mandag 22 mai 2023  fra BRICS informasjons-side.

Lucas Leiroz, journalistforsker ved Senter for geostrategiske studier, geopolitisk konsulent.

Etter mer enn 290 dager med intense kamper og titusenvis av tap, er slaget om Artyomovsk (kalt Bakhmut i Ukraina) over. 20. mai kunngjorde Moskvas tjenestemenn at russiske styrker hadde tatt full kontroll over provinsen, uten flere ukrainske enheter i regionen. Med dette tok det blodigste infanterislaget siden andre verdenskrig slutt. Saken viser nok en gang hvordan Moskva militært kontrollerer konflikten, og etterlater ingen tvil om hvilken side som vinner på slagmarken.

Kunngjøringen ble gjort rundt middagstid den 20., i en uttalelse publisert på sosiale medier av Evgeny Prigozhin, leder av det russiske private militærselskapet (PMC) Wagner-gruppen. Noen timer senere bekreftet flere russiske statlige tjenestemenn nyheten og gratulerte offentlig Wagners krigere for seieren på slagmarken.

Som ventet reagerte ukrainske talspersoner og vestlige medier innledningsvis med å benekte nyheten. I noen timer hevdet ukrainske tjenestemenn at Kievs styrker fortsatt var i byen, men så endret fortellingen seg, og tjenestemenn innrømmet at russisk kontroll var oppnådd. Da det ville bli umulig å opprettholde den løgnaktige diskursen i lang tid, ble den ukrainske taktikken å  innrømme nederlag for å prøve å bruke et «offer»-narrativ for å skaffe mer vestlig støtte.

På en pressekonferanse på sidelinjen av G7-toppmøtet i Hiroshima, Japan, anerkjente Ukrainas president Vladimir Zelenskyj nederlaget ved å si at det er «ingenting» i Bakhmut nå, og at byen bare er i ukrainske «hjerter».

«Du må forstå at det ikke er noe (…) For i dag er Bakhmut bare i våre hjerter. Det er ingenting på dette stedet, sa han til journalister, og prøvde å bruke emosjonelle teknikker for å bevege den vestlige opinionen.

Zelenskyjs ord høres imidlertid hyklerske ut når saken analyseres i dybden. Bakhmuts fall var nært forestående, og flere militære eksperter hevdet at det bare var et spørsmål om tid før det skjedde. Russerne var svært nær seier, og åpenbart visste de vestlige etterretningstjenestene som kontrollerer de ukrainske styrkene dette, men de ignorerte virkeligheten på slagmarken og valgte å satse på et løgnaktig og uansvarlig narrativ om en «vårens motoffensiv» for å prøve å øke den internasjonale støtten til regimet.

Som et argument for å rettferdiggjøre «muligheten» for en ukrainsk seier, rapporterte hovedstrømsmediene intensivt eksistensen av en påstått intern konflikt i Russland mellom styrkene til PMC Wagner og forsvarsdepartementet. Fortellingen ble skapt ved å utnytte taler av Prigozhin selv, som er kjent for alltid å bruke psykologiske krigføringsteknikker, og prøver å virke svak og splittet i fiendens øyne. Både ukrainsk og vestlig etterretning visste sikkert at Prigozjins ord var en slags «felle», men de valgte å adoptere vestlig mediediskurs og beordret tropper til å forbli i byen, i stedet for strategisk å trekke seg tilbake for å redde liv i møte med nært forestående nederlag.

Som et resultat ble de siste dagene av byen under ukrainsk kontroll preget av intense kamper med bruk av tungt artilleri og brannstiftende termobariske våpen. Zelenskyj, selv med de nødvendige etterretningsdataene for å forutsi nederlaget, godkjente ikke bare noen evakuering, men han holdt seg også på trygg avstand fra frontlinjene under de vanskeligste dagene av konflikten. Hans internasjonale turné har vart lenge, og derfor har han ikke engang vært i Kiev for å ta nødtiltak eller ønske de overlevende velkommen og belønne dem.

Slutten av kampen avslører også den militære kompetansen til lederen av Wagner-gruppen, som med hell brukte psykologiske ferdigheter for å forvirre fienden og akselerere seieren. Dette er første gang en PMC har vunnet et stort infanterislag mot en regulær hær. Den sørlige kommandoen til den russiske hæren hjalp i de siste dagene av kampen, hovedsakelig med tilførsel av artilleri, men hovedpersonen i seieren var Wagner-gruppen, i motsetning til den vestlige diskursen om at PMC ville bli svekket og nær kollaps.

Det er nødvendig å nevne at de ukrainske styrkene samarbeider med vestlige leiesoldater og får stor støtte i våpen og etterretning. Dette gjør kontrollen som russerne opprettholder over konflikten enda tydeligere, siden de var i stand til å vinne en fiende så godt utstyrt i en intens kamp ved hjelp av praktisk talt bare en PMC, uten noen stor mobilisering av kamppotensialet.

Faktisk viser seieren den 20. at den inkonsekvente og svekkede siden er den vestlig-ukrainske, der etterretningstjenestene ikke kommuniserer direkte med militæret og får dem til å opprettholde uholdbare stillinger på slagmarken, noe som resulterer i tusenvis av ukrainere død. Fra Russlands side opptrer PMC Wagner, forsvarsdepartementet og etterretningsdepartementet synlig sammenhengende og oppnår betydelige seire ved hjelp av få ressurser, og satser i stor grad på psykologisk krigføringstaktikk for å lure fienden.

Ukrainas nyliberalisme på steroider, Europas økonomiske selvmord

(Artikkel oversatt av Terje Valen på grunnlag av maskinoversettelse.)

BlogviewMichael Hudson Arkiv

Michael Hudson • 15. mai, 2023

RADHIKA DESAI: Hei alle sammen og velkommen til denne niende geopolitiske økonomitimen, det fjortende programmet om vår tids politiske og geopolitiske økonomi. Jeg er Radhika Desai.

MICHAEL HUDSON: Og jeg er Michael Hudson.

RADHIKA DESAI: Og i dag har vi en spesiell gjest, professor Mick Dunford. Mick er professor emeritus ved Sussex University og gjesteforsker ved Det kinesiske vitenskapsakademiet, og hans arbeid fokuserer på verdensutvikling, spesielt i Eurasia og Kina.

Mick skal hjelpe oss med å diskutere den politiske og geopolitiske økonomien i dag i Ukraina-konflikten. Konflikten drar ut. Den etterlengtede våroffensiven har startet og går ikke så bra.

Vestlig propaganda begynner å fremstille det vi vet i mange tilfeller er et blodbad for Ukraina som en triumf. President Zelenskyj flyr rundt i europeiske hovedsteder og får svært usikre løfter om hjelp.

Vestlige makter fyller Ukraina med det noen nylig kalte en dyrehage av uforenlige våpen og våpensystemer av ulik årgang.

EU fortsetter å innføre stadig nye sett med sanksjoner mens president Biden fortsetter å proklamere sin støtte til Ukrainas sak så lenge det tar å gjenvinne grensene fra 1991, som selvfølgelig inkluderer Krim.

Så alt dette skjer. Vi vet at det er mye som er rart med konflikten.

Og det vi ønsker å gjøre i dag, er å følge pengene i konflikten. Kriger utkjempes ikke bare med våpen, strategier og taktikk. Hærer marsjerer, som de sier, på magen.

Så hva er den politiske og geopolitiske økonomien i denne konflikten?

Mens hovedstrømspressen får det til å høres ut som om Vesten er involvert i konflikten helt altruistisk, og står opp for vestlige verdier og demokrati, selv om den forresten støtter en stadig mer fascistisk regjering i Kiev, fokuserer noen få kritiske kilder på profitten som blir gjort av våpenproduksjon.

Men det vi tror vi vil kunne vise i løpet av denne timen, er at faktisk er den underliggende politiske økonomien og den geopolitiske økonomien langt mer kompleks.

Så det vi har bestemt oss for å gjøre er å organisere samtalen etter land og region.

Så vi vil først diskutere punktene knyttet til Ukraina. Så kommer vi til Russland. Så kommer vi til Europa. Så drar vi til USA. Så skal vi diskutere Kina og så resten av verden.

Så det er omtrent sånn vi ønsker å gjøre det.

Og så begynner vi med Ukraina. Det jeg finner virkelig bemerkelsesverdig om hele den økonomiske situasjonen i Ukraina er at normalt når et land er i krig, forventer du at landet trekker sammen, at regjeringen skaper politikk som er egalitær.

Du vet, i løpet av konflikten i andre verdenskrig i Storbritannia var det snakk om rettferdige aksjer og like ofre.

Men det du finner i Ukraina nå, er helt motsatt. Det du ser i Ukraina er det vi kan kalle nyliberalisme på steroider.

Zelenskyj-regjeringen, selv om den fører en krig, som veldig ofte er en slags «mediekrig», men uansett er den virkelig og i krig, den kjemper mot en stor fiende.

I mellomtiden innfører regjeringen en lovgivning som er svært arbeiderfiendtlig. Den har forbudt opposisjonen som vil prøve å motstå det. Og det er å privatisere alle slags statlige eiendeler for å finansiere krigen.

Så du selger egentlig familiens sølv for å betale for en løpende utgift.

Og i tillegg inkluderer privatiseringene det veldig, veldig fruktbare landet Ukraina. Og det blir ikke privatisert til vanlige bønder eller noe. Tvert imot blir landet solgt til stor agribusiness.

Så hver gang du hører om, vet du, hvor presserende det er at ukrainsk korn må ut på verdensmarkedet, er det ikke interessen til vanlige bønder som blir beskyttet, ukrainske bønder. Tvert imot må disse store agribusinessene få sine produkter ut for salg. Så dette er hva som skjer.

Og på mange andre måter er også privat virksomhet dypt involvert. Hver gang det er et lån som blir gitt til Ukraina, er private aktører, store finansinstitusjoner involvert. Og selvfølgelig har IMF kanalisert penger til Ukraina på ulike måter og så videre.

Tror du ikke, Michael, er ikke det egentlig en ganske eksepsjonell tilstand for et land i krig?

MICHAEL HUDSON: Vel, det er det absolutt.

Og i pressediskusjonen hver dag handler det åpenbart om militæret, men den militære diskusjonen om hvorvidt det kommer til å bli et motangrep fra Ukraina, den militære situasjonen er, alt de egentlig snakker om er at Ukraina må oppnå en viss seier slik at de nå kan forhandle fred med russerne og installere nøyaktig den nyliberale politikken som du har beskrevet. Det er ingen måte det kan skje på.

Jeg tror vi i begynnelsen skal si hva den andre siden har å si. Og jeg tror Russlands utenriksminister Lavrov gjorde det klart den 4. mai.

[Lavrov] sa: «Alle forstår den geopolitiske karakteren av det som skjer, og alle forstår at uten å løse det viktigste geopolitiske problemet, som er Vestens ønske om å opprettholde sitt hegemoni og diktere til alle og all sin vilje, er det umulig å løse noen kriser, hverken i Ukraina eller i andre deler av verden.»

Så du kan se akkurat nå hvordan USA har forberedt seg på det. Hver dag, spesielt i New York Times og Washington Post, er det en liste over alle krigsforbrytelsene som Russland angivelig har begått i Ukraina, som begynner med falske massakrer, Bakhmut-massakren og alle angrepene.

Så USA samler en regning som nå New York Times sier er 2 billioner dollar som Ukraina må betale Vesten for å bli solvent når kampene er over.

Og USA sier: – Vel, vi forbereder allerede en krigsforbryterrettssak i Den internasjonale straffedomstolen mot Russland for hva dette kommer til å bli, en liste over skader for å anklage Russland slik at Ukraina kan begynne å betale.

Men selvfølgelig kommer krigsforbryterrettssaken til å ta år etter år. Og i mellomtiden er Ukraina nødt til å selge nøyaktig alle sine eiendeler som du har nevnt.

Det må selge landbruket til Monsanto. Det vil selge sine gassrettigheter til Chevron. USA har hyret BlackRock, Wall Street-firmaet, for å lage et repertoar av alle eiendelene Ukraina har og finne ut hvordan de kan bli solgt til amerikanske kjøpere.

Vel, hele spørsmålet er, hva vil skje? Vil det virkelig bli solgt?

Vel, hvordan kan det bli solgt hvis selgerne er en regjering som ble installert ved et statskupp, en regjering som faktisk selv har blitt en terroristregjering, og pengene som mottas for disse spesielle privilegiene faktisk blir overlevert til kleptokratene og til regjeringens tjenestemenn for å sette inn sine egne kontoer,  og mye av det har faktisk blitt resirkulert til kampanjer for den amerikanske kongressen, de amerikanske senatorene og amerikanske politikere.

Og det er liksom et viktig økonomisk aspekt ved dette som ikke har blitt diskutert bortsett fra Hunter Bidens laptop, der han lovet å betale Hunter Biden og den store mannen, antagelig faren, for å fungere som lobbyister for Ukraina.

Og vi vet at mye av pengene som har blitt donert til Ukraina har blitt betalt av Ukraina til PR-byråer og lobbyister for å betale senatorer og representanter.

Men det er også slik at når du har BlackRock ansvarlig for nyliberalisering og oppdeling av den ukrainske økonomien, kan senatorene og kongressmedlemmene forvente kampanjebidrag ikke bare fra Ukraina, men fra BlackRock, fra Chevron, fra alle de andre selskapene som er i stand til å kjøpe et drap der.

Vel, hva er responsen?

Og jeg tror det jeg vil påpeke er at Russland åpenbart trenger sin egen straffedomstol.

Det trengs en skyggedomstol for å si: — Ja, selvfølgelig må overgriperen må betale oppreisning. Aggressoren i dette tilfellet er USA og NATO. Vi skylder penger. Vi er ikke betalingsmottakerne.

– Og disse eiendelene i Ukraina, spesielt i den russiske delen som nå er en del av Russland, er ikke opp til Ukraina å selge. De er våre eiendeler nå. De er russiske eiendeler. Og vi kommer ikke til å selge dem til Vesten, og vi kommer ikke til å installere et nyliberalt program som blir foreslått av Vesten.

Så det kommer åpenbart til å være en standoff i flere år.

Den konfrontasjonen vil måtte gå utover bare en internasjonal straffedomstol av det globale flertallet, men et helt sett av motinstitusjoner for å motvirke, for eksempel, IMF, som låner ut penger til Ukraina i strid med sine avtaleartikler, låner ut til et land i krig, låner ut til en regjering som er alt annet enn demokratisk for å utkjempe krigen.

Så jeg tror vi kan ha litt frem og tilbake her før vi er ferdig med Ukraina, men for å komme inn på dette, det faktum at den økonomiske løsningen bare kan avgjøres på slagmarken. Det er alle enige i.

USA forventer at Ukraina vinner nok på slagmarken til at de kan si, la oss stoppe og snakke.

Og Russland har gjort det veldig klart, vi kommer ikke til å stoppe og snakke. Vi kommer til å fortsette å sette våre nasjonale sikkerhetskrav først, og dette er ikke noe som kommer til å ende i år eller neste år eller til og med året etter.

RADHIKA DESAI: Mick, kan du gå videre.

MICK DUNFORD: Greit. Jeg vil bare plukke opp hva Michael sa om hvordan nyliberalismen blir sett på som veien fremover fra dette tidspunktet.

Og jeg vil gjøre det ved å snakke om hvordan nyliberalismen, måten en bestemt vei til overgang på, måten et land der etniske nasjonalister kom til makten gjennom en rekke påfølgende fargerevolusjoner, la grunnlaget, mye av grunnlaget for den nåværende krisen.

Jeg vil gjerne at Paul skal vise et lysbilde, hvis han vil.

Det er veldig interessant, vet du, at i 1991 så de ukrainske etniske nasjonalistene, som Gorbatsjov faktisk hadde advart Bush om, for seg at Ukraina veldig raskt ville bli et nytt Frankrike.

Det som faktisk skjedde, var at Ukraina på en måte faktisk gikk baklengs. I 1989 til 1991 var det en rekke transformasjoner i Europa der mange av de kommunistiske landene i Europa kollapset og foretok overganger til kapitalismen.

Og i 1989 var det et forsøk på fargerevolusjon, som mislyktes, i Kina.

Denne figuren viser bare veksten i BNP i en rekke av disse overgangslandene fra 1989. 1989 tilsvarer 100.

Av de østeuropeiske landene var Polen den som gjorde det best. I 2019 nådde den en indeks på 251,7. Men Polen mottok enorme summer i utjevningsfondstøtte fra EU.

Av disse landene var det Hviterussland som gjorde det nest best, som ikke vedtok en nyliberal vei.

Hvis du derimot ser på Ukraina, finner du at indeksen i 2019, rett før de store konsekvensene av den nåværende konflikten, men som åpenbart delvis reflekterer konflikten som startet i 2014, var på bare 56,8. 56% av hvor den var i 1989.

Det representerer en katastrofal økonomisk kollaps som følge av overgangsveien som ble vedtatt i landet.

Hvis man ser på Kina, registrerer jeg den kinesiske indeksen. Den kinesiske indeksen, som startet på 100 i 1989, var i 2019 1.480.

Jeg vil at du bare skal tenke på disse to tallene. Du kan sammenligne Polen, 251,7, Hviterussland, 56,8, Kina, 1.480.

Så på en måte førte denne spesielle nyliberale veien til en økonomisk katastrofe.

Det førte også til en demografisk katastrofe fordi landet hadde 51,3 millioner mennesker i 1989, 1993. Det hadde falt til rundt 41 millioner innen 2014. I dag er det trolig rundt 31 millioner.

Rundt 5,5 millioner flyktninger er i Kina, ytterligere 4,5 millioner i EU.

Befolkningen har kollapset fordi dødsfall overstiger fødsler. Så det har svært små utsikter til å se vedvarende befolkningsvekst i årene som kommer.

Så på en måte ville jeg bare dokumentere disse økonomiske og demografiske aspektene ved en katastrofe som har ført til denne tragedien.

RADHIKA DESAI: Det er virkelig veldig viktig.

Det vi ser nå i sammenheng med krigen er at denne politikken faktisk blir ytterligere utviklet, blant annet av det faktum at Zelenskij-regjeringen har brukt krigen som unnskyldning for å forby all opposisjon, hvilket betyr at motstanden mot denne politikken ikke kan uttrykkes, vesentlig.

Og selvfølgelig, det du også sier om den demografiske kollapsen, både før og da under krigen, med så mange flyktninger i Russland og andre steder, tror jeg også viser at ironien i faktum er at alle som sier stå opp for Ukraina og vi skal forsvare Ukraina, faktisk bidrar til den systematiske ødeleggelsen av Ukraina.

Dette er en av ironiene i dagens situasjon.

En annen ting ved den typen politisk økonomi i alt dette, som virkelig slår meg som ekstremt, jeg mener, skandaløst hyklersk, sjokkerende hyklersk, er at alle våpnene som blir sendt, spesielt av USA, men også av andre land, de blir alltid fremstilt som, vi gir Ukraina våpen.

Ingen av disse våpnene blir gitt. USA og andre land selger disse våpnene. Og hvis Ukraina ikke kan betale, som det faktisk ikke kan, øker de gjelden sin.

På slutten av denne krigen vil enhver enhet som overlever som navnet Ukraina kunne bli sittende fast i, bli belemret med denne regningen.

Og jeg tror ikke alle pengene de vil konfiskere fra en eller annen russiske oligark, sentralbankreservene og hva ikke, vil komme noe sted i nærheten av det som trengs for å betale for dette.

Og så i hovedsak, uansett hvem som er igjen i Ukraina, vil måtte jobbe veldig hardt for å betale denne gjelden.

Og igjen, det er en gjeld, husk, som er pådratt for et helt illegitimt formål.

Ukraina var ikke veldig velstående, men det ville ha beholdt det lille 56,8% av sin 1989 velstand. Det ville de ha beholdt det vesentlige og kanskje til og med gjort det bedre hvis de hadde signert Minsk-avtalene.

Men Vesten, ved å egge Ukraina til ikke å signere Minsk-avtalene, har i hovedsak skapt denne situasjonen.

Og hva mer, vestlige selskaper, finans, agribusiness og alle slags vesen tjener i utgangspunktet allerede på det.

De profitterte, som Mick påpekte, allerede før denne konflikten begynte, gjennom alle fargerevolusjonene og gjennomføringen av nyliberal politikk og så videre, som sikkert går tilbake til 2014 og mye tidligere enn det også.

Men også i sammenheng med den nåværende krigen, mens krigen pågår, mens landet er i krig, tjener vestlige selskaper på å kjøpe opp produktive eiendeler og i hovedsak utnytte ukrainsk arbeidskraft i hovedsak med en arbeidslovgivning som er helt konstruert til fordel for store selskaper.

MICHAEL HUDSON: Vel, spørsmålet er, hva skal Ukraina bli etter alt dette?

Når du snakker om nyliberalismen, er det ingen måte at dette nyliberale programmet kan brukes på i Donetsk eller Luhansk eller Odessa, hvis det blir overtatt.

Så det vi snakker om er en slags røff tilstand i Ukraina der det er mulig at selv Luhansk kan bli overlatt til Polen. Det kommer til å bli skåret opp.

Så argumentet kommer til å være: Hva slags Ukraina skal betale denne gjelden?

Og absolutt alle avtaler som proxy-regjeringen har gjort og enhver gjeld de har kjørt inn i, kan bli forkastet på grunn av odiøs gjeld.

Nå, selvfølgelig, hvis USA innfører en marionettregjering, et klientoligarki, kommer de ikke til å reise spørsmålet om motbydelig gjeld.

Som du nettopp påpekte, er det politiske systemet slik at arbeiderpartiet ikke har noen representasjon der.

Så du ville ha et Ukraina som har mistet halvparten av befolkningen som bor i utlandet nå, og det er ingenting å gå tilbake til for dem.

Og store deler av befolkningen er russisktalende. Så det kommer til å være bokstavelig talt noe som egentlig ikke er et land.

Du kan tenke på det som en økonomisk enhet som på en eller annen måte kontrollerer råmaterialene vi har nevnt, landet som ikke er forgiftet av urankuler og gjort radioaktivt.

Du snakker om et slags, ikke egentlig et land. Selv definisjonen av hvordan man skal sette inn de nye lovene må avvente en løsning av de politiske grensene som jeg ikke ser skjer innen overskuelig fremtid.

RADHIKA DESAI: Så absolutt. Jeg mener, i utgangspunktet er det vi alle ender opp med å si at krigen rett og slett har vært anledningen til ytterligere akselerasjon av nyliberal transformasjon av Ukraina, det er det Vesten får.

I mellomtiden blir selvfølgelig vanlige ukrainere, mange av dem kanskje til og med ganske idealistiske, registrert for å gå og kjempe og dø for en sak som ikke engang er årsaken til deres frigjøring, men en årsak til ødeleggelsen av landet deres.

Jeg mener, dette er den forferdelige situasjonen i Ukraina. Kanskje hvis vi er ferdige med Ukraina, kan vi, Mick, ville du legge til noe mer om Ukraina?

MICK DUNFORD: Jeg mener, nei, det eneste jeg ville ha lagt til er at, hvis du ser på Mariupol, mener jeg, det er allerede en ganske betydelig prosess med gjenoppbygging av boliger, med folk som får ny innkvartering.

Det har vært ganske store investeringer i transportinfrastruktur. Det har vært forsøk på å løse problemene med vannforsyningen på Krim.

Så jeg mistenker at de delene av Ukraina som har blitt en del av Russland, godt kan se veldig betydelige offentlige investeringer for å prøve å, vel, så mye har blitt ødelagt, å faktisk gjenopprette infrastrukturen og begynne å gjenopprette offentlige tjenester og kanskje å få noen av disse økonomiske aktivitetene til å fungere igjen for å gi folk levebrød.

Men det vil åpenbart innebære massive finansielle investeringer og svært nøye planlegging.

RADHIKA DESAI: Absolutt, og det er en god overgang til vårt neste emne, som er Russland. Så vil jeg si, hva er de mest generelle tingene du kan si om situasjonen i Russland?

Vel, husk at da konflikten begynte, hevdet president Biden at han skulle innføre slike sanksjoner som skulle føre til, hva var, hvordan sa han det? At vi skulle redusere rubelen til ruiner og at vi skulle sette den russiske økonomien tilbake, massivt ødelegge den russiske økonomien.

I stedet har vi sett at den russiske økonomien faktisk har vist seg veldig motstandsdyktig. Og faktisk, på mange måter, har sanksjonene vært boomeranging, de forårsaker mer skade for påleggerne av sanksjonene, enten det er EU eller USA selv, spesielt dollarsystemet og så videre, i stedet for å skade Russland.

Så Russland har vist seg motstandsdyktig mot sanksjoner.

Og denne historien i seg selv går også tilbake til 2014, for i 2014, som folk kanskje husker, ble det pålagt en første gruppe sanksjoner mot Russland.

Og som svar på disse sanksjonene tok den russiske regjeringen en rekke økonomiske initiativer for i hovedsak å motvirke sanksjoner.

Og en av de store suksesshistoriene med den sanksjonssikringen var faktisk den russiske landbrukssektoren, som faktisk har vært, har vist seg å være en suksesshistorie.

Og Russland er i dag en stor eksportør, ikke bare av korn og matvarer og så videre, men det eksporterer også gjødsel, som vi så i en tidligere fase av konflikten, da det var stor bekymring for forstyrrelsen av forsyninger av gjødsel fra Russland.

Og Russland har også, i løpet av det siste året eller så, vist en evne til å holde produksjonen oppe.

En av de andre tingene som slår meg er at i Vesten, med alle våpnene som blir levert og solgt til Ukraina, har lagrene blitt tømt, mens Russland har vist en evne til å fortsette å produsere våpen og i hovedsak å vinne kriger i Russland.

Så i den forstand, og det siste poenget jeg vil gjøre er at alt dette har blitt gjort i en sammenheng der regjeringen har trappet opp sitt nivå av statlig intervensjon for å skape en mer produktiv økonomi,  for åbli mer av en utviklingsstat, selv om mange mange i Russland hevder at ikke nok har blitt gjort på denne fronten, og mer kan gjøres.

Sentralbankenes politikk, den russiske sentralbankens politikk kan være mer anti-nyliberal enn de er.

Regjeringen kan også i hovedsak mobilisere økonomien på krigsfot.

Og faktisk, i stedet for IMFs spådom om at den russiske økonomien ville bli satt tilbake med om lag 12 til 14%  ble den til slutt, i 2022, satt tilbake med bare 2%.

Men mange vil hevde, Sergei Glazyev er en av dem, som faktisk sier at hvis du mobiliserer økonomien mer, ville du ikke bare ikke ha et tilbakeslag på bare 2%, noe som absolutt er noe å feire, men faktisk ha en russisk økonomisk oppgang, noe som fortsatt kan være mulig.

MICHAEL HUDSON: Vel, det Russland ønsker å gjøre er å snu det som kommer til å bli en seier militært i Ukraina til en samlet ny økonomisk orden. Det er det både Putin og Lavrov har snakket om.

Og de har også pekt på at økonomiske og politiske løsninger i Ukraina-konflikten går sammen.

Så Russland kommer helt i utgangspunktet til å be Ukraina og USA om å innrømme at den falske massakren i Bucha og andre anklager om krigsforbrytelser ble forfalsket.

Og Russland kommer til, håper jeg, å lage sin egen liste over ukrainske, amerikanske og britiske krigsforbrytelser mot Ukraina, inkludert nå utarmet uran, og presentere sin egen regning for penger som skyldes, som sannsynligvis vil være mye mer.

Det vil være en hel krangel om hvem som startet krigen.

Startet krigen i 2014 med statskuppet?

Eller startet det med oppbyggingen av ukrainske styrker for å angripe Luhansk og Donetsk like før februar i fjor?

Eller begynte det bare med at Russland kom inn som alle amerikanske offisielle dokumenter sier, uprovosert?

Vel, krigsforbryterrettssaken kommer til å bli drevet av russerne, sannsynligvis med andre land i det globale sør, land med verdensmajoritet, Kina og andre.

Målet vil også være å restrukturere ikke bare NATO-Ukraina, men NATO-Kina og USAs forbindelser med det globale flertallet helt.

Og det Russland innser er at uansett hva som kommer ut av dette, kan enhver fredsavtale som forhandles bare etableres på slagmarken. Derfor har ikke Russland råd til å tape krigen.

Og hvorfor i New York Times, Mr. Friedman kommer ut og sier, Russland har nå utvidet helt til spissen av NATO. Det er Russland som ekspanderer til NATO i stedet for at NATO utvider seg til Russland.

Så jeg tror det Russland kommer til å komme ut med er sin egen Monroe-doktrine.

Og det kommer til å si, hold deg unna Svartehavet og hold deg også ute av det nordlige Stillehavet.

De kan koordinere dette med Kina, og holde utenlandske skip ute av Kinastredet. Ukraina-krigen kommer til å sette en hel modell for hva som skjer i Taiwan, i Kina og over hele verden, langt utenfor Ukraina.

Og USA har i hovedsak tatt besittelsene til russiske oligarker. Og vi har snakket om å ta Russlands reserver.

Og disse beholdningene til russiske oligarker ble kjøpt med pengene som de betalte de privatiserte selskapene til amerikanske og utenlandske låntakere.

Så Russland kan økonomisk svare ved å annullere alle utenlandske beholdninger av russiske aksjer som eies av amerikanske innehavere og NATO-innehavere.

Si: – Vent litt, du har ikke bare stjålet fra Ukraina, du har stjålet i Russland. La oss få et globalt oppgjør av alt dette.

– Du gjorde mot Russland først det du gjorde mot Ukraina. Vi kommer til å kansellere alle aksjer og obligasjoner som skyldes amerikanske og NATO-eiere. Bare annuller dem for å reversere salget av den russiske industrien.

Og det kan være en modell for det samme som skal gjøres mot Ukraina i beregningen av skader og erstatninger som USA, Storbritannia og Tyskland skylder Ukraina.

RADHIKA DESAI: Mick, kan du gå videre.

MICK DUNFORD: Ja, jeg mener, Michael snakket om en ny økonomisk orden.

Jeg synes det er ganske interessant å spørre hvorfor han gjorde det, når Russland fra 1990-årene la frem forslag om økonomisk integrering av Eurasia fra Lisboa til Vladivostok, når de snakket om udelelig sikkerhet, når de forventet at de muntlige og skriftlige forpliktelsene som ble gitt til Gorbatsjov med hensyn til ikke-utvidelse av NATO ville bli respektert, og når vi nå lærer av Jeffrey Sachs at NATO begynte å planlegge inkluderingen,  selv av Ukraina i 1991, 1992, som er forbløffende.

Men på en måte ble disse konstruktive forslagene avvist av USA og også av EU. Et viktig spørsmål man må stille er hvorfor.

Jeg mener, åpenbart er det mange grunner, og det er kompliserte forklaringer, men det er klart at det denne konflikten har gjort, er at den har forstyrret Belts and Road Initiativet, den har delt Russland og Tyskland.

Det er åpenbart ment å forhindre fremveksten av en betydelig eurasisk landmakt som kan utfordre USAs lederskap.

Når det gjelder EU, er EU bare interessert i økonomisk integrasjon på sine vilkår, noe som betyr at den respekterer sine verdier, men hva den mener med sine verdier er en politisk orden der det er lett å blande seg inn eksternt, og en økonomisk orden der alle ressurser i hovedsak er tilgjengelige for salg til alle og enhver,  som har en tendens til å nekte mindre utviklede deler av verden utsiktene til å engasjere seg i en form for utvikling for å innhent Vesten.

Jeg tror det er i lys av bitter erfaringen at Russland har formulert en ny utenrikspolitikk, og at ny utenrikspolitikk er ekstremt interessant fordi den på den ene siden innebærer en reorientering av Russland mot øst, etablering av tettere forbindelser med Øst-Asia, med Sørøst-Asia, med India.

Men den innebærer også en omdefinering av Russland som en «sivilisasjonsstat».

Jeg mener, i lang tid, siden Peter den store, har Russland på en måte modellert seg på Vesten, og jeg tror det er Vestens ugjerninger som faktisk har overbevist om at det må være en annen vei fremover.

Og på en måte er denne forestillingen om en sivilisasjonsstat et begrep som også brukes i forhold til Kina, du kan bruke det i forhold til India, i forhold til landene i den islamske verden.

Og det som er ganske interessant med det er hvis du faktisk sier, se på Øst-Asia. Inntil 1894, var Øst-Asia i fred i 300 år.

Hvis du bare ser på Kina, var det fred i 500 år. Disse landene engasjerte seg ikke i former for ekstern ekspansjon og kolonialisme.

Så på en måte er det en dyp forskjell mellom hva slags sivilisasjon eller verdier disse østasiatiske sivilisasjonene har og den vestlige sivilisasjonen der kapitalismen oppsto med imperialisme og kolonialisme.

Og på en måte er det knyttet til en radikalt annerledes oppfatning av den internasjonale orden som jeg tror Russland nå har sluttet seg til i sitt nære forhold til Kina, og spesielt når det gjelder måten de har definert sin nye utenrikspolitikk på.

Og det er på en måte et håp om at vi alle, i årene som kommer, kan komme til å leve i en fredeligere verden der vi ikke hele tiden står overfor en rekke kriger som vi har vært i utgangspunktet de siste 500 årene, siden fremveksten av vestlig kolonialisme og imperialisme.

RADHIKA DESAI: Nei, det er akkurat det ordet. Ordet du avsluttet med er akkurat det jeg skulle snakke om, fordi det handler om imperialisme.

Du sa at Jeffrey Sachs bemerket at amerikanerne allerede i 1990 og 1991 planla å integrere Ukraina i NATO, osv.

Grunnen er at det som i hovedsak har styrt verden, det som har bestemt hvordan de forskjellige delene av verden forholder seg til hverandre de siste par hundre årene, har vært vestlig imperialisme.

Hvorfor har vi vestlig imperialisme? På grunn av vestlig kapitalisme.

Hva er hensikten med vestlig imperialisme?

Å stadig åpne opp flere og flere deler av verden slik at vestlige selskaper basert i Vesten kunne ha tilgang til markeder, til investeringsmuligheter og profittmuligheter og billig arbeidskraft og billige materialer.

Russland har alltid blitt sett på som en stor gevinst for Vesten.

I hovedsak har den angloamerikanske interessen, så å si, den såkalte liberale og mest aggressivt imperialistiske interessen til Vesten, alltid sett på Russland som for stort og derfor noe som bør brytes ned.

Og dette er også viktig.

Det er også viktig å snakke om dette fordi vestlig imperialisme ofte blir ignorert mens vi alltid blir fortalt om det russiske imperiet eller det kinesiske imperiet, at disse landene er imperialistiske.

Men som dere helt riktig har påpekt, så har disse sivilisasjonene levd fredelig og de har vært vant til å leve fredelig i århundrer.

Mens det du har sett med utbruddet av vestlig kapitalisme ikke er noe annet enn endeløs krig. Og hensikten med disse krigene er akkurat dette.

Så jeg tror det, og jeg liker også å lage en, jeg mener, jeg er helt enig med deg i at selvfølgelig, siden Peter den store og Katarina den store, så Russland til Vesten.

Men hensikten med å se til Vesten var faktisk ikke å modellere seg på Vesten, men heller å i hovedsak samarbeide med Vesten for å skape russisk velstand.

Men fordi Vesten er imperialistisk, er det nettopp denne velstanden som ikke var mulig i nært forhold til Vesten.

Derfor var toppen av russisk produktiv prestasjon under Sovjetunionen, da det faktisk ikke var forbundet med Vesten.

Så sånn sett vil jeg si at det Russland har innsett nå, og det var veldig tydelig under mitt siste besøk i Russland, to kjappe mimringer.

For det første deltok vi på en stor økonomisk konferanse, og selv for to eller tre år siden ville den konferansen ha vært dominert av nyliberale intellektuelle.

Denne gangen var det overveldende flertallet av talerne avgjort anti-nyliberale.

Det var et par nyliberalister, men de var liksom en eller to i et hav av generell konsensus om å skape en utviklingsstat i Russland, ha tettere forbindelser med Kina og bevege seg bort fra Vesten.

Så det er nummer én.

Nummer to, en annen konferanse jeg deltok på, begynte ved talerstolen.

Igjen fant dette sted i nyliberalismens hjem i Russland, som er Higher School of Economics, som ble opprettet etter 1991 nettopp for å være en slags bikube for nyliberal tenkning.

Det var her sesjonen begynte med at lederen, i hovedsak den første taleren, i hovedsak sa at når denne krigen slutter, vil Russland ikke lenger vende seg mot Vesten.

Det kapittelet er ferdig. Russland ser østover.

Og sesjonen ble avsluttet med at lederen sa at faktum er at Russland ikke ønsker å komme nærmere Vesten. Vesten er kjedelig. Østen er der alt skjer.

Så i den forstand, ja, Washington-konsensusen har nå blitt universelt avvist, og det langvarige spørsmålet om Russland er europeisk eller eurasisk har blitt avgjørende avgjort.

Så i denne forstand vil jeg si at det er mange trender som i hovedsak beveger seg i en anti-nyliberal retning.

Det er plass til mer, og jeg tror Russland kan komme ut av dette som et mye mer produktivt samfunn, forutsatt at det ikke bare klarer å bygge motstandskraft mot sanksjoner, men faktisk lære hvordan en blandet –

Grafen viste at Kina i perioden siden 1989 i hovedsak har økt sitt BNP med nesten 15 ganger. Andre land som Russland kan også gjøre det. Russland har mye potensial, men de må ha den rette politikken.

Og jeg tror dette er retningen som den nåværende situasjonen presser Russland i. Og selvfølgelig, som dere begge påpekte, dette skaper en, vi kaller det noen ganger en multipolar verden.

Det splitter absolutt verden vekk fra Vesten og skaper nye relasjoner mellom land, spesielt nærheten mellom Russland og Kina er veldig viktig her.

MICHAEL HUDSON: Vel, den ukrainske og russiske situasjonen har på mange måter snudd opp ned på hele imperialismens tradisjonelle pådriv.

Du og jeg har snakket i flere tiår om at imperialisme er økonomisk.

Og selv da Karl Marx snakket om britisk ekspansjon inn i India, holdt han en tale for chartistene og sa: Vel, i det minste kommer engelsk imperialisme til å bryte ned tilbakeliggenheten til India og andre land. Og det kommer til å introdusere kapitalismen. Og det vil være det første skrittet mot sosialisme i disse landene.

Dette er ikke hva som skjer i Ukraina eller skjedde i den nyliberale oppløsningen av Russland.

Og faktisk kan du se på Ukraina og Russland de siste 30 årene og si at hele den geopolitiske teorien om økonomisk prioritet, ideen om at økonomi driver politikk, ikke ser ut til å være tilfelle i dag.

Verken industri eller arbeidskraft tjener på det.

Du ser at Tyskland allerede er enige om å subsidiere de høye gass- og oljeprisene for å støtte kjøp av flytende LNG-gass fra USA. Det er seks ganger prisen som Russland tok betalt. Det er ikke økonomisk.

Du har tysk industri der de ikke klarer å stoppe demonteringen som skjer ved at energihandelen og matvarehandelen med Russland blir demontert, det var det som ga tysk industri sitt konkurransefortrinn. Det er nå borte. Og det er irreversibelt.

Ikke på grunn av noe av det president Putin sier, vi vender oss østover. Men fordi USAs krav om å gjøre Europa til et klientoligarkier har gjort det irreversibelt.

Hvis den tyske regjeringen støtter industrien ved å si: – Ok, vi skal gi penger til industrien slik at den kan stole helt på USA for materialer vi pleide å importere fra Russland, da, gitt det faktum at vi må balansere budsjettet vårt i henhold til EU-reglene, må vi kutte ned sosiale utgifter.

– Spesielt nå som vi må øke våre våpenutgifter kraftig for å erstatte alle de gamle foreldede våpnene som vi har sendt til Ukraina med splitter nye amerikanske våpen, kommer det virkelig ikke til å være noen mulighet for et sosialdemokratisk økonomisk program i Tyskland.

Vel, det er vanskelig å si hvordan økonomisk egeninteresse rettferdiggjør denne inversjonen, denne reverseringen av europeisk politikk, fordi det har ført til USAs ødeleggelse av tysk industri. Og ikke bare det, men ved å ødelegge tysk industri har du ødelagt etterspørselen etter faglært arbeidskraft.

Kommer vi til å se tysk arbeidskraft emigrere akkurat som den har fra de baltiske statene, 20 prosent tap i befolkningen fra Latvia, Estland og Litauen?

Men det er en annen ting som også Europa har tapt på dette. Og når Russland og Kina vender seg bort fra Europa, vender de seg ikke bort fra det Europa som var i ferd med å bli sosialdemokratisk, fra det Europa som faktisk holdt frem idealer i tidligere tider, men fra det faktum at Europa ikke lenger er sosialdemokratisk.

Europa har mistet sin tidligere sosialistiske arbeiderpolitikk. Tysklands Linke-parti har brutt opp over Ukraina-krigen, og USAs politiske innblanding har gjort Europas sosialdemokratiske og arbeiderpartier til nyliberale stedfortredere, Tony Blairismen i tysk politikk og fransk politikk og over hele Europa.

Så resultatet er at ikke bare et klient politisk oligarki, men også en klient politisk arbeidskraft. Det er ingen arbeiderbevegelse i Europa som kan motsette seg det som skjer her.

Hva om økonomi styrte europeisk politikk? Vel, etter 1991 håpet Europa i det minste å få økonomisk dominans over Sentral-Europa, Russland, og, som du påpekte, Ukraina. Men nå mister det Eurasia.

Annalena Baerbock sier at enhver form for handel er en risiko. Og hvis du handler med Russland eller Kina, sa hun, da tar du risikoen for at de kan gjøre mot Europa hva USA gjør mot resten av verden.

De kan kutte deg med sanksjoner og forstyrre økonomien din ved å nekte å eksportere til deg. Og Europa kan bare være trygt hvis det ikke eksporterer, importerer alt det trenger fra Kina eller Russland eller resten av den globale majoriteten.

Bare USA kan stoles på for å hjelpe Europa med å utvikle seg, akkurat som det hjalp Tyskland med å utvikle seg ved å sprenge Nord Stream-rørledningene og omstrukturere sin energihandel.

Så dette er galskapen i det Tysklands utenriksminister selv sier.

Jeg vet ikke hvordan du noen gang kan si at dette er en økonomisk forklaring på ting. Faktum er at det er etnisk og rasistisk hat mot Russland. Det er nazisme. Det er ikke sosialdemokrati.

Europa har nå omfavnet nazismen, og jeg tror dette best symboliseres i helgen ved at Zelenskyj møter paven med to nazisymboler på skjorten, bare for å gjøre det veldig klart, hei, kanskje vi kan gjenopprette den pavelige nazipakten fra 1930-tallet og den røde linjen og alt.

Så Europa har mistet sin lønnsomme investeringsfremtid med Russland, og nå ser det ut til at det går slik overfor Kina også, og det er helt knyttet til USA.

Hvordan forklarer du det økonomisk når det gjelder egeninteresse? Det kan du ikke.

RADHIKA DESAI: Mick, vi diskuterer fortsatt Russland, ikke sant?

MICHAEL HUDSON: Vel, det er Europa også.

MICK DUNFORD: Jeg begynte å snakke om Europa. Kan du vise det andre lysbildet? Jeg skal komme med en kommentar.

Michael snakket nettopp om hvordan noen av beslutningene, de ekstraordinære beslutningene som er tatt av de politiske lederne i europeiske land, og hvordan det fullstendige fraværet av enhver strategisk autonomi i Europa har ført til handlinger som gjør en dårlig situasjon verre.

De gjør en dårlig situasjon verre i den forstand at de har forstyrret forholdet til Russland, spesielt energiforhold, matforhold, og også de-risking genererer alvorlige risikoer der Europa er veldig, veldig avhengig av en hel rekke innsatsvarer som faktisk produseres i Kina og leveres til europeisk industri av Kina.

Europeisk industri, og faktisk alle G7-industriene, står overfor alvorlige utfordringer i alle fall som til en viss grad er knyttet til det faktum at nyliberalismen etter den økonomiske krisen på 1970-tallet på en måte ble vedtatt som en løsning.

Det ble vedtatt som en løsning i den forstand at når du så denne offshoring av industrien, så du faktisk økning i lønnsomheten til selskaper som offshoret.

Men hvis du faktisk ser på produktivitetsveksten i G7-landene, er dette den gjennomsnittlige produktivitetsveksten, arbeidsproduktiviteten, timeproduktiviteten, du kan se at den i utgangspunktet har gått jevnt nedover.

Så på en måte har den økonomiske ytelsen til G7, som inkluderer en rekke store europeiske land og selvfølgelig USA, Canada og så videre, gradvis falt.

Og det har gått ned på grunn av en nedgang i produktive investeringer, noe som delvis gjenspeiler lønnsomhetshensyn og den relative lønnsomheten av investeringer i finansiell virksomhet og en hel rekke spekulative aktiviteter knyttet til eiendom og til aksjemarkeder og så videre.

Så den første utfordringen som Europa allerede står overfor, er på en måte utfordringen med å overvinne den relative nedgangen i produktiviteten.

Men i forsøket på å møte denne utfordringen ved å handle på den måten de har gjort de siste årene, og på en måte bli en slags del av verden som er nesten fullstendig dominert av USA og av dets interesser, har Europa gjort seg selv betydelig skade.

Jeg tror den andre tingen som er veldig slående med det som skjer når det gjelder Europa, er at på grunn av måten verdensordenen endrer seg på, er den typen ressurser som er tilgjengelige for de tidligere kolonimaktene mer redusert.

Så i den situasjonen søker USA å gripe en mye større andel av disse ressursene for seg selv ved å kreve at Europa, for eksempel, kjøper dyr amerikansk energi i stedet for russisk energi gjennom nye tiltak som er utformet for å kanskje oppmuntre til flytting av europeisk industri i USA.

Så på en måte er det du ser en slags inter-imperialistisk rivalisering mellom Europa og USA, med USA som utnytter sin dominerende posisjon for å sikre et større volum av ressurser for seg selv.

RADHIKA DESAI: Absolutt, Mick.

Du bruker begrepet inter-imperialistisk rivalisering, men jeg vil si at i hovedsak går tilbake til selv det 19. århundre og absolutt i det 20. århundre, har USA alltid ønsket å i hovedsak begrense eller rulle tilbake europeiske imperialismer for å åpne opp verdensøkonomien for seg selv.

Det har alltid vært målet. Det fortsetter å forsøke dette, selv om det selvfølgelig er lenger unna realisering enn noen gang før. Resten av verdensøkonomien vender seg bort fra dem.

Vi er i utgangspunktet nå i gang med å diskutere Europa. Og jeg vil si et par ting om det.

Men jeg ville si en siste ting om Russland før vi forlater det emnet helt.

Og det er at i utgangspunktet kan det som skjer nå forklares med hva som skjedde med det postkommunistiske Russland.

I hovedsak ble Russland kastet ut i økonomisk kaos og tilbakegang på 1990-tallet under sjokkterapien. Og på 2000-tallet, under Putins ledelse, klarte Putin å stabilisere Russland i betydelig grad.

Men allerede da var det veldig klart at hvis Vesten fikk det som de ville, så var det dette som ville skje med Russland igjen, det som skjedde med Russland på 1990-tallet.

Og i løpet av perioden de neste to tiårene prøvde Putin-regjeringen å si til Vesten at: – Se, vi vil gjerne ha et godt forhold til deg, men ikke på de betingelsene. Du må akseptere våre egne interesser og naturligvis økonomiske interesser, sikkerhetsinteresser og så videre.

Og muligheten for i hovedsak å prøve å ha et mer balansert forhold til Vesten har blitt ødelagt. Vesten har i utgangspunktet nektet det. Det har fortsatt å utvide NATO.

Så nå denne avgjørende reorienteringen av Russland, erkjennelsen av at Vesten ikke lenger har noe å tilby Russland som er verdifullt. Dette er, du vet, dette har den historien.

Når jeg kommer til Europa, er overskriften når det gjelder å diskutere hva som skjer i Europa, er de gale?

Hvorfor fører de en slik selvmordspolitikk der deres industrielle base blir ødelagt, som Michael, påpekte du.

Og også industribasen blir ødelagt nå ganske aktivt med ødeleggelsen av Nord Stream-rørledningen, avskjæringen av den mest fornuftige energikilden for Europa, som er energi fra Russland.

Og så gjøre Europa avhengig av energi fra USA, som ikke bare er dyrere, og dermed skaper økonomiske problemer, men også setter Europa tilbake fra klimamålene fordi importert LNG, LNG sendt fra USA til Europa vil ha et karbonavtrykk som er 8 til 10 ganger høyere enn naturgass som leveres via rørledning fra Russland.

Så på alle disse måtene synes europeerne å være innstilt på en grad av selvdestruksjon som jeg synes er fantastisk. Og jeg forstår fortsatt ikke helt hva som animerer det.

Men jeg kan sikkert vite to ting. For det første er det betydelig offentlig misnøye.

Og nummer to, det er også en antatt, jeg mener, jeg tror det er en rimelig grad av misnøye i eliteklassene fordi industrialistenes interesser også blir ødelagt.

Så hva som kommer til å skje i Europa er et åpent spørsmål.

Vi kan absolutt se europeerne, de kan ha gått sammen med, eller i det minste kan de ha syntes å gå sammen med USA med å innføre sanksjoner og så videre.

Men hvis du ser nøye på sanksjonene, er de også utformet for å minimere virkningen på Europa.

Og faktum er at Europas avhengighet av russisk energi kan ha blitt redusert, men russisk energi pumpes fortsatt til Europa mens vi snakker.

Men når det gjelder å utvide denne fiendtligheten som nå blir styrt fra Europa til Russland, kan vi se at europeerne absolutt nøler og ser på det. Så det er den dimensjonen.

Vi må se hvor lenge denne enheten som Vesten har proklamert, samholdet de har funnet over konflikten om Ukraina, hvor lenge den vil vare og hvor lenge det vil vare før den økonomiske skaden som blir påført Europa i hovedsak vil produsere en slags pushback.

MICHAEL HUDSON: Vel, Radhika, du stilte spørsmålet, er de gale?

Vel, på en måte, ja, de er i den forstand at du og jeg har gått på Rosa Luxemburg-stiftelsens møter i Berlin, og jeg har tilbrakt ganske mye tid i Øst-Tyskland.

De ble traumatisert av den sovjetiske okkupasjonen der, så traumatisert at det nesten er en tankeløs motstand mot alt Russland gjør.

Og det er denne anti-russiske følelsen som Amerika har vært i stand til å vifte og oppmuntre som har fått tyskerne til å si: Ja, vi er villige til å ofre vår industri. Vi så hva som skjedde under Russland. La oss nå vende oss til USA.

Å ikke innse at det USA gjør kommer til å bli like ille som det som skjedde i Øst-Tyskland. De avlyttet Angela Merkels telefoner. Det er fortsatt telefonavlytting.

Min viktigste kilde til russisk informasjon er Johnsons Russland-liste.

Johnson dro nettopp til Frankrike og Tyskland for å ta en ferie for to uker siden og sa at han var overrasket over å finne at du ikke kan få tilgang til RT eller russiske nyheter på internett. Alt er blokkert. Det er total tankekontroll i Europa.

Dette er igjen en total inversjon av alt som skulle være demokratisk. Og dette skyves til det virkelig vanvittige punktet at når Baerbock sier: Alt vi importerer fra Russland eller Kina kan potensielt brukes til militæret.

– Hvis du importerer russisk mat, kan det brukes til å mate russiske soldater for å kjempe i Ukraina. Og slik at maten er militær. Vi kan ikke stole på det for nasjonale sikkerhetsformål.

— Vi må følge nederlenderne og ikke tillate eksport av ultrafiolette skannemaskiner til informasjonsteknologibrikker. Vi må virkelig bryte all handel.

Vel, som du vet, når så mye handel allerede er med Russland og Kina og Eurasia, vil det å ha en skarp avskjæring bety en langvarig depresjon der.

Og det er ingenting som tyder på at en europeisk depresjon kommer til å føre til en venstreorientert løsning.

Hvis USA får det som de vil, vil det føre til en nazistisk løsning fra 1930, akkurat som USA har fremmet i Ukraina og i de andre landene de har tatt videre.

Så Europa kan ende opp med å se ut som et latinamerikansk diktatur, som Chile under Pinochet.

MICK DUNFORD: Man må også erkjenne at strukturen i økonomiene i Europa, du vet, i noen henseender har noen paralleller med strukturen i økonomiene i Nord-Amerika.

Det er økonomier med svært høye BNP, men faktisk overdriver deres BNP enormt deres virkelige formue på mange måter, delvis fordi BNP inkluderer alle slags input.

Det inkluderer en hel rekke immaterielle tjenester, du vet, som i utgangspunktet stammer fra immaterielle eiendeler som er knyttet til hva opphavsrett, patent, varemerker, immaterielle rettigheter og kontroll av forsyningskjeder.

Så en betydelig mengde europeisk rikdom kommer på en måte også fra den slags kilder.

Denne kontrollen over IP, for eksempel, er forbundet med overdrevne markeringer, høye tjenestebetalinger.

Det forhindrer spredning av teknologier, av produkter som kan gi betydelige bidrag til forbedring av menneskers levebrød over hele verden fordi de forblir så dyre.

Faktisk vet vi at det som på en måte driver utviklingen er den raske diffusjonen, adopsjonen, repetisjonen av investeringer. Men dette systemet, vet du, forhindrer det.

Men dette systemet er et som genererer store husleier, vet du, for økonomisk avanserte land, og knyttet til disse husleiene er mange interesser som ikke er knyttet til produksjonsindustrien, og kanskje som synes forberedt på å ofre den og ofre menneskene som jobber i den for å bevare en alternativ form for fremtid.

For meg er den verden neppe levedyktig utenfor en slags kolonial og imperialistisk verdensorden.

Og i den forstand er jeg helt enig i det du sier om naiviteten og den tilsynelatende dumheten, grove dumheten til mange av lederne i europeiske land.

RADHIKA DESAI: Nei, akkurat. Og du gjør et veldig viktig poeng, Mick.

BNP i mange vestlige land, spesielt USA, er kraftig overdrevet av de grunnene du oppgir. Og også fordi særlig finans utgjør en så stor del av dette.

Og i hovedsak, hva er økonomi? Finans er faktisk ikke produksjon. Finans innebærer bare overføring av rikdom fra noen til andre.

Så i en viss forstand blir nettopp det som skader den amerikanske økonomien, som skaper ulikhet, faktisk regnet som økonomisk rikdom.

Og selvfølgelig fordeler systemet det å gi økonomisk fortjeneste til bare et lite antall mennesker for å nyte arbeidet til andre mennesker for nesten ingenting. Jeg mener, det er egentlig det det er.

Jeg vil også si en annen ting, som åpenbart er en av de logiske følgene av det vi alle har sagt, er at det er viktig – i dag viste du grafen over arbeidsproduktivitet.

Hva ville være nødvendig for å snu det? Hva ville være nødvendig for å øke arbeidsproduktiviteten i europeiske land, vestlige land mer generelt?

Det ville være en slags næringspolitikk. Det ville være et sett med politikk som er helt motsatt av nyliberalisme, pengepolitikk, finanspolitikk, industripolitikk, alt det motsatte av nyliberalisme.

Men etter 40 år med nyliberalisme er det et viktig spørsmål om disse landene noen gang kommer til å være i stand til å gjennomføre en seriøs industripolitikk.

Selve strukturen i disse samfunnene, forholdet mellom stater og kapitalistiske klasser har endret seg i en slik grad.

Så i økende grad har jeg lagt merke til at både i USA og i Europa blir industripolitikken gjenopplivet som et diskusjonstema. Alle sier at vi trenger næringspolitikk.

Men hvis du ser nøye etter, hvis du leser mellom linjene, er det som går for industripolitikk i hovedsak en politikk som er nyliberalisme, det vil si å gi flere og flere subsidier til store selskaper.

Så under rubrikken industripolitikk diskuterer tyskerne i hovedsak om de skal gi subsidier til IBM eller til noen tyske produsenter eller hva har du. Men det er alt det er.

Og det er ikke næringspolitikk. Det er bare fortsettelsen av nyliberalismen.

Hvorfor? Fordi nyliberalismen, til tross for alt snakket om frie markeder og frihandel, hele tiden bare har handlet om regjeringer som favoriserer store selskaper ved å gi dem alle slags godbiter, billig kreditt, privatisering av eiendeler til utsalgspriser slik at disse selskapene blir stadig større, gi dem subsidier i FoU-navnet, og selvfølgelig tilby alle slags andre tjenester.

Så egentlig virker det som om veien ut av alt dette for Europa også kommer til å bli veldig vanskelig, selv om det oppstår krefter som er fast bestemt på å forsøke å forsøke det.

MICHAEL HUDSON: Det du har beskrevet som nyliberalisme er akkurat det Mick har kalt en rentenistpolitikk. Og en rentenistpolitikk later til å være økonomisk vekst, men den er virkelig administrasjonsutgifter.

RADHIKA DESAI: Absolutt. Så vi vil avslutte denne niende geopolitiske økonomitimen. Og vi sees neste gang. Vi vil fortsette denne diskusjonen da. Bye-bye.

(Republisert fra Geopolitical Economy med tillatelse fra forfatter eller representant)

Av-dollariseringen går i høygir

Blogview Pepe Escobar Arkiv

Pepe Escobar • April 27, 2023

Det er nå fastslått at den amerikanske dollarens status som global reservevaluta forvitrer. Når vestlige medier begynner å angripe den  multipolare verdens av-dollariseringsfortelling for alvor, vet du at panikken i Washington har satt inn.

Tallene: dollarandelen av globale reserver var 73 prosent i 2001, 55 prosent i 2021 og 47 prosent i 2022. Den viktigste saken er at i fjor falt dollaraksjen 10 ganger raskere enn gjennomsnittet de siste to tiårene.

Nå er det ikke lenger usannsynlig å anslå en global dollarandel på bare 30 prosent innen utgangen av 2024, sammenfallende med det neste amerikanske presidentvalget.

Det definerende øyeblikket – den faktiske utløseren som førte til hegemonens fall – var i februar 2022, da over 300 milliarder dollar i russiske utenlandsreserver ble «frosset» av det kollektive Vesten, og alle andre land på planeten begynte å frykte for sine egne dollarlagre i utlandet. Det var imidlertid en viss komisk lettelse i dette absurde trekket: EU » finner ikke» det meste.

Så tar vi noe av køen av noen nåværende viktige utviklinger på handelsfronten.

Over 70 prosent av handelsavtalene mellom Russland og Kina bruker nå enten rubel eller yuan, ifølge Russlands finansminister Anton Siluanov.

Russland og India handler olje i rupier. For mindre enn fire uker siden ble Banco Bocom BBM den første latinamerikanske banken til å registrere seg som en direkte deltaker i Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), som er det kinesiske alternativet til det vestlig-ledede finansielle meldingssystemet, SWIFT.

Kinas CNOOC og franske Total signerte sin første LNG-handel i yuan via Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange.

Avtalen mellom Russland og Bangladesh for bygging av Rooppur-atomkraftverket vil også omgå amerikanske dollar. Den første betalingen på 300 millioner dollar vil være i yuan, men Russland vil prøve å bytte de neste til rubler.

Russland og Bolivias bilaterale handel aksepterer nå omsetninger i Boliviano. Det er ekstremt relevant, med tanke på at Rosatoms er en avgjørende drivkraft for utviklingen av litiumforekomster i Bolivia.

Spesielt involverer mange av disse handelene BRICS-land – og videre utover. Minst 19 nasjoner har allerede bedt om å bli med i BRICS+, den utvidede versjonen av det 21. århundrets største multipolare institusjon, hvis grunnleggere er Brasil, Russland, India og Kina, deretter Sør-Afrika. Utenriksministrene i de opprinnelige fem vil begynne å diskutere modaliteter for tiltredelse for nye medlemmer i et kommende toppmøte i juni i Capetown.

BRICS, som det står, er allerede mer relevant for den globale økonomien enn G7. De siste IMF-tallene viser at de eksisterende fem BRICS-nasjonene vil bidra med 32,1 prosent til global vekst, sammenlignet med G7s 29,9 prosent.

Med Iran, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Tyrkia, Indonesia og Mexico som mulige nye medlemmer, er det klart at sentrale aktører i det globale sør begynner å fokusere på den typiske multilaterale institusjonen som er i stand til å knuse vestlig hegemoni.

Russlands president Vladimir Putin og Saudi-Arabias kronprins Mohammad bin Salman (MbS) jobber fullstendig synkronisert mens Moskvas partnerskap med Riyadh i OPEC+ fortsetter til BRICS+, parallelt med det utdypende strategiske partnerskapet mellom Russland og Iran.

MbS har med vitende og vilje styrt Saudi-Arabia mot Eurasias nye makttrio Russland-Iran-Kina (RIC), vekk fra USA. Det nye spillet i Vest-Asia er den innkommende BRIICSS – med, bemerkelsesverdig nok, både Iran og Saudi-Arabia, hvis historiske forsoning ble meglet frem av enda en BRICS-tungvekter, Kina.

Det er viktig at tilnærmingen mellom Iran og Saudi-Arabia som utvikler seg også innebærer et mye tettere forhold mellom Gulf Cooperation Council (GCC) som helhet og det strategiske partnerskapet mellom Russland og Kina.

Dette vil oversettes til komplementære roller – når det gjelder handelsforbindelse og betalingssystemer – for den internasjonale nord-sør-transportkorridoren (INSTC), som forbinder Russland-Iran-India, og Kina-Sentral-Asia-Vest-Asias økonomiske korridor, en nøkkeldel i Beijings ambisiøse multi-billioner-dollar Belt and Road Initiative (BRI).

I dag er det bare Brasil, med sin president Luiz Inácio Lula Da Silva buret inne av amerikanerne og en uberegnelig utenrikspolitikk, som risikerer å bli henvist av BRICS til status som en sekundær spiller.

Utover BRIICSS

Av-dollariseringstoget har blitt drevet til høyhastighetsstatus av de akkumulerte effektene av Covid-koblet forsyningskjedekaos og kollektive vestlige sanksjoner mot Russland.

Det vesentlige poenget er dette: BRICS har varene, og G7 kontrollerer finans. Sistnevnte kan ikke dyrke varer, men førstnevnte kan skape valutaer – spesielt når verdien er knyttet til materielle eiendeler som gull, olje, mineraler og andre naturressurser.

Uten tvil er den viktigste snufaktoren at prisene på olje og gull allerede skifter til Russland, Kina og Vest-Asia.

Som følge av dette kollapser etterspørselen etter dollar-denominerte obligasjoner sakte, men sikkert. Billioner av amerikanske dollar vil uunngåelig begynne å gå hjem – knuse dollarens kjøpekraft og valutakurs.

Fallet av en våpenbasert valuta vil ende opp med å knuse hele logikken bak USAs globale nettverk av 800+ militærbaser og deres driftsbudsjetter.

Siden midten av mars, i Moskva, under Economic Forum of the Commonwealth of Independent States (CSI) – en av de viktigste mellomstatlige organisasjonene i Eurasia dannet etter Sovjetunionens fall – diskuteres ytterligere integrasjon aktivt mellom CSI, Eurasia Economic Union (EAEU), Shanghai Cooperation Organization (SCO) og BRICS.

Eurasiske organisasjoner som koordinerer motangrepet til det nåværende vestlig-ledede systemet, som tråkker på folkeretten, var ikke tilfeldig et av hovedtemaene i Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs tale i FN tidligere denne uken. Det er heller ingen tilfeldighet at fire medlemsland i SUS – Russland og tre sentralasiatiske «stan» – grunnla SCO sammen med Kina i juni 2001.

Den globalistiske kombinasjonen Davos/Great Reset, for alle praktiske formål, erklærte krig mot olje umiddelbart etter starten av Russlands spesielle militæroperasjon (SMO) i Ukraina. De truet OPEC+ med å isolere Russland – ellers, men mislyktes ydmykende. OPEC+, som i praksis drives av Moskva-Riyadh, styrer nå det globale oljemarkedet.

Vestlige eliter er i panikk. Spesielt etter Lulas bombe på kinesisk jord under besøket hos Xi Jinping, da han oppfordret hele det globale sør til å erstatte amerikanske dollar med egne valutaer i internasjonal handel.

Christine Lagarde, president for Den europeiske sentralbanken (ECB), fortalte nylig det New York-baserte Council of Foreign Relations – hjertet av den amerikanske etablissementsmatrisen – at «geopolitiske spenninger mellom USA og Kina kan øke inflasjonen med 5 prosent og true dollarens og euroens dominans.»

Det monolittiske spinnet i vestlige mainstream media er at BRICS-økonomier som handler normalt med Russland «skaper nye problemer for resten av verden». Det er fullstendig tull: det skaper bare problemer for dollaren og euroen.

Det kollektive vesten er i ferd med å nå Desperation Row – nå timet med den forbløffende kunngjøringen om at den amerikanske Biden-Harris presidentduoen vil stille opp igjen i 2024. Dette betyr at den amerikanske administrasjonens neo-con-håndtlangere vil doble innsatsen for sin plan om å slippe løs en industriell krig mot både Russland og Kina innen 2025.

Petroyuanen kommer

Og det bringer oss tilbake til av-dollarisering og det som vil erstatte den hegemoniske reservevalutaen i verden. I dag representerer GCC mer enn 25 prosent av den globale oljeeksporten (Saudi-Arabia står på 17 prosent). Mer enn 25 prosent av Kinas oljeimport kommer fra Riyadh. Og Kina er, forutsigbart, GCCs største handelspartner.

Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange ble satt i drift i mars 2018. Enhver oljeprodusent, hvor som helst, kan selge i Shanghai for yuan i dag. Det betyr at maktbalansen i oljemarkedene allerede er i ferd med å forskyves fra amerikanske dollar til yuan.

Haken er at de fleste oljeprodusenter foretrekker å ikke beholde store summer av yuan; Tross alt er alle fortsatt vant til petrodollaren. Stikkord fra Beijing er å knytte handel i råolje i Shanghai til konvertering av yuan til gull. Og alt dette uten å røre Kinas massive gullreserver.

Denne enkle prosessen skjer via gullbørser satt opp i Shanghai og Hong Kong. Og det er ikke noe uhell at det ligger i hjertet av en ny valuta for å omgå dollaren som diskuteres av EAEU.

Dumping av dollaren har allerede en mekanisme: å utnytte Shanghai Energy Exchanges fremtidige oljekontrakter i yuan fullt ut. Det er den foretrukne veien for slutten av petrodollaren.

USAs globale maktprojeksjon er grunnleggende sett basert på å kontrollere den globale valutaen. Økonomisk kontroll ligger til grunn for Pentagons doktrine om «Full Spectrum Dominance». Men nå er selv militære fremstøt i ruiner, med et Russland som forsetter med å ha en uoppnåelig fremgang på hypersoniske missiler og Russland-Kina-Iran som er i stand til å utplassere en rekke hangarskipsdrepere.

Hegemonen – som klamrer seg til en giftig cocktail av nyliberalisme, sanksjonsdemens og utbredte trusler – blør innenfra. Av-dollarisering er et uunngåelig svar på systemkollaps. I et Sun Tzu 2.0-miljø er det ikke rart at det strategiske partnerskapet mellom Russland og Kina ikke viser noe ønske om å forstyrre fienden når han er så opptatt med å beseire seg selv.

(Republisert fra The Cradle med tillatelse fra forfatter eller representant)

En BRICS-valuta kan ryste dollarens dominans

Argument

En eksperts synspunkt på en aktuell hendelse. Fra Magasinet Foreign Policy. (Maskinoversettelse redigert av Terje Valen.)

En BRICS-valuta kan ryste dollarens dominans

De-dollariseringens øyeblikk kan endelig være her.

Av Joseph W. Sullivan, seniorrådgiver i Lindsey Group og tidligere spesialrådgiver og stabsøkonom ved Det hvite hus» råd for økonomiske rådgivere under Trump-administrasjonen.

https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2023/04/BRICS-CHINA-BRAZIL-DOLLAR-GettyImages-1251811034.png?resize=1000,667&quality=90

Chinese President Xi Jinping (R) and Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva shake hands in Beijing.Kinas president Xi Jinping (R) og Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva håndhilser i Beijing.

Kinas president Xi Jinping (R) og Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva håndhilser i Beijing 14. Ken Ishii/Pool/AFP via Getty Images

24. april 2023 kl. 14:00

Snakk om de-dollarisering er i luften. I forrige måned, i New Delhi, sa Alexander Babakov, nestleder i Russlands statsduma, at Russland nå leder utviklingen av en ny valuta. Den skal brukes til grensehandel av BRICS-nasjonene: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Noen uker senere, i Beijing, meldte Brasils president, Luiz Inàcio Lula da Silva, seg inn. «Hver kveld,» sa han, spør han seg selv «hvorfor alle land må basere sin handel på dollaren.»

Denne utviklingen kompliserer narrativet om at dollarens regjeringstid er stabil fordi det er de enøyde pengene i et land med blinde individuelle konkurrenter som euro, yen og yuan. Som en økonom uttrykte det: «Europa er et museum, Japan er et sykehjem, og Kina er et fengsel.» Han tar ikke feil. Men en BRICS-utstedt valuta ville være annerledes. Det ville være som en ny union av kommende misnøye som, på skalaen av BNP, nå kollektivt oppveier ikke bare den regjerende hegemonen, USA, men hele G-7-vektklassen til sammen.

Utenlandske regjeringer som ønsker å frigjøre seg fra avhengigheten av amerikanske dollar er alt annet enn nye. Murring i utenlandske hovedsteder om et ønske om å detronisere dollaren har skapt overskrifter siden 1960-tallet. Men praten har ennå ikke blitt til resultater. Med ett mål brukes dollaren nå i 84,3 prosent av grensehandelen – sammenlignet med bare 4,5 prosent for den kinesiske yuanen. Og Kremls vanemessige bruk av løgner som et instrument for statsmakt gir grunn til skepsis til alt Russland sier. På en rekke praktiske spørsmål, som hvor mye de andre BRICS-nasjonene er ombord med Babakovs forslag, er svarene foreløpig uklare.

Likevel, i det minste basert på økonomien, er utsiktene til suksess for en BRICS-utstedt valuta nye. Uansett hvor tidlige planer for det er, og uansett hvor mange praktiske spørsmål som forblir ubesvarte, kan en slik valuta virkelig fjerne den amerikanske dollaren som reservevaluta for BRICS-medlemmer. I motsetning til konkurrenter foreslått tidligere, som en digital yuan, har denne hypotetiske valutaen faktisk potensial til å tilrane seg, eller i det minste riste, dollarens plass på tronen.

La oss kalle den hypotetiske valutaen bric.

Hvis BRICS bare brukte bric for internasjonal handel, ville de fjerne en hindring som nå forpurrer deres innsats for å unnslippe dollarhegemoni. Disse anstrengelsene tar nå ofte form av bilaterale avtaler for  å denominere handel med ikke-dollarvalutaer, som yuan, nå den viktigste valutaen for handel mellom Kina og Russland. Hindringen? Russland er ikke villig til å hente resten av sin import fra Kina. Så etter bilaterale transaksjoner mellom de to landene,  har Russland en tendens til å ønske å parkere inntektene i dollar-denominerte eiendeler for å kjøpe resten av importen fra resten av verden, som fortsatt bruker dollaren til handel.

Hvis Kina og Russland bare brukte BRIC for handel, ville Russland imidlertid ikke ha behov for å parkere inntektene fra bilateral handel i dollar. Tross alt ville Russland bruke brics, ikke dollar, for å kjøpe resten av importen. Skriv inn endelig de-dollarisering.

Er det realistisk å forestille seg at BRICS bare bruker bric for handel? Ja.

For det første kunne de finansiere hele importregningen av seg selv. I 2022 hadde BRICS som helhet et handelsoverskudd, også kjent som et overskudd på betalingsbalansen, på 387 milliarder dollar – hovedsakelig takket være Kina.

BRICS vil også være klar til å oppnå et nivå av selvforsyning i internasjonal handel som har unngått verdens andre valutaunioner. Fordi en BRICS-valutaunion – ulik noen før den – ikke ville være blant landene som var forent av felles territoriale grenser, ville medlemmene sannsynligvis være i stand til å produsere et bredere spekter av varer enn noen eksisterende monetær union. En artefakt av geografisk mangfold, som er en åpning for en grad av selvforsyning som smertelig har unngått valutaunioner definert av geografisk konsentrasjon, som eurosonen, også hjemsted for et handelsunderskudd på $ 476 milliarder i 2022.

Men BRICS ville ikke engang behøve å handle bare med hverandre. Fordi hvert medlem av BRICS-grupperingen er en økonomisk tungvekter i sin egen region, vil land rundt om i verden sannsynligvis være villige til å gjøre forretninger i bric. Hvis Thailand følte seg tvunget til å bruke bric til å gjøre forretninger med Kina, kunne Brasils importører fortsatt kjøpe reker fra thailandske eksportører, og holde Thailands reker på Brasils menyer. Varer produsert i ett land kan også omgå handelsrestriksjoner mellom to land ved å bli eksportert til, og deretter reeksportert fra, et tredjeland. Det er ofte en konsekvens av nye handelsrestriksjoner, som tariffer. Hvis USA boikottet bilateral handel med Kina i stedet for handel med Kina, kunne barna fortsette å leke med kinesiskproduserte leker som ble eksport til land som Vietnam og deretter eksport til USA.

19 nasjoner ønsker medlemskap i BRICS før toppmøtet

Bloomberg

Et bilde som inneholder innendørs, tak, flere, konferanserom

Automatisk generert beskrivelse

Paul Vecchiatto

Tir, april 25, 2023 på 9: 41 AM GMT + 2 · 2 min lest

Nitten land uttrykte interesse for å bli med i BRICS-gruppen av nasjoner, mens den forbereder seg på å holde et årlig toppmøte i Sør-Afrika.

Den fremvoksende markedsblokken av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika vil møtes i Cape Town 2. til 3. juni for å diskutere utvidelsen, sa Anil Sooklal, Sør-Afrikas ambassadør til gruppen, i et intervju i byen mandag.

«Det som vil bli diskutert er utvidelsen av BRICS og modalitetene for hvordan dette vil skje,» sa han. – Tretten land har formelt bedt om å bli med, og ytterligere seks har spurt uformelt. Vi får søknader om å bli med hver dag.

Kina startet samtalen om ekspansjon da landet var BRICS-leder i fjor, da verdens nest største økonomi prøver å bygge diplomatisk innflytelse for å motvirke dominansen til utviklede land i FN. Den foreslåtte utvidelsen utløste bekymring blant andre medlemmer for at deres innflytelse vil bli utvannet, spesielt hvis Beijings nære allierte blir tatt opp. Kinas bruttonasjonalprodukt er mer enn dobbelt så stort som alle de fire andre BRICS-medlemmene til sammen.

Utenriksministrene fra de fem medlemslandene har alle bekreftet at de vil delta i diskusjonene i juni, sa Sooklal. I tillegg til medlemskapet vil de også diskutere «hot spots», inkludert Sudan, der en våpenhvile så ut til å tre i kraft tirsdag etter 10 dager med konflikt.

Siden dannelsen som BRIC i 2006 har gruppen bare lagt til ett nytt medlem – Sør-Afrika i 2010.

Saudi-Arabia og Iran er blant landene som formelt har bedt om å bli med, sa Sooklal i februar. Andre land som har uttrykt interesse for å bli med inkluderer Argentina, De forente arabiske emirater, Algerie, Egypt, Bahrain og Indonesia, sammen med to nasjoner fra Øst-Afrika og en fra Vest-Afrika – som han ikke identifiserte.

Oversatt av Terje Valen, 25.4.2023.

Masseskytingar i USA

Her finn du oversikta over masseskytingar i USA. Den 15. april var det litt mange av dei – 7 stykker. Elles går det ikkje ein dag utan at det er ein eller fleire masseskytingar. I dei fleste blir ikkje folk drepne, men det er mange såra. Og svært mange er ungar og ungdom. Samanlikna med land som blir svartmala for korleis folk har det, slik som Russland, Kina, Iran,Venezuela, Nord-Korea osb., så er dette sjølsagt langt verre. Tenk om mainstream-media hadde rapportert dette på same politiske måte som dei gjer det nå det skjer noko dei vil kritisere i dei ovannemnde landa. https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting

Eg kan og gjere merksam på talet på fangar i forskjellige land. Under den følgjande lenka kan du sjå fleire opplysningar om dette. Merk då at Kina som har ein milliard fleire menneske enn USA har langt færre i fengsel.

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country

Terje Valen, 21.4.23.

Amerikas løgner

Fra TRIBUNE LIBRE N°121 / februar 2023 Nr 121

Centre Français de Recherche sur le Renseignement

Jean-Luc BASLE

Tidligere direktør for Citigroup New York, forfatter av «Vil euroen overleve?» (2016) og «Det internasjonale monetære systemet: Utfordringer og perspektiver» (1982)

Last ned dokumentet på fransk

Det er noe alle vet: politiske ledere lyver. De lyver for sitt folk. De lyver på den internasjonale scenen. Hvis å le er menneskelig, så er å lyve det også. Amerikanske ledere lyver. De gjør det nesten ustraffet takket være medias medvirkning. Heldigvis kommer sannheten noen ganger ut ved en tilfeldighet, eller takket være avsløringene fra varslere som Edward Snowden, i eksil i Russland, gravejournalister som Julian Assange, fengslet i London, eller modige mennesker som ikke tåler disse løgnene som Chelsea Manning, fengslet i syv år for å ha avslørt amerikanske overgrep i Irak. De siste dagene har fire amerikanske løgner blitt avslørt eller bekreftet: Russiagate, Twitter-dossieret, Minsk-avtalene og Nord Stream II. Vi vil kort gjenta dem.

 Russiagate-affæren  er ikke lenger en «sak» siden Robert Muellers etterforskning i 2019 konkluderte med at filen var tom. Men, som Patrick Lawrence bemerker[1], ga media en så partisk beretning at den uinformerte leseren kunne tro at saken ikke var avsluttet. Heldigvis gjenåpnet Jeff Gerth, tidligere New York Times-journalist, nå pensjonert, saken for å lukke den permanent. Det er ingenting sant i medienes raljeringer som hevdet, på Hillary Clintons oppfordring, at Donald Trump, hennes konkurrent som presidentkandidat, var en agent for russerne eller bestukket av dem.

Den andre saken, kjent som Twitter-filene, involverer Hunter Biden, presidentens sønn. Det er en historie som minner om Rockamboles utrolige bedrifter, men som vi vet i dag er den sann takket være avsløringene fra New York Post, Elon Musk, sjefen  for Twitter, og Matt Taibbi[2], gravejournalist. Det er knapt mulig å tro historien. Etter vannskader overleverer Hunter Biden datamaskinen sin til en reparatør… uten noen gang å hente den. Imidlertid avslører hard-disken – i tillegg til en video som viser presidentens sønn røyke crack-kokain, mens han har sex med en kvinne – at han introduserte en leder av det ukrainske gasselskapet Burisma[3] for  sin far, slik at han kunne gripe inn for å sparke aktor som etterforsker selskapet … noe som ble gjort. Etter Elon Musks overtakelse  av Twitter får vi imidlertid vite at (de tidligere) ledere av det sosiale nettverket selvsensurerte seg slik at ingenting vises i denne saken. Det er nå i hendene på amerikansk rettsvesen.

Det tredje tilfellet er strengt tatt ikke amerikansk siden det gjelder Minsk-protokollen, undertegnet 5. september 2014 av Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina, og hvis formål var å bringe fred til Ukraina etter «Maidan-revolusjonen» i februar 2014. Overraskelse. For å lette på samvittigheten fortalte Angela Merkel nylig at dette ikke var en fredsavtale, men en manøver for å gi Ukraina tid til å forberede seg på krig mot Russland. USA har ingenting å gjøre med denne affæren, kan du si. Kanskje. Men har de ikke manøvrert siden toppmøtet i Bucuresti i april 2008 da de foreslo for sine allierte å invitere Ukraina og Georgia til å bli med i NATO? Det er vanskelig å forestille seg at de ikke er involvert i denne saken … eller Angela Merkel er machiavellisk og kynisk – karaktertrekk som vi ikke kjente henne for. Victoria Nuland var assisterende statssekretær for Europa og Eurasia da Maidan-revolusjonen brøt ut. Hun forble kjent for sin «Fuck Europe! » uttallelse da.

Den fjerde løgnen, eller stillheten, gjelder sabotasjen av Nord Stream II, gassrørledningen i Østersjøen som skal transportere gass fra Russland til Tyskland. Ingen vet hvem gjerningsmannen er. For en tid var Russland i søkelyset, men konfrontert med uoverensstemmelsen i anklagen, ble saken raskt glemt. Mistanken vendte seg deretter til Storbritannia. Vi vet i dag, takket være Seymour Hersh, gravejournalisten som en gang avslørte massakren av My Lay[4] for den amerikanske offentligheten, at den ansvarlige er ingen ringere enn Joe Biden, assistert av hans utenrikspolitiske team: Tony Blinken, Victoria Nuland og Jake Sullivan. [5] På pressekonferansen 7. februar 2022, etter møtet med Olaf Scholz, la Biden ikke skjul på at han hadde til hensikt å ødelegge rørledningen. Dette er hva han sier som svar på et direkte spørsmål[6]: «Hvis Russland invaderer Ukraina, vil Nord Stream 2 bli ødelagt.  Synlig flau tar den tyske kansleren kontakt når han blir spurt om det samme temaet. Å ødelegge en nasjons infrastruktur er en krigshandling. [7] Denne handlingen ble begått uten godkjenning av kongressen, som alene kan erklære krig (art. I, seksjon 8 i den amerikanske grunnloven).

Jeg bryr meg ikke om disse løgnene fra tidligere tider, vil du protestere, i dag er Ukraina den viktige virksomheten. Men det er nettopp der de kommer til sin rett, de angår Ukraina og Russland. Husk at James Baker, utenriksminister[8]  til George Bush senior, lovet Mikhail Gorbatsjov, i bytte for hans avtale om Tysklands gjenforening, at NATO ikke ville rykke frem en «tomme» østover. Vi vet hva som skjedde med det løftet! [9] NATO hadde da 16 medlemmer. Den har nå 30, mange av dem øst for den tyske grensen – bortsett fra Albania, Kroatia, Montenegro og Nord-Makedonia. Siden krigen i Ukraina ikke vender seg til Kievs fordel,  annonserte Washington Post[10] nylig at USA var klar til å forhandle om en avtale med Russland. Siden den gang har det gått fremover. Amerikanerne snakker nå om  en «koreansk løsning» – en våpenhvile som ville avslutte krigen, med henvisning til Koreakrigen. Men hvordan kan vi forestille oss at russerne vil sette sin signatur på et offisielt dokument når USA ikke bare har gått tilbake på deres ord mange ganger, men ydmyket dem med fornektelsen av James Bakers ord og Minsk-protokollen, som de i begge tilfeller hadde tatt alvorlig?

Dette lover ikke godt for noen fredsavtale i Ukraina.


[1]  «Presseoppgjøret om Russiagate», 7.februar 2023.

[2]  «Sammendrag av alle Twitter-filtråder til dags dato, januar», 4. januar 2023.

[3]  Hunter Biden satt i Burismas styre fra 2014 til 2019.

[4]  16. mars 1968 i Vietnam.

[5]  «Hvordan Amerika tok ut Nord Stream-rørledningen», 9. februar 2023

[6]  «Bemerkninger fra president Biden og forbundskansler Scholz i Forbundsrepublikken Tyskland», 7. februar 2022

[7]  En krigshandling mot Russland siden Gazprom, den russiske regjeringens gasselskap, eier 51% av aksjene i Nord Stream II.

[8]  Utenriksminister.

[9]  «Hvordan Amerika gikk lurte Russland og vanæret Vesten», 9. september 2001 og «Hva Gorbatsjov hørte», 12. desember 2017

[10]  The 2023 War  – Setting the Theatre, 13. Januar 2023

Marx og urbefolkningen

Her får vi en ny viktig tekst som er en del av den pågående marxistiske renessansen. (Merknad av Terje Valen, som har oversatt artikkelen under her på grunnlag av maskinoversettelse. Bok som anmeldes er Red Skin, White Masks av Glen Sean Coulthard.)

Monthly Review. Månedens anmeldelse: Marx and the Indigenous av John Bellamy Foster, Brett Clark og Hannah Holleman (1. februar 2020)

John Bellamy Foster er redaktør av Monthly Review og professor i sosiologi ved University of Oregon. Brett Clark er assisterende redaktør for Monthly Review og professor i sosiologi ved University of Utah. Hannah Holleman er direktør for Monthly Review Foundation og førsteamanuensis i sosiologi ved Amherst College.

«Vendingen mot urbefolkningen» i samfunnsteorien de siste tiårene, sammen med kritikken av den hvite nybyggerkolonialismen, har tatt opp igjen temaer som lenge har vært tilstede i marxiansk teori, men som ofte på overraskende måter har vært skilt fra Karl Marx» kritikk av kapitalisme, kolonialisme og imperialisme.1 En del av årsaken til denne frakoplingen er at de nåværende diskusjonene om bosetterkolonialisme har utviklet seg fra tradisjoner i postmodernistisk og postkolonial kulturteori som står fjernt fra historisk materialisme.2 Imidlertid er en dypere forklaring på kløften mellom nåværende vitenskapelig arbeid om bosetterkolonialisme og marxisme assosiert med påstandene fra noen venstrekritikere om at Marx’ arbeid er preget av følgende: (1) en uferdig og grov utviklingsteori og økonomisk determinisme; (2) en pro-kolonialistisk holdning; (3) en teleologisk (bestemt til å gå mot et mål som er fastsatt på forhånd) oppfatning av fremgang; og (4) prometeanisme[1] eller ekstrem produktivisme i forhold til miljøet.3 Slike anklager brukes ofte for å fremstille historisk materialisme som irrelevant eller til og med fiendtlig mot samtidige urfolks kamper og perspektiver.

I Red Skin, White Masks gir Glen Sean Coulthard et mer nyansert syn på Marx og urbefolkningen, og ved å ta utgangspunkt i sistnevntes kritikk av «såkalt primitiv akkumulering.» Coulthard insisterer på at «Marx’ teoretiske ramme» i denne forbindelse kan sees på som ekstremt «relevant for en omfattende forståelse av bosetter-kolonialisme og urfolksmotstand», men at dette krever at klassisk historisk materialisme «omformes i samtale med kritisk tenkning og praksis av urfolk selv. » Nærmere bestemt søker han å overskride det han mener er Marx» feilaktige synspunkter (1) om at slik ekspropriasjon er begrenset til kapitalismens førstadier, snarere enn å utgjøre en pågående prosess; (2) at det er en ensrettet utviklingslogikk som skal sidestilles med fremgang; og (3) at miljøet skal behandles som en gratis gave, slik at jord ikke blir sett på som utnyttet, bare mennesker.

Når vi tar denne kritikken på alvor går vi tilbake til de klassiske grunnlagene for marxiansk teori for å finne ut hvor – om noen steder – analysen gikk galt, hva som kan nyttig utledes av den, og hvordan vi kan konstruere (eller rekonstruere) en marxiansk kritikk av kolonialisme som er relevant for samtidens kamper. Gjennom denne vurderingen, tror vi, vil styrken til det klassiske historisk-materialistiske argumentet bli tydelig. Å gå tilbake til Marx og ta ham som utgangspunkt er avgjørende for å utvikle en materialistisk kritikk av kapitalisme og kolonialisme. Likevel finnes det ikke noe slikt som en fastlåst ortodoksi i historisk materialisme. Snarere har marxismen fra begynnelsen av blitt formet av folkelige revolusjonære tradisjoner. Som en praksisfilosofi som ikke bare var rettet mot å forstå verden, men også å endre den, kan historisk materialisme minst av alle ha råd til å være overhistorisk eller å neglisjere lærdommene fra nasjonale og folkelige kamper.5 «Ortodoksi» i marxismen, som Georg Lukács så berømt sa , “Refererer utelukkende til metode.” 6 Det er således den materialistiske, historiske og dialektiske metoden for klassisk marxisme som utgjør det nødvendige utgangspunktet for å engasjere seg i kritikken av kolonialismen, inkludert settlerkolonialismen, i dag.

Kolonialisme og ekspropriasjon

Coulthard hevder i Red Skin, White Masks at Marx’ teori om ekspropriasjon, som en historisk betingelse for kapitalistisk utvikling, først og fremst er opptatt av «den evige adskillelsen av arbeidere fra produksjonsmidlene» og ikke om det koloniale forholdet i seg selv. På samme måte blir vi fortalt at Marx» diskusjon om «The Modern Theory of Colonialism» (Den moderne koloniseringsteorien) i siste kapittel av bind 1 av Kapitalen bare var dedikert til å etablere hans teori om lønnsarbeid og kapital ved å peke på nødvendigheten av å fjerne arbeidere fra jorden og indikerer en generell mangel på bekymring for kolonialisme.

Med utgangspunkt i denne kritikken foreslår Coulthard at kritikken bør skifte fra et fokus hovedsakelig på kapitalforholdet til et som også fremhever det koloniale forholdet, og dermed overvinne Marx» ensidighet i denne forbindelse.7 Likevel, i kapittel 31 i Kapitalen, “The Genesis of the Industrial Capitalist” (Opprinnelsen til industrikapitalisten), peker Marx allerede på behovet for å betrakte det koloniale forholdet som noe som er et grunnlag under kapitalforholdet. Faktisk er han krystallklar i denne saken: «Oppdagelsen av gull og sølv i Amerika, utryddelse, slaveri og begravelse av urbefolkningen i gruver på dette kontinentet, begynnelsen av erobringen og plyndringen av India og omdannelsen av Afrika til et reservat for kommersiell jakt på svarte, er alle ting som kjennetegner starten på en tid med kapitalistisk produksjon. Disse idylliske prosedyrene er de viktigste øyeblikkene for opprinnelig akkumulering.»

Når Marx diskuterer de forskjellige inngjerdingene av allmenningen i England er det derfor ikke de forskjellige innhegningene til allmenningen i England, som ble diskutert i de tidlige kapitlene i del VIII i Kapitalen om «såkalt primitiv akkumulering», som utgjorde de viktigste øyeblikkene i den opprinnelige ekspropriasjon og opphavet til den industrielle kapitalisten. Det er heller plyndringen av hele verden utenfor Europa, som fokuserer på «utryddelse, slaveri og begravelse av urbefolkningen i gruver», som omfatter ranet av edle metaller, landområder og kroppene til urbefolkningen.9 Videre får de engelske hvite nybyggerkoloniene særegen kritikk for grusomhetene de påførte: Behandlingen av urbefolkningen var selvfølgelig på sitt frykteligste i plantasjekolonier som utelukkende var opprettet for eksporthandel, for eksempel Vestindia, og i rike og land med stor befolkning, som Mexico og India, der plyndring sto sentralt.

Men selv i det som virkelig kan kalles kolonier [eller bosetterkolonier – på spansk colono/a betyr bosetter], ble den primitive akkumuleringen kristne karakterens ikke sveket. I 1703 fastsatte de nøkterne eksponentene for protestantisme, puritanerne i New England, ved dekret fra deres forsamling en premie på £ 40 på hver indiansk skalp og hver fanget rødhud; i 1720 ble det satt en premie på £ 100 på hver skalp; i 1744, etter at Massachusetts Bay hadde utropt en bestemt stamme som opprørere, ble følgende priser fastsatt: for en mannlig skalp på 12 år og oppover, £ 100 i ny valuta, for en mannlig fange £ 105, for fangete kvinner og barn £ 50, for skalp av kvinner og barn £ 50.

Noen tiår senere tok kolonisystemet hevn over etterkommerne til de fromme pilegrimsfedrene, som hadde vokst uopphørlig i mellomtiden. På oppmoding fra engelskmennene, og for engelske penger, ble de tomahawked av rødhudene. Det britiske parlamentet erklærte at blodhunder og skalper var «midler som Gud og naturen hadde gitt i dets hånd.» 10 Marx gikk ikke glipp av at prisen på skalper var lik prisen på fanger, noe som betyr at folkemord, ikke slaveri, var hensikten.

På denne måten understreket Marx at hovedmålet til de engelske bosetterkoloniene i Nord -Amerika var absolutt «utryddelse» av urbefolkningen. Som William Howitt forklarte i Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Natives of the Europeans in all their Colonies (Colonization and Christianity – En folkelig historie om behandlingen av den opprinnelige befolkningen av europeerne i alle koloniene deres) (1838), som Marx først studerte i 1851, var den hvite nybyggerkolonialismen i det begynnende USA innrettet på utryddelse og fjerning av indianerstammene. Her siterte Howitt Abbé Raynals uttalelse om at målet for engelskmennene og franskmennene var «å utrydde» indianerne. 11

Howitt beskrev også «utryddelseskampanjene til general Jackson», og siterte Andrew Jacksons erklæring av 27. mars 1814, under hans militære kampanje mot de sørlige stammene, at han var «fast bestemt på å utrydde dem.» De indianske folkene, sa Howitt, «ble drevet ut i ødemarker eller til utslettelse.» Dette var skrevet på det tidspunktet da Trail of Tears og massiv fjerning av indianerne i Sørøst fant sted, avsluttet Howitt med ordene:

«Ingenting vil være i stand til å forhindre den endelige utdrivingen av disse sørlige stammene: de må passere Mississippi til den hvite befolkningen har økt tilstrekkelig til at det blir nødvendig å krysse Missouri; det vil da forblir bare to barrierer mellom indianerne og utslettelse – steinete fjell og Stillehavet. Når vi nå hører om disse stammene, handler det om en ny aggresjon mot dem – en nylig fordriving av en del av dem – og av triste indianere som beveger seg mot villmarken i vest.»12

I løpet av tiden han skrev Kapitalen, var Howitts bok Marx» hovedkilde om kolonibehandlingen, ikke bare av indianere, men også av urbefolkninger rundt om i verden. Ikke desto mindre, samtidig som han møtte Howitt, studerte Marx også William Prescotts History of the Conquest of Mexico (1843) og History of the Conquest of Peru (1847), og Thomas Fowell Buxtons The African Slave Trade and Its Remedy (1840), sammen med forskjellige verk om India.13 I 1850-årene gransket han nøye Herman Merivales Lectures on Colonization and Colonies (1841).14 I 1853 leste han Thomas Stamford Raffles» History of Java (1817), som Howitt også hadde støttet seg på for sin behandling av Java.15 Dette ble etterfulgt av studier av flere tilleggsverk om slaveri, referert til i Kapitalen.

Howitts Colonization and Christianity var mer enn fem hundre sider lang og inkluderte separate kapitler om kolonimaktenes behandling av urbefolkningen i forskjellige regioner rundt om i verden,  med tolv kapitler viet til hvordan spanjolene og portugiserne oppførte seg i forhold til urbefolkninger i den nye verden, tre til de engelske nybyggerkolonistene og urbefolkningen i Nord-Amerika, to om «Behandlingen av indianerne i USA», fem om engelskmennene i India, en om engelskmennene i Kappkolonien i Sør-Afrika,  en hver på nederlandsk i India og Indonesia (Java) og nederlandsk i Australia og øyene i Stillehavet, og en på franskmennene i sine kolonier.

Alt i alt var Colonization and Christianity det største kompendiet om kolonialismens globale grusomheter skrevet i sin tid. Den inneholdt rikelig med detaljer, ofte avhengig av kommersielle og offentlige rapporter. Som Marx skrev: «W. Howitt, en mann som spesialiserer seg på å være kristen, sier om det kristne kolonisystemet: «Barbariene og desperate uhyrlighetene til den såkalte kristne rase, i alle regioner i verden, og over alle folk de har vært i stand til å undertrykke, skal ikke se noe  lignende av folk fra noen annen rase,  hvor voldsom, uansett hvor ulært, og hvor hensynsløs de er når det gjelder barmhjertighet og skam, så lenge jorden består.'» 16 Gitt at Marx var opptatt av den rollen som den koloniale ekspropriasjonen av urfolks land og folk spilte i opprinnelsen til industrikapitalisten, fokuserte han sin behandling spesielt på nederlenderne og engelskmennene, de to landene som hadde ledet an i utviklingen av industriell kapitalisme. Med hensyn til nederlenderne bemerket Marx at i 1648, på høyden av sin makt, hadde Holland nesten total kontroll over den Øst-Indiske handel.

I Kapitalen konsentrerte han seg spesielt om den nederlandske rollen på Java som beskrevet av Raffles» History (mens han imidlertid støttet seg på tekster som hadde blitt fremhevet i Howitts Colonization and Christianity). Her ble rollen som organiserte «mann-stjelere», bestående av «tyven, tolkeren og selgeren», alle systematisk engasjert i «stjele menn» som deretter ble tvunget inn i lenker, gjemt bort i hemmelige fengsler og dratt til de ventende slaveskipene, nøye skildret. Som Marx bemerket: «Banjuwangi, en provins på Java, talte over 80 000 innbyggere i 1750 og bare 18 000 i 1811. »Det», utbrøt han i bitter ironi, «er fredelig handel!» På grunnlag av den koloniale ekspropriasjonen, hevdet Marx, steg den nederlandske republikkens «totale kapital» til et punkt i midten av det syttende århundre der den sannsynligvis overgikk hele resten av Europas kapital til sammen.17

Men den nederlandske kapitalismens koloniale barbari skulle overskrides i omfang av engelskmennene i det attende og nittende århundre. Marx, etter Howitt, forklarte at den britiske guvernøren i East India Company insisterte på sitt «eksklusive monopol» i handel med te, så vel som handel med Kina og Europa. Men favoriserte tjenestemenn i selskapet var i stand til å kontrollere monopolene på salt, opium, betel og andre varer, og dominerte kysthandelen. «Store formuer sprang opp som sopp på en dag», basert på noen av de mest ondskapsfulle former for ekspropriasjon i perioden.18

Med Howitt som kilde skrev Marx: «Mellom 1769 og 1770 skapte engelskmennene en hungersnød ved å kjøpe opp all risen og nekte å selge den igjen, bortsett fra til fabuløse priser.» 19 I en fotnote la han til: «I 1866 døde mer enn en million hinduer av sult bare i provinsen Orissa. Ikke desto mindre ble det gjort et forsøk på å berike den indiske [koloniale] statskassen med prisen for livsoppholdsmidlene som ble solgt til det sultende folket.» 20

Plyndringen var enorm. Marx skrev: «Skattene som ble erobret utenfor Europa ved utilslørt plyndring, slaveri og mord, strømmet tilbake til moderlandet.» Kolonisystemet «proklamerte profittskaping som menneskehetens ultimate og eneste formål». Spesielt slavehandelen skulle spille en sentral rolle i industrialiseringen av England og veksten av bomullsindustrien. Marx talte slaveskipene som drev Liverpool-handelen i årene frem til den industrielle revolusjonen, og sa: «I 1730 hyrte Liverpool 15 skip i slavehandelen; i 1751, 53; i 1760, 74; i 1770, 96; og i 1792, 132.» 21 Marx avslutter sitt kapittel om «Den industrielle kapitalismens opprinnelse» med uttalelsen om at «hvis penger, ifølge Augier, «kommer til verden med en medfødt blodflekk på det ene kinnet», kommer kapitalen dryppende med blod og skitt fra topp til tå, fra hver pore.» 22 Når man leser dette avsnittet, er det umulig å ikke også tenke på konklusjonen av Howitts Colonization and Christianity, som hadde påvirket Marx i en så ekstraordinær grad:

Det var ikke nok at landene i alle nyoppdagede regioner ble grepet av svindel eller vold; det var ikke nok at deres rettmessige innbyggere ble myrdet eller gjort til slaver; at de motbydelige lastene til folk som fremstiller seg som tilhengere av de reneste vesener, skal helles som en pest inn i disse nye landene. Det var ikke nok at millioner på millioner av fredelige vesener ble utryddet med ild, med sverd, med tunge byrder, med ond vold, i skadelige gruver og av uvante plager – av hunder, av menneskejegere og av sorg og fortvilelse. Det manglet likevel en verste forbrytelse som plasserte europeernes gjerninger hinsides all rivalisering i ondskapens sak. Og denne vederstyggeligheten uten like ble funnet i slavehandelen. De hadde tatt nesten alle andre land, men de kunne ikke gripe inn på de tørre områdene i Afrika. De kunne ikke beslaglegge landet, men de tok folket. De bestemte seg derfor for å ofre dem på gravene til de allerede omkomne amerikanerne. Å utgyte blod på blod, å stable bein på bein og forbannelser over forbannelser. Hva for en idé er det at – europeerne som står, med slaveriets piske i hendene, på beina til utryddede millioner på en halvkule og betrakter med nådeløse øyne sine ofre som er dradd fra en annen halvkule – som ikke arbeidet med svette, men med sitt hjertes blod, der jorden faktisk er støvet av myrdede generasjoner med ofre. Slik er hele historien om europeisk kolonisering.23

Etter utryddelsen og slaveriet var Marx» kritikk fokusert på det omfattende ranet som karakteriserte den primære ekspropriasjonen som lå under akkumuleringen av kapital i den merkantilistiske epoken og videre, som var sentral for kapitalismens utvikling.

Denne ekspropriasjonen ble utført i de hvite nybyggerkoloniene gjennom folkemordet på urbefolkningen og import av slaver. Dermed oppsto det det Coulthard har kalt en «strukturert fordrivelse». 24 Etter hvert som befolkningene ble fjernet, og etter hvert som disse områdene ble fylt med hvite innvandrere/nybyggere, ble problemet for kapitalen til slutt å fordrive nybyggerne også. Med hensyn til de hvite nybyggerkoloniene oppstod slik en debatt, – når de opprinnelige innbyggerne på jorden hadde blitt tilintetgjort eller utvandret – om  de skadelige effektene for kaptalen av det forholdet at der var for mye land i forhold til befolkningen – der  alle de engelske klassiske politiske økonomene deltok.

Denne tilstanden av underbefolkning i forhold til landet, og dermed den relative overfloden av sistnevnte, oppmuntret til direkte bearbeiding av jorden av en klasse småbønder befolket av de innkommende innvandrerne, og blokkerte dermed utviklingen av et eiendomsløst proletariat som var nødvendig for kapitalistisk industrialisering.25 Marx fokuserte her på arbeidet til Edward Gibbon Wakefield og andre talsmenn for «systematisk kolonisering» i de engelske hvite nybyggerkoloniene (hovedsakelig USA, Canada, Australia og New Zealand). Wakefield insisterte på behovet for at staten skulle skape høye priser på jord, gjennom statlig jordsalg og jordspekulasjon, for å utelukke nye bølger av innvandrerbosettere fra umiddelbart å bevege seg inn i grenseområdet og etablere seg som selvbergingsbønder eller småeiere. Disse skulles heller tvinges inn i proletarenes stilling.26 Det faktum at urbefolkningen knapt telte i det hele tatt i slike debatter blant de klassiske politiske økonomene i de engelske nybyggerkoloniene, var en refleksjon av den omstendighet at var fjerning av indianere fra landet var sett på som i stor grad oppnådd i Nord-Amerika i 1830-årene, selv om det fortsatte å utvikle seg med hver vestlig bevegelse av bostedere; mens den samme prosessen med fjerning av urbefolkninger også var kommet langt i Australia og på New Zealand.27

Det var i denne konteksten av «den moderne teorien om kolonialisme» som Wakefield tok til orde for, og om den politiske økonomien til nybyggerkolonialismen, at Marx skulle erklære på avslutningssiden av bind 1 av Kapitalen:

Vi er ikke her [på dette logiske punktet i argumentet] opptatt av kolonienes tilstand. Det eneste som interesserer oss er hemmeligheten som ble oppdaget i den nye verden av den politiske økonomien i den gamle verden, og som høylytt proklameres av den: at den kapitalistiske produksjons- og akkumulasjonsmåten, og derfor også den kapitalistiske privateiendommen, har som sin grunnleggende tilstand tilintetgjørelsen av den private eiendommen som hviler på individets eget arbeid; med andre ord, eksproprieringen av arbeideren.28

Dette bør ikke leses, som Coulthard forståelig nok gjør, som at Marx faktisk ikke var opptatt av realitetene i koloniale institusjoner og behandlingen av urbefolkninger, siden hans andre skrifter, inkludert Kapitalen selv, går mot en slik tolkning.29 Det er heller slik at Marx» kritikk, basert på Wakefield, antydet at fjerningen av urbefolkningen fra landet, for å bli erstattet av småbønder, til slutt ville føre til progressiv ekspropriasjon av småbøndene i de hvite nybyggerkoloniene også, som en betingelse for opprinnelsen til industriell kapitalisme.

Marx» undersøkelser av urfolks naturlige økonomier

Faktisk gikk Marx’ tilnærming til kolonialisme og urbefolkninger langt utover analysen av hans samtidige, inkludert Howitt, som hovedsakelig var opptatt av det moralske spørsmålet om den «kristne» virkningen av de vestlige kolonisatorene på urbefolkningen. Marx, derimot, var mye dypere interessert i de former for eiendom, produksjon, utveksling, kjønn, språk og materiell kultur som hadde preget urfolksnasjoner rundt om i verden før koloniseringen. Slik var hans undersøkelser i forhold til Amerika først og fremst viet til naturen til førcolumbiske urfolkssamfunn. Dette var tydelig fra hvor viktig Prescotts beskrivelse av inkaøkonomien i History of the Conquest of Peru antok i Marx» tenkning og som han kontinuerlig refererte til i Grundrisse og Kapitalen. Denne naturen kan stå for den avgjørende kategorien av «naturøkonomien», det vil si en utviklet, hovedsakelig kommunal, førbytte eller ikke-vare økonomi.30 Under inkaene hadde et individ «ingen makt til å fremmedgjøre (gi bort) eller legge noe til sine eiendeler» med hensyn til landet, som ble kommunalt holdt og omfordelt hvert år.31 I en diskusjon om overskuddsgenererende samfunn skulle Marx i bind 3 av Kapitalen referere til den «kunstig utviklede kommunismen til peruanerne [inkaene]». 32

Selv om det ofte har blitt påstått at Marx og Frederick Engels viste et unilineært utviklingsperspektiv som mente at kapitalismen spilte en historisk progressiv, om enn voldelig, rolle i sitt forhold til ikke-korresponderende samfunn, og dermed for de koloniale pålegg på «folkene uten [skriftlig] historie», så varte ikke slike ambivalente synspunkter med hensyn til kolonialisme til Marx var 40 år. På slutten av 1850-tallet og før Marx skrev Kapitalen, var det et avgjørende skifte i vektleggingen i hans og Engels» skrifter i retning forsvaret av urfolk og antikoloniale kamper, noe som førte til en sterk bekymring for og en anerkjennelse av den varige betydningen av ikke-kapitalistiske kulturelle formasjoner/produksjonsmåter.

Mye av drivkraften for dette perspektivskiftet var veksten av antikoloniale motstandskriger som kom fra urbefolkningen selv, nemlig det algirske opprøret mot fransk nybyggerkolonialisme, ledet av emir Abdelkader på 1830- og 40-tallet; Taipingopprøret 1850–64; det «indiske mytteriet» eller det Marx kalte «Sepoy-opprøret» i 1857–59; den nasjonalistiske kampen i Irland ledet av fenianerne på 1860-tallet og etter; og zulukrigen mot britene i 1879. I hvert av disse tilfellene skulle Marx og Engels ta parti for de innfødte antikoloniale kreftene.

I en artikkel fra 1853 om «The Future Results of British Rule in India» for New York Daily Tribune, hadde den trettifem år gamle Marx, som var gjennomsyret av revolusjonær optimisme, presentert britisk kolonialisme, på hegeliansk vis, som et «ubevisst verktøy for historien», som representerte, om enn i motstridende form, en universell bevegelse fremover innen historien generelt. Ikke desto mindre forble hans kritikk av kolonialismen akutt: «Den borgerlige sivilisasjonens dype hykleri og iboende barbari,» skrev han, «ligger avduket foran øynene våre, og vender seg fra sitt hjem, der det tar en respektabel form, til koloniene, der det fremtrer nakent.» Endrede historiske forhold skulle dessuten tillate at Marx» samlede revolusjonære kritikk av kolonialismen kom fullverdig frem bare fire år senere. I 1857, i et bidende svar på britisk kolonialisme i lys av det som har blitt kalt den første indiske uavhengighetskrigen, støttet Marx krigen for «nasjonal uavhengighet» organisert av den «revolusjonære ligaen» som forsøkte å kaste britene ut av India. Britisk kolonistyre, hevdet han, var basert på «prinsippet om å ødelegge nasjonalitet» gjennom tvangsdestruksjon så vel som andre midler. Fra da av var hovedvekten av hans analyse direkte fokusert på tilbakegangen snarere enn den «ubevisste» fremgangen knyttet til europeisk kolonistyre.33

I sine siste år satte Marx til side arbeidet med bind 2 og 3 av Kapitalen, ikke bare på grunn av denne direkte identifikasjonen med urfolksopprør, men også på grunn av den enorme tiden som han brukte på studiet av ikke-kapitalistiske samfunn og eiendomsformer. Spørsmålet om en mer fullstendig, mer revolusjonær kritikk av det kapitalistiske samfunnet reiste seg for Marx ved publiseringen av Charles Darwins On the Origin of Species og den tilsvarende fremveksten av antropologiske studier som dykker ned i tradisjonelle, innfødte kulturer og menneskelig forhistorie, som representerer det som har blitt kalt en «revolusjon i etnologisk tid». Det åpnet potensialet for en helt ny radikal forståelse av verden som han kunne bruke til å forandre den.34 Det var i denne perioden han lærte russisk for å studere landets populistiske litteratur og obshchina eller mir, bondelandsbykommunen.

Etter utgivelsen av bind 1 av Kapitalen utvidet Marx også sine økologiske studier, først og fremst i forhold til jordbruk.35 I økende grad ble imidlertid hans tid tatt opp av de nesten desperate undersøkelsene som hans massive Etnological Notebooks ble fyllt av.36 For Marx inkluderte disse studiene ledetråder ikke bare i forhold til fortiden, men også fremtiden. Marx» Etnological Notebooks inneholdt utdrag (og innskudd) fra de antropologiske verkene til Lewis Henry Morgan, John Budd Phear, Henry Sumner Maine og John Lubbock, utdrag i perioden fra 1880 til 1882.

I 1879 hentet han også de etnologiske studiene til den unge russiske sosiologen Maxim Kovalevsky – som Marx selv hadde fostret – fra et bokmanuskript, Communal Landownership: The Causes, Course and Consequences of its Dissolution, som forfatteren hadde sendt til ham. Sammen med disse studiene fylte Marx notatbøkene sine med undersøkelser av den russiske kommunen, indisk historie og verdenshistorie. (Marx» notater fra 1880–81 om verdenshistorien fra verkene til Carlo Giuseppe Guglielmo Botta og Friedrich Christoph Schlosser, bestående av fire utdrag notatbøker, er rundt ettusen syvhundre sider lange.) 37 I 1880–81 tok han ned passasjer fra James William B. Moneys Java; Or; How to Manage a Colony (1861). Marx og Engels studerte også Hubert Howe Bancrofts The Native Races of the Pacific States of North America (fem bind), med særlig oppmerksomhet på stammene i sørøstlige Alaska og det nordvestlige Stillehav.38 Marx tok svært omfattende kommenterte utdrag fra Morgans mesterverk Ancient Society, som var basert på sistnevntes studier av urfolksamerikanere i USA (og som Morgan hadde skrevet et tidligere arbeid,  League of the Ho-De»-No-Sau-Nee, eller Iroquois).39 Engels skulle senere komponere sin Origin of the Family, Private Property, and the State (1884) basert på Morgans Ancient Society, Marx» notater om Morgan og andre kilder.40

Da han studerte Morgans arbeid, fokuserte Marx – som angitt i hans vertikale linjer på sidene i notatbøkene hans med vekt på bestemte passasjer – først og fremst på:  (1) det kommunale, konsanguine (slektskapsbaserte) samfunnet, inkludert dets grunnlag i gens eller klanen, dets demokratiske form og relative likestilling av kvinner; og (2) de tilknyttede kommunale eiendomsformene, som konstituerer den naturlige økonomien med sin ikke-varehandel. Marx var også oppmerksom på avlingene som ble dyrket og former for jordbruk.41 «Alle medlemmer av irokeser-gensen,» skrev han, og trakk på Morgan, var «personlig frie, forpliktet til å forsvare hverandres frihet».42

Som Franklin Rosemont skrev i «Karl Marx and the Iroquois«,

Fremhever Marx side etter side med passasjer som er vilt fjernt fra det som vanligvis betraktes som «standardtemaene» i hans arbeid. Dermed finner vi at han tar opp det klokkeformede huset til kyststammene i Venezuela; fabrikasjonen av Iroquois belter «ved hjelp av fint garn laget av filamenter av alm og basttre bark»; «den peruanske legenden om Manco Capac og Mama Ocllo, solens barn»; gravskikker til Tuscarora; Shawnee-troen på sjelevandring; «uskreven litteratur med myter, legender og tradisjoner»; de begynnende vitenskapene til landsbyindianerne i sørvest; Popul Vuh, den hellige bok av den gamle Quiche Maya; bruk av pinnsvinpigger i ornamentering; indisk spill og «dans [som en] form for tilbedelse.» 43

I tillegg til rikelige notater om irokeserne fra Morgan, tok Marx også detaljerte notater om Delaware, Mohegan, Cree, Shawnee, Creek, Chickasaw, Choctaw, Cherokee, Seminole, Dakota, Pawnee, Fox, Blackfoot og mange andre stammer. Hele tiden var han interessert i «kunstutøvelse» av de forskjellige indianerstammene/nasjonene.44 Marx unngikk en strengt unilineær forestilling om evolusjonær utvikling. Faktisk var hans studier hele tiden fokusert på rekonstitueringen av gamle former for innfødte og ikke-kapitalistiske samfunn på et høyt historisk nivå, hjulpet av utholdenheten i tidligere kulturer/kulturelle former.45 «Morgans livlige beretning om irokeserne,» skriver Rosemont, «ga ham [Marx] en levende bevissthet om urfolks aktualitet, og kanskje til og med et glimt av den da uante muligheten for at slike folk kunne gi sine egne bidrag til det globale  kamp for menneskelig frigjøring.» 46

Faktisk ble Marx betatt av Morgans påstand om at den gamle gens, som eksemplifisert av Iroquois, inneholdt den kommunale kjernen som skulle reproduseres på et høyere plan av foreningssamfunnet i fremtiden. Med Morgans ord, slik som de ble skrevet ned og understreket av Marx: «Det [et høyere samfunnsplan] vil være en vekkelse, i en høyere form, av friheten, likheten og brorskapet til de gamle gentes [felles slektskapssamfunn].» 47 Dette lignet Marx» tidligere syn, som  ble uttalt i et brev til Engels i 1868, om at det var nødvendig «å se forbi middelalderen og inn i alle folks primitive tidsalder – og dette korresponderer med den sosialistiske tendensen, selv om disse lærde mennene [Georg Ludwig von Mauer, kjent for sine studier av det tidlige tyske kommunale samfunn, og Jakob Grimm,  Filologen og kulturhistorikeren] ikke har noen anelse om at de [de «primitive» fellesskapsformene] er knyttet til den [den sosialistiske tendensen].

Og de blir da overrasket over å finne det som er det nyeste i det som er eldst. 48 Den samme generelle historiske logikken er til stede i Marx» utdrag om urfolk-kulturer i Latin-Amerika fra Kovalevskys Communal Landownership. Her var Marx spesielt interessert i urfolks produksjon, oppløsningen av dette under påvirkning av spanjolene, og de påfølgende formene for koloniherredømme.49 I sine notater om den spanske koloniale behandlingen av innfødte amerikanere skrev Marx altså (kursiven i dette tilfellet står for hans innlegg): «Den opprinnelige spanske politikken for å utrydde den røde mann. Etter plyndring av gullet etc. som de fant, er indianerne dømt til å jobbe i gruvene. Med nedgangen i verdien av gull og sølv, vender spanjolene seg til jordbruk og gjør indianerne til slaver som dyrker land for dem». 50

En lignende undersøkelse av effekten av kolonisering på kommunale produksjonsformer kan sees i Marx notater og skrifter med hensyn til Algerie og India. I sine kommenterte utdrag fra Kovalevsky om Algerie observerte Marx (via Kovalevsky) at «århundrer med arabisk, tyrkisk, endelig fransk styre, bortsett fra i den siste perioden … var ikke i stand til å bryte opp den konsanguineale [slektskapsbaserte] organisasjonen og prinsippene om udelelighet og umistelig eierskap av land.» 51 Ikke desto mindre,

var franskmennenes første bekymring etter erobringen av en del av Algerie å erklære den største delen av det erobrede territoriet for å være den (franske) regjeringens eiendom. Louis-Philippe, som etterfølger av imamen … griper ikke bare den domaniale eiendommen [landeiendommen], men også alt land som ikke er under jordbearbeiding, inkludert felles beite, skog og udyrket land…. På denne måten: på den ene siden <er> de tidligere kommunale grunneierne presset ned i stillingen som midlertidige brukere av regjeringsland; på den annen side < er det> ran med makt av betydelige deler av territoriet som er brukt av klanene, og derpå utplassering av europeiske kolonister …. De kommunale landområdene – under Louis Philippe – ble satt av til fri disposisjon for den militær-sivile administrasjonen som ble opprettet i kolonien.52 Hertil

Den franske ekspropriasjonen av fellesområdene ble gjort offisiell ved den beryktede loven av 1873, «som endelig hadde etablert privat eiendom av land; hver araber kunne nå fritt disponere over den tomten som var satt til side for ham som privat eiendom; resultatet vil bli: ekspropriasjonen av den innfødte befolkningens jord av europeiske kolonister og spekulanter.» Det var ingen tvil for Marx eller Kovalevsky om at dette utgjorde et «direkte ran!» Marx skriver i sine notater: «Ekspropriasjonen av araberne er hensikten med loven: 1) for å gi franskmennene så mye land som mulig; 2) ved å rive araberne vekk fra deres naturlige bånd til jorden for å bryte klanforeningenes siste styrke og dermed bli oppløst, og dermed enhver fare for opprør. 53

Kovalevsky og Marx hevdet at for å gripe algeriernes fellesland og gjøre dem til privat eiendom, fremmet den franske regjeringen ideen om at monarken eller kolonistaten var den rettmessige arvingen til alle kommunale landområder så vel som skog og udyrkede landområder – en politikk som også ble vedtatt av engelskmennene i India og mest kjent argumentert for av James Mill, som Marx meget godt kjente arbeidene til.54

I et forsøk på å gjenopprette sin helse tilbrakte Marx to måneder i Alger i 1882, året før sin død og bare noen få år etter å ha skrevet ned sine utdrag fra Kovalevsky i Algerie. I sine brev til sin datter, Laura Lafargue, erklærte han sin beundring for algeriske muslimer for «den absolutte likestillingen i deres sosiale samkvem …. Likevel vil de gå til ødeleggelse og ruin UTEN EN REVOLUSJONÆR BEVEGELSE.» 55

I Marx» utdrag fra Kovalevsky finner vi også observasjonen at i Punjab, i Nord-India, «ved «pantsettelse» eller «fremmedgjøring» – sanksjonert ved lov – arbeider den engelske regjeringen med oppløsning … av bøndenes kollektive eiendom, deres endelige ekspropriasjon, utviklingen av fellesjord til ågerens private eiendom.» 56 I en kommentar (via Kovalevsky) om «storbøndenes ran av bøndenes kommunale og private eiendom», bemerket Marx i sine notatbøker at dette førte til «en hel rekke lokale bondeopprør mot «godseierne’». 57

Mens han reflekterte over den engelske kolonipolitikken i India, skrev Marx i sitt «Utkast til brev til Vera Zasulich» at «undertrykkelsen av kommunalt landeierskap ikke var noe annet enn en handling av engelsk vandalisme som drev urbefolkningen bakover i stedet for fremover.» 58 Engelskmennene, anerkjente han, kunne skilles fra alle tidligere okkupanter i India fordi de ikke hadde vedlikeholdt irrigasjon, kanaler, demninger, reservoarer, dreneringssystemer, kornlagringsenheter og annen offentlig infrastruktur, og dermed satt scenen for massiv hungersnød. I sine notater i 1867 fra en spesialrapport om Orissa-hungersnøden utført for Underhuset, understreket Marx at «tendensen til en økende dyrking» hadde resultert i «fornektelse av naturlige skoger», noe som gjorde «årstidene mer alvorlige og oversvømmelser raskere og mer omfattende».

I alle sine ulike behandlinger av naturøkonomier og innfødte kulturelle formasjoner – mest dramatisk i den russiske bondekommunens eller obshchinas fremtidige betydning – så Marx alltid slike urfolks- og ikke-kapitalistiske samfunn som reflekterer en lang kamp for fri menneskelig utvikling, en som inkluderte kampen for overlevelse av urfolkssamfunn og kontroll over sine egne land og liv.

Med utgangspunkt i Jacques Derridas Spectres of Marx (Marx’ spøkelser) og dermed indirekte på Marx, har Gerald Vizenor understreket begrepet overlevelse i møte med terror og folkemord som et eksempel på urfolkserfaringen. «Innfødt overlevelse er en aktiv følelse av tilstedeværelse over fravær …. Overlevelseshistorier er fornektinger av dominans, forringelser, påtvingelser, de uutholdelige følelsene av tragedie og arven av offer. Det er en aktiv motstand og avvisning.» 60

Marxismen og urbefolkningen

Mesteparten av kritikken av marxismen for dens manglende forståelse av urfolks kulturer og kamper er uspesifikk, og tilskriver bare historisk materialisme en økonomisk og teknologisk determinisme, en ukritisk forpliktelse til utviklingstro, en ekstrem fremming av stadig større produksjon fremfor alt annet (det vil si produktivitet), og en vektlegging av proletariatet på bekostning av bønder og urfolk.

Selv om dette definitivt er trekk ved visse marxistiske tradisjoner, hvorav noen til og med har spilt dominerende roller, karakteriserer de knapt tanken til Marx eller Engels, eller til kritiske revolusjonære tradisjoner i marxismen mer generelt.

Riktignok inntok Engels en noe tragisk holdning til urfolksamfunn, og lovpriste dem i enda større grad enn Marx, mens han noen ganger skrev som om deres død var uunngåelig på grunn av svakhetene i stammeformen av samfunn som var fanget innenfor sine egne begrensninger og måtte vike for andre former for kulturell organisering,  som allerede var manifestert i motstridende form i Iroquois-konføderasjonen.61 I motsetning til dette var Marx» mer nyanserte tilnærming både mer spørrende til urfolkskulturer – for eksempel ved å vise reservasjoner med hensyn til påstander om full likestilling blant irokeserne – og samtidig mer åpen for ideen om at urfolkskulturer kunne vedvare og rekonstituere seg gjennom historiske kamper.62 Likevel var det meste av Marx» forfatterskap i så henseende ukjent, inkludert hans Etnological Notebooks, og det var Engels» tragiske tilnærming som seiret i Den andre internasjonale i arbeidet til noen av Marx» arvinger som Paul Lafargue, Karl Kautsky og Georgi Plekhanov, men i en mye mer teknologisk deterministisk og rigid utviklingsorientert form enn det som kan tilskrives Engels (langt mindre Marx).63 Likevel anses  ingen av disse epigonene i dag for å være eksemplarisk for klassisk marxistisk tenkning. Av langt mer varig betydning er Rosa Luxemburgs sterke forsvar av urfolks- og naturøkonomiene, V. I. Lenins insistering på alle folks nasjonale selvbestemmelse, og José Carlos Mariáteguis rike sammenveving av marxisme og urfolksholdning – som alle pekte på en dypere kritikk av eurosentrisk kapitalistisk utvikling.64

Marxismen har ikke bare inspirert nasjonale frigjøringsbevegelser i hele periferien av den kapitalistiske verdensøkonomien,  men fra begynnelsen av 1950-tallet og inn på 1970-tallet var det store forsøk på å integrere den marxianske teorien med indianske kamper i arbeidet til figurer som Eleanor Burke Leacock, Patricia Albers, Bruce Johansen, Roberto Maestas, Lawrence David Weiss, Howard Adams og andre.65 Som Johansen understreket skyldte marxismen selv urfolkskulturer mye på grunn av Marx og Engels studie av irokeserne via Morgan.66

I nyere tid har bevegelsen for sosialisme i den bolivianske revolusjonen hentet mye av sin vitalitet fra en lokalspråklig revolusjonær tradisjon forankret i både marxisme og urfolksholdning.67 For tiden er det en ny blomstring av arbeid som oppstår fra både marxistiske og innfødte revolusjonære tradisjoner. Coulthards gjennombruddsarbeid i Red Skin, White Masks smir en rik syntese mellom Marx, Frantz Fanon og urfolksperspektiver i hans radikale avvisning av «anerkjennelsens koloniale politikk». Allan Greers briljante skildring av indianske eiendomsformer og kolonial fordrivelse i det tidligmoderne Nord-Amerika i hans Property and Dispossession er organisk knyttet til forskningen til figurer som Morgan, Marx og Engels.68 Roxanne Dunbar-Ortiz tilbyr en marxistisk-innfødt analyse av hvordan grunnleggelsen av USA og dens pågående ekspansjon er forankret i «ideologien om hvitt overherredømme,  den utbredte praksisen med afrikansk slaveri, og en politikk for folkemord og landtyveri.» 69 I The Apocalypse of Settler Colonialism forklarer Gerald Horne hvordan folkemord på urfolk og den ikke mindre forferdelige utviklingen av slaveriet var sammenflettet i fremveksten av kapitalismens system for verdensherredømme. Nick Estes gir en fremragende historie om århundrene med urfolks motstand og revolusjonær utholdenhet, og «graver seg ned i», som Marx» muldvarp, som en del av «historiens lengre bevegelse». 70 Det skal bemerkes at dagens utbredte kritikk av nybyggerkolonialismen ble innledet av marxianske behandlinger av emnet innen imperialismeteorien i arbeidet til tenkere som Marx, Engels, Luxemburg, Arghiri Emmanuel, Harry Magdoff, Dunbar-Ortiz og Moshé Machover.71

I alle disse verkene, som stammer fra historisk materialisme, er det lagt vekt på tvungen ekspropriasjon/fordrivelse av urfolkskulturer som en pågående prosess – en prosess der kolonialisme,  snarere enn bare å være et element fra fortiden, fortsetter å være integrert i den kapitalistiske dominering av folk og land. Ut av dette strømmer en ukuelig motstand som tar mange forskjellige former, men likevel nekter å avta.

Konklusjon: Den antikoloniale/antikapitalistiske revolusjonen

I Red Skins, White Masks argumenterer Coulthard «med hensyn til Marx, for at tre spørsmål må tas opp i hans arbeid for å gjøre hans skrifter om kolonialisme relevante for å analysere forholdet mellom urfolk og liberale nybyggere». For det første: «Marx» tese om primitiv akkumulasjon må renskes for sin tidsmessige karakter», som begrenser den til de tidlige stadiene av den kapitalistiske dannelsen. For det andre må Marx» argument «renskes for sin normative utviklingsmessige karakter». For det tredje må den marxistiske tilnærmingen til kolonikapitalismen kvitte seg med sin tilknytning utelukkende til makt og vold, og heller ses i lys av systemets «evne til å produsere livsformer som får nybyggerkolonialismens konstitutive hierarkier til å virke naturlige».72 Coulthards tre spørsmål er faktisk betingelser for enhver form for levedyktig historisk-materialistisk analyse av urfolks erfaringer i nybyggerkoloniale (eller mer generelt koloniale og postkoloniale) sammenhenger. Det foregående argumentet bør antyde at den etterlyste gjenoppbyggingen og gjenopprettingen av klassisk marxistisk teori allerede finner sted.73

Som nyere forskning har demonstrert er det i denne forbindelse viktig å merke seg at Marx ikke hadde «en tese om primitiv akkumulasjon» som sådan, men snarere en kritikk av det han kalte «barnehagefortellingen» om primær akkumulering basert på avholdenhet som karakteriserte borgerlige økonomer,  som han erstattet ekspropriasjonsbegrepet med.74 Marx» tilnærming til ekspropriasjon var heller ikke tidsmessig låst. Ekspropriasjon ble snarere sett på som kontinuerlig å produsere og reprodusere bakgrunnsforholdene der kapitalen opererte. I diskusjonen om ekspropriasjonsprosessen i del VIII av bind 1 av Kapitalen om «Såkalt primitiv akkumulasjon» refererte Marx derfor ikke bare til den fjerne fortiden, men også til det som for ham var nåtiden som historie: innhegningene i Skottland i 1814–48 satt i sving av hertuginnen av Sutherland, omdanningen av sauevandringer til hjorteskoger (uten trær) på 1860-tallet i England,  og hungersnøden i provinsen Orissa i India i 1866, som følge av engelsk styre.75 Slik ekspropriasjon ble på ingen måte sett på som begrenset til førindustriell eller tidlig industriell tid.

Viktigere var Marx» avvisning av et enkelt, unilineært «normativt utviklingsorientert» perspektiv med hensyn til kolonisering. I sin analyse av urbefolkninger i Amerika, Afrika og Asia, delvis fra slutten av 1850-tallet av, dykket han kontinuerlig inn i de kommunale eiendomsformene og kulturelle og språklige basene til disse samfunnene, med ideen om at historien ikke bare var lineær. For ham var kolonialismen i seg selv noe sekundær fordi urbefolkningens former for kultur og eiendomforble historisk levende. Det var på dette grunnlaget at Marx og Engels fra slutten av trettiårene tok parti for de forskjellige opprørene til urfolk over hele verden, forsvarte deres revolusjoner og erkjente at de representerte noe vitalt kulturelt og som gikk imot kapitalismens vareøkonomi i form av menneskelig fellesskap og eiendomsformer. Til tross for Marx» og Engels» tendens til en «normativ utviklingalisme» i tjueårene, hadde grunnen tydeligvis forskjøvet seg for dem lenge før de forlot trettiårene. Som Engels skrev i 1890, ble den opprinnelige materialistiske historieoppfatningen utvidet i Marx og hans egne senere skrifter, siden det ble anerkjent at «hele historien må studeres på nytt». Dette inkluderte historien til den ikke-europeiske verden. Med ordene til sosiologen Michael R. Krätke

ga Marx ikke rom for euro-sentrismen; han betraktet på ingen måte verdenshistorien synonymt med «europeisk historie»…. Han studerte historien til Lilleasia, Den nære Østen og Midtøsten, den islamske verden, Amerika og Asia (med tre fokussentre: India, Kina og Sentral-Asia). Han studerte kolonihistorien til de viktigste kolonimaktene, og faktisk også historien til landene kolonisert av europeerne (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Indonesia, Nord-Afrika).76

I alt arbeidet sitt beveget Marx seg bort fra et eurosentrisk og utviklingsmessig betrakningsmåte. Hans oppmerksomhet på nybyggerkolonialisme nådde inn i urfolks historie og kultur, han identifiserte seg med deres motstand, og så i deres fortid (og nåtid) muligheten for en bredere verdensfremtid.

Spørsmålet om hvordan det koloniforholdet, når det først er implantert, forsterker seg selv ideologisk gjennom «sin evne til å produsere livsformer som får nybygger-kolonialismens konstituerende hierarkier til å virke naturlige» er et rike der Fanon, som Coulthard sier, er en mer nyttig guide enn Marx.77 Likevel er det uten tvil bare en kort avstand fra Marx» rasende fordømmelser via Kovalevsky av den franske nybyggerkolonialismens «Skamløse!»-manipulasjon og mangel på anerkjennelse av islamsk lov for å rettferdiggjøre  ekspropriering av det algeriske folkets «klankommunale» land, til Fanons skarpe insistering – med den fulle kraften av den algirske nasjonale frigjøringskampen på 1950-tallet foran seg (og med Hegel og Marx på leppene) – på en revolusjonær anerkjennelsesendring:

Jeg ber om at jeg blir tatt i betraktning på grunnlag av mitt ønske. Jeg er ikke bare her-nå, låst i min tinglighet. Jeg ønsker et annet sted og noe annet. Jeg krever at det tas hensyn til min motstridende aktivitet i den grad jeg forfølger noe annet enn livet, i den grad jeg kjemper for fødselen av en menneskelig verden, med andre ord en verden av gjensidige anerkjennelser. Den som er motvillig til å gjenkjenne meg er imot meg. I en hard kamp er jeg villig til å føle dødens grøss, den irreversible utryddelsen, men også det umuliges mulighet.78

Noter

1. Kerstin Knopf, «The Turn Towards the Indigenous», American Studies 60, nr. 2/3 (2016): 179–200.

2. Se Sagar Sanyal, «Marxism and Post-Colonial Theory», Marxist Left Re-view 18 (2019).

3. Se for eksempel essayene i Ward Churchill, red., Marxism and Native Americans (Boston: South End, 1999); Russell Lawrence Barsh, «Contemporary Marxist Theory and Native American Reality», American Indian Quarterly12, nr. 3 (sommeren 1988): 187–211; Glen Sean Coulthard, Red Skins, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014), 9–10.

4. Coulthard, Red Skin, White Masks, 6–15. For et svært omfattende svar på forestillingen om at landet bare ble tatt som en «gratis gave», uten tilknytning til utnyttelse/ekspropriasjon, i marxiansk teori, se John Bellamy Foster og Brett Clark, The Robbery of Nature (New York: Monthly Review Press, 2020).

5. Om Marx» formaning mot å behandle historisk materialisme som «suprahistorical», se Karl Marx, «A Letter to the Editorial Board of Otechestvennye Zapiski», i Late Marx and the Russian Road, red. Teodor Shanin (New York: Monthly Review Press, 1983), 136.

6. Georg Lukács, Historie og klassebevissthet (Cambridge, MA: MIT Press, 1968), 1. Norsk utgave Historie og klassebevissthet – Studier i marxistisk dialektikk, oversatt av Stein Rafoss og Harald Berntsen og utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i 1971

7. Coulthard, Red Skin, White Masks, 9–11,

8. Karl Marx, Kapitalen, bind 1 (London: Penguin, 1976), 915, uthevelse tilføyd.

9. Marx, Kapitalen, bind 1, 871, 915; John Bellamy Foster og Brett Clark, «The Expropriation of Nature», Monthly Review 69, nr. 10 (2018): 1–27.

10. Marx, Kapitalen, bind 1, 917–18; William Howitt, Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Natives by Europeans in All Their Colonies (London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838), 346–49, 378–79. I likhet med Marx brukte Engels begrepet kolonier for å referere til «land okkupert av en europeisk befolkning», spesielt USA, Canada, Australia og Kappkolonien i Sør-Afrika – en kategori som nybyggerkolonialisme nå brukes for. Engels indikerte også at de hvite nybyggerkoloniene ville være de første som ble uavhengige fra moderlandet. Se Karl Marx og Frederick Engels, Collected Works (MECW) (New York: International Publishers, 1975), bind 46, 322.

11. Howitt, Colonization and Christianity, 403–5,

12. Howitt, Colonization and Christianity, 403–4, 414. «Fjerning» av indianere, skrev Merivale i sitt kapittel om «Savage Races», som representerer synet på hvit nybyggerkolonialisme, «er … uunngåelig, bare et midlertidig middel for permanente onder, og må gjennomgående gjentas. Herman Merivale, Lectures on Colonization and Colonies (London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1841), 508–9 – sitater her er til den andre utgaven av 1861, gjengitt av Oxford University Press i 1928.

13. William H. Prescott, History of the Conquest of Mexico/History of the Conquest of Peru (New York: Modern Library, ingen dato [opprinnelig utgitt separat i 1843/1847]); Thomas Fowell Buxton, The African Slave Trade and Its Remedy (London: John Murray, 1840); Hal Draper, red., Marx-Engels Glossary (New York: Schocken, 1986), 36, 167.

14. Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 833.15. Sir Thomas Stamford Raffles, The History of Java (i to bind), 2. utg. (London; John Murray, 1830).

16. Marx, Kapitalen, bind 1, 916.                                                

17. Marx, Kapitalen, bind 1, 916, 918; Raffles, The History of Java, bind 2, xcvi–civ; Howitt, Colonization and Christianity, 194–201. I Kapitalen synes Marx å ha støttet seg på Howitts behandling av nederlenderne på Java – som er basert på Raffles» History of Java – snarere enn på Raffles» arbeid direkte (som Marx hadde lest), siden alle fakta han refererer til er sitert i Howitt og med lignende språk.

18. For en kritisk historie om Det britiske ostindiske kompani, se Ramkrishna Mukherjee, The Rise and Fall of the East India Company (New York: Monthly Re-view Press, 1974).

19. Marx, Kapitalen, bind 1, 917; Howitt, Colonization and Christianity, 255–56, 268–71.

20. Marx, Kapitalen, bind 1, 917; Karl Marx og Frederick Engels, Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV, 18 (Berlin: Walter de Gruyter, 2019), 670–74, 731; Mike Davis, Late Victorian Holocausts (London: Verso, 2001).

21. Marx, Capital, bind 1, 918, 924–25; se også Sven Beckert, Empire of Cotton(New York: Vintage, 2014).

22. Marx, Capital, bind 1, 925–26.

23. Howitt, Colonization and Christianity, 501–3,

24. Coulthard, Red Skin, White Masks, 7.

25. Se Donald Winch, Classical Political Economy and Colonies (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965); A. G. L. Shaw, Storbritannia og koloniene (London: Methuen and Co., 1970).

26. Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, 387–89; Edward Gibbon Wakefield, red., A View of the Art of Colonization (Oxford: Oxford University Press, 1814); Edward Gibbon Wakefield, red., England and America (New York: Harper and Brothers, 1834).

27. «An Indigenous Timeline,» New South Wales Government, tilgjengelig på http://teachingheritage.nsw.edu.au; Moshé Machover kaller dette «ekskluderingskolonisering» for å understreke effektene på urbefolkningen. Se Moshé Machover, «Colonialism and the Natives», Weekly Worker 1087 (2015).

28. Marx, Capital, bind 1, 940.

29. Coulthard, Red Skin, White Masks, 10–11.

30. «The Struggle Against Natural Economy» er tittelen på et kapittel i Rosa Luxemburgs Kapitalakkumulasjonen, som utvikler argumenter med hensyn til Marx og Maxim Kovalevskys kolonisering av naturøkonomier. Se Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (New York: Monthly Review Press, 1951), 368–85. Om begrepet natural økonomi i Marx og Luxemburg, se Scott Cook, Understanding Commodity Economies (New York: Rowman and Littlefield, 2004), 114, 130–31, 151.

31. Prescott, History of the Conquest of Mexico/History of the Conquest of Peru, 756–57.

32. Karl Marx, Capital, bind 2 (London: Penguin, 1978), 196, 226; Marx, Capital, bind 3, (London: Penguin, 1981), 1017.

33. Sunti Kumar Ghosh, «Marx on India», Monthly Review 35, nr. 8 (January 1984): 39–53; Karl Marx og Frederick Engels, The First Indian War on Independence, 1857–1859 (Moskva: Progress Publishers, 1968), 20, 35, 47, 92–93, 140; Karl Marx, Notes on Indian History (664–1858) (Moskva: Progress Publishers, ingen dato), 150; Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 18, 60–70, 212–13; Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State (New York: International Publishers, 1970), 159–60. Se også Kenzo Mohri, «Marx og «Underdevelopment», Monthly Review 30, nr. 11 (april 1979): 32–42; Horace B. Davis, Nationalism and Socialism (New York: Monthly Review Press, 1967), 63–69; John Bellamy Foster, «Marx and Internationalism», Monthly Review 52, nr. 3 (juli–august 2000): 11–13; Umberto Melotti, Marx and the Third World (London: Macmillan Press, 1977); Eric. R. Wolf, Europe and the People Without History (Berkeley: University of California Press, 1982). Selv om Engels i tjueårene mente at den franske invasjonen av Algerie førte til sivilisasjonens fremgang, beveget han seg bort fra denne posisjonen i slutten av trettiårene, roste Abdelkader i sin artikkel fra 1857 for New American Cyclopedia og hevdet at «fransk overherredømme» i Algerie var «illusorisk» i møte med algeriernes uavhengighet og motstand. Marx and Engels, Collected Works (MECW), bind 18, 60–70. Marx» begrep om den asiatiske produksjonsmåten, et begrep som han forlot etter 1859, var basert på tidligere klassiske politisk-økonomiske skrifter av James Mill, John Stuart Mill og Richard Jones som til slutt utviklet seg til en kompleks teori om spesifisiteten til produksjonsmåter i Asia,  spesielt India, som overskrider den tidligere forestillingen om at disse samfunnene var preget av stagnasjon. Videre avvek selve ideen om en asiatisk produksjonsmåte, som Marx utviklet, fra enhver enlinjet teori  om utvikling, og reiste spørsmålet om alternative veier. Se Krader, The Asian Mode of Production, 5–7, 183, 292; John Bellamy Foster og Hannah Holleman, «Weber and the Environment», American Journal of Sociology117, nr. 8 (2012): 1640–41,

34. Om «revolusjonen i etnologisk tid», se Thomas Trautmann, Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship (Berkeley: University of California Press, 1987), 35, 197, 220, 227, 264; John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (New York: Monthly Review Press, 2000), 212–21. Om Marx» eget svar på revolusjonen i etnologisk tid, se Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 42, 557.

35. Se Kohei Saito, Karl Marx» Ecosocialism (New York: Monthly Review Press, 2017).

36. Karl Marx, Etnological Notebooks, red. Lawrence Krader (Assen, Nederland: Van Gorcum og Co., 1974). Mye av det som utgjorde Marx» Etnological Notebooks gjenstår fortsatt å bli publisert.

37. Karl Marx, «Exerpts from M. M. Kovalevsky», vedlegg til Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production (Assen, Nederland: Van Gorcum and Co., 1975); Peter Hudis, «Marx Among the Muslims», Capitalism Nature Socialism 15, nr. 4 (2004): 58; Michael R. Krätke «Marx and World History», International Review of Social History 63 (2018): 91–125. Tittelen på Kovalevskys arbeid brukt i teksten her følger oversettelsen i James D. White, Karl Marx and the Origins of Dialectical Materialism (New York: St. Martin’s, 1996), 260. Se også L. S. Gamayunov og R. A. Ulyanovsky, The Work of the Russian Sociologist M. M. Kovalevsky, «Communal Landholding, the Causes, Ways and Consequences of Its Disintegration», og K. Marx» Criticism of the Work (Moscow: Oriental Literature Publishing House, 1960).

38. Kevin B. Anderson, Marx at the Margins (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 218–19. Marx, Etnological Notebooks, 183, 431; Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 46, 394–95; Hubert Howe Bancroft, The Native Races of the Pacific States of North America (fem bind, 1875), se spesielt bind 1, 109; Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 218.

39. Lewis Henry Morgan, Ancient Society (New York: World Publishing Co., 1963); Lewis Henry Morgan, Iroquois League (New York: Carol Communications, 1962). I League of the Iroquois skrev Morgan: «Det er ingen liten forbrytelse mot menneskeheten å beslaglegge samlingsplassene og eiendommen til et helt samfunn, og uten kompensasjon og mot deres vilje,» med henvisning til Ogden Land Companys beslagleggelse av irokesernes landområder.

40. Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 71–73.

41. Lawrence Krader, introduksjon til Etnological Notebooks, av Karl Marx, 24–28.

42. Marx, Etnological Notebooks, 150. Som Marx bemerket her, kalte irokeserne seg selv «Folk i Det lange hus» (168).

43. Franklin Rosemont, «Karl Marx and the Iroquois», i Arsenal: Surrealist Subversion, av Nelson Algren et al (Chicago: Black Swan, 1989), 205.

44. Marx, Etnological Notebooks, 174–86,

45. Krader, introduksjon til Etnological Notebooks, 14.

46. Rosemont, «Karl Marx and Iroquois», 207.

47. Marx, Etnological Notebooks, 139.

48. Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 42, 557–59.

49. Marx omfattende korrespondanse med Kovalevsky ble brent av Kovalevskys venn, økonomen I. I. Ivanyukov, som de hadde blitt betrodd mens Kovalevsky var på en tur til utlandet. Ivanyukov fikk panikk og fryktet at huset hans ville bli gjennomsøkt av politiet og ødelegge brevene – en frykt som viste seg å være overdrevet. White, Karl Marx og den intellektuelle opprinnelsen til dialektisk materialisme, 262.

50. Marx sitert i Kevin Anderson, Marx at the Margins, 221

51. Marx, «Excerps From M. M. Kovalevsky,» 400.

52. Marx, «Excerps From M. M. Kovalevsky», 406–7. Kursiv og parenteser i originalen.

53. Marx, «Excerps From M. M. Kovalevsky», 411–12,

54. Draper, red., Marx-Engels Glossary, 142. Om James Mills forvrengte syn på India, se Mukherjee, The Rise and Fall of the East India Company.

55. Karl Marx til Laura Lafargue, 13. april 1882, Collected Works (MECW), bind 46, 242; Hudis, «Marx Among the Muslims», 67; Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1991), 191.

56. Marx, «Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen,» 410.

57. Marx, » Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen,» 387.

58. Karl Marx, «Draft letters to Vera Zasulich», i Late Marx And The Russian Road, 118.

59. Marx, « Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen,» 387; Marx og Engels, The First Indian War of Independence, 34–35; Marx og Engels, MEGA, IV, 18, 670–74; Marx, Kapitalen, bind 1, 650; Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 46, 63–64.

60. Gerald Vizenor, «Aesthetics of Survivance Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen, red. Gerald Vizenor (Lincoln: University of Nebraska Press, 2008), 1, 11, 20–21; James Mackay, «Ghosts in the Gaps«, i Survivance, 256–57; Jacques Derrida, Spectres of Marx  (London: Routledge, 2006), xviii. Spørsmålet om overlevelse peker på det virkelige kulturdrapet på urfolk nasjoner, en prosess som går hånd i hånd med folkemord og vedvarer som en del av en fortsatt kolonisering. Se spesielt James V. Fenelon, Culturicide, Resistance og Survival of the LakotaSioux Nation«) (New York: Garland, 1998).

61. Se Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 159–60; David Bedford og Danielle Irving, The Tragedy of Progress: Marxism, Modernity and the Aboriginal Question (Halifax, Nova Scotia: Fernwood, 2001), 76–78. I prinsippet var det svært liten forskjell mellom Marx og Engels» synspunkter, som begge håpet på motstand, overlevelse og rekonstituering av innfødte kommunale kulturer.

62. Anderson, Marx at the Margins, 201–2, 226–30; Dunajevskaja, Rosa Luxemburg, Women’s Liberation and Marx’s Philosophy of Revolution, 180–83; Rosemont, «Karl Marx og irokeserne», 205–6,

63. Maurice Bloch, Marxism and Anthropology (Oxford: Oxford University Press, 1983), 99–107,

64. Luxemburg, The Accumulation of Capital, 368–85; V. I. Lenin, The Right of Nations to Self-determination (Moskva: Progress Publishers, 1975); José Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui: An Anthology, red. Harry E. Vanden og Marc Becker (New York: Monthly Review Press, 2011); Samir Amin, Eurocentrism (New York: Monthly Review Press, 2009).

65. Eleanor Leacock, introduksjon til Morgan, Ancient Society, Ii–Ixx; Leacock, Myths of Male Dominance (New York: Monthly Review Press, 1982); Patricia C. Albers, «Autonomy and Dependency in the Lives of Dakota Women», Gjennomgang av radikal politisk økonomi 17, nr. 3 (1985): 109–34; Bruce Johansen og Roberto Maestas, Wasi’chu: The Continuing Indian Wars (New York: Monthly Review Press, 1979); Lawrence David Weiss, The Development of Capitalism in the Navajo Nation. A Political-Economic History (Minneapolis: MEP Publications, 1984); Howard Adams, Prison of Grass (Saskatoon: Femte hus, 1989); Bedford og Irving, The Tragedy of Progress. For nyere relaterte bidrag om rasekapitalisme og nybyggerkolonialisme, se Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous Peoples» History of America (Bos-ton: Beacon, 2014); Gerald Horne, The Apocalypse of Settler Colonialism (New York: Monthly Review Press, 2018). Om gjenoppblomstringen av marxisk-relatert forskning på indianere i antropologi på 1950- til 70-tallet, se Patricia C. Albers, «Labor and Exchange in American Indian History» i A Companion to American Indian History, red. Philip J. Deloria og Neal Salisbury (Oxford: Blackwell, 2004), 269–86; Samuel W. Rose, «Marxisme og produksjonsmåte ifølge antropologien i det innfødte Nord-Amerika», Focaal Blog, No-Vember 17, 2015.

66. Johansen, Wasi’chu, 33,

67. Álvaro García Linera, «Indianismo og marxisme: The Missed Encounter Between Two Revolutionary Principles,» MR On-line, 31 januar 2008.

68. Allan Greer, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern America (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

69. Dunbar-Ortiz, An Indigenous People’s History of America, 2; Gerald Horne, Settlerkolonialismens apokalypse, 7–18,

70. Nick Estes, Our History is the Future: Standing Rock versus Dakota Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance (New York: Verso, 2019), 18.

71. Arghiri Emmanuel, «White Settler Colonialism and the Myth of Investment Imperialism», New Left Review 73 (1972): 35–57; Harry Magdoff, Imperialism: From the Colonial Age to the Present (New York: Monthly Review Press, 1978), 19–20; Roxanne Dunbar-Ortiz, «Aboriginal People and Imperialism in the Western Hemisphere», Monthly Review 44, nr. 4 (september 1992): 1–13; Machover, «Colonialism and the Natives

72. Coulthard, Red Skin, White Masks, 151–52,

73. Dette gjelder også en fjerde sak som Coulthard reiser med hensyn til Marx og økologi. Her refererer han (selv om han anerkjenner avvikende tolkinger) til forestillingen om at «Marx perspektiver på naturen fulgte en instrumentell rasjonalitet som ikke plasserte noen egenverdi på landet eller naturen i-seg-selv, og at dette senere førte ham til ukritisk å kjempe for en ideologi av produktivitet og uholdbar økonomisk fremgang.» Coulthard, Red Skin, White Masks, 13–14. Imidlertid har forskning i marxistisk økologi i det minste de siste tjue årene definitivt motbevist slike feilaktige myter om Marx teori med det resultat at mye av den beste marxistiske arbeidsteorien og praksis går i samme retning som Coulthard selv. Om dette spørsmålet, se Paul Burkett, Marx and Nature (New York: St. Martin’s, 1999); Foster, Marx’s Ekologi; John Bellamy Foster, Brett Clark og Richard York, The Ecological Rift (New York: Monthly Review Press, 2010); Saito, Karl Marx’s Ecososialism; Hannah Holleman, Dustbowls of Empire Støvskåler av Empire (New Haven: Yale University Press, 2018); og Foster og Clark, The Robbery of Nature.

74. Marx, Kapitalen, bind 1, 871, 874. Marx refererte til «såkalt opprinnelig akkumulasjon», og understreket at det ikke var akkumulasjon i det hele tatt som det ble referert til, men ekspropriering av eiendomskrav eller krav på land, eiendom og til og med legemer – det vil si ran. Det var heller ikke å anse som «primitivt» – en feiloversettelse, bedre gjengitt som opprinnelig. Se John Bellamy Foster, Brett Clark og Hannah Holleman, «Capitalism and Robbery», Monthly Review 71, nr. 7 (desember 2019): 1–5,

75. Marx, Capital, bind 1, 891–92, 894, 917,

76. Krätke, «Marx and World History», 104,

77. Coulthard, Red Skin, White Masks, 152,

78. Marx, «Excerps from M. M. Kovalevsky,» 407; Frantz Fanon, Black Skin, White Masks (New York: Grove, 2008), 191–98. Passasjen fra Fanon her er hentet fra avsnittet «The Black Man and Hegel.» Epigrafen som åpner det følgende kapittelet er av Marx.


[1] Prometheanisme er et begrep som ble popularisert av den politiske teoretiker, John Dryzek, for å beskrive en innstilling til naturen der en oppfatter jorden som en ressurs som hovedsakelige er  noe nyttig som er bestemt av menneskelige behov og interesser og der miljøproblemer blir løst gjennom menneskelig innovasjon.