Vår tids store utfordring – energibruk

Under her er en lang og opplysende artikkel om veksten av energibruken i verden og fordelingen av denne på mange måter. Det som mangler når veksten i Øst–Asia vises i forhold til USA og Europa er den enorme overføringen av produksjonsindustri ut av de sistnevnte områdene og i ganske stor grad over til det Øst-Asiatiske området. Men den enorme økningen i energibruk etter 1950 og spesielt de siste 20 årene sier sitt.

Omlegging til system med naturvennlig energibruk vil kreve en nærmest ufattelig endring i menneskenes levemåte. All skadelig og unødvendig produksjon og kommunikasjon må fjernes. Det aller viktigste å rigge fort ned er kriger og produksjon for krig. Derfor er antikrigsarbeid i dag det viktigste miljøarbeidet. Så må den enorme unødige databruken reduseres kraftig som har oppstått på grunn av personlige datamaskiner og at alle skal ha med seg de datamaskinene vi kaller telefoner og som er i bruk døgnet gjennom og til sammen sluker enorme mengder energi.

Alt vi produserer og bruker må gjøres så kortreist som mulig. Det som lages av ting må ha mye lengre levetid enn det vi finner i dag. Mange flere må delta i utnyttelsen av fotosyntesen gjennom jordbruk, og det meste av energien må skapes på mye mer energisparende måter. Her vil den fantastisk energigjerrige menneskekroppen selv kunne være en inspirasjon. Å løpe en maraton tar ikke mer enn vel 2000 kalorier. Det er blant annet enzymer som gjør dette mulig. Og slik kan vi fortsette.

Men en ting er sikkert. Dersom kapitalismen får fortsette vil vi ikke kunne få dette til uten enorme lidelser for det arbeidende folket og ødeleggelse av demokratiet gjennom en økofascisme. Vi vil heller ikke klare det gjennom den despotiske kommunismen, slik vi har sett det i Sovjet og andre steder.

Bare gjennom en kommunisme som stadig utvikler og utvider demokratiet til det ikke lenger blir et redskap for klassekamp, men et redskap for i finne omforente løsninger på de største problemene våre, kan det blir mulig for menneskeheten å fortsette å eksistere og ha det bra på denne planeten. Dette er den store oppgaven som ligger foran oss.

https://ourworldindata.org/energy