Fra Réseau International, også om norske spesialstyrker i Syria

Følgende oversatt fra Réseau International 18. oktober kan være interessant, særlig opplysningen om norske spesialstyrker i Syria.

Mens den syriske hæren har rykket inn i byen Kobane, og mens den  har rykket inn vest, øst og syd for byen som ligger 15 mil fra Alep, nær grensen til Tyrkia, har amerikanerne på sin side gått i gang med bombetokt av spesielle mål.

Men det gjelder ikke bare dem. For å si det rett ut så er de vestlige makter i ferd med å ødelegge bevis etter syv år med forbrytelser begått av falske navn som Daesh (Isis), al-Nusra, Ahrar al-Chaam og andre navn som er funnet opp av USAs eller av NATOs og andres hemmelige tjenester.

Russland i dag meldte onsdag om at to amerikanske F-16 fly angrep amerikanernes egen base i Kobane (Ain al-Arab), angrep som skjedde samtidig som de første kontingentene av den syriske hær kom til byen. Like før hadde Pentagon evakuert arsenalet sitt på Tall Arquan-basen i Ras al-Aïn sammen med to andre militære poster i Abuyas og i Ras al-Aïn.

Kurderne, som ble forlatt av USA og av NATO, har blitt tvunget av omstendighetene til å stole på den syriske stat som ikke har nølt et øyeblikk med å ta igjen kontroll med de største byene i nord-øst der den opprinnelige planen til USA var å opprette en uavhengig kurdisk stat. Ifølge Russland i dag hadde USA 19 baser (26 ifølge andre kilder, NDLR) over hele det syriske territoriet, vesentlig nord-øst og nord i landet. Den amerikanske presidenten sier at han vil trekke de 6000 til 7000 USA-militære som befinner seg i Syria tilbake til Irak, Kuwait og Jordan, noe som klart ikke vil la seg gjøre uten å viske ut plagsomme bevis.

Noe lignende gjelder Frankrike som den 16. oktober satte fyr på sementfabrikken Lafarge i Jalabiyeh (ved den tyrkiske grensen, nord for Alep) før den syriske hæren skulle ta over. Det dreier seg om en fabrikk som ifølge dokumenter forsynte 6 millioner tonn sement under hele krigen til terroristene i Daesh og al-Nusra og andre for å lage befestninger og tunneler under jorden.

I denne fabrikken hadde til slutt norske og franske spesialstyrker tilhold og de tente på den før de flyktet.

Slik forsvant viktige spor av en hemmelig operasjon av største betydning. I 2016 offentliggjorde en tyrkisk internett-side , Zaman Al-Wasl, en epost mellom lederne av Lafarge som viste at den multinasjonale fabrikken hadde bånd til Daesh. Skandalen, som hadde avslørt den franske staten sine forbindelser med terroristene, fikk staten til å åpne en undersøkelse. Dette ble gjort på grunn av syriske ansatte som følte seg krenket.

Dagsavisen Le Monde publiserte så sin versjon som skulle skjule følgende: Foretakets bånd til CIA i forskjellige operasjoner, særlig transport av våpen under Irak-krigen, forbindelsen mellom Lafarge og Hillary Clinton (som tidligere satt i ledelsen for firmaet), det multinasjonale firmaet sin forbindelse med DGSE under Syria-krigen og bygging av infrastruktur for terroristene i Syria.

Hvis ødeleggelsen av Lafarge-fabrikken har ødelagt bevisene på Frankrikes skyld i en av de mest ødeleggende krigene i det nye århundre, hva skjer da med de franske terroristene som kurderne har  i fangenskap, men som straks faller i hendene på den syriske hæren.

Mens USA har evakuert sine agenter til Irak og Storbritannia regner med å gjøre det samme, vil ikke Frankrike høre tale om noe slikt. De franske spesialstyrkene har vært omgitt av en aura av usikkerhet om de har som oppgave å likvidere dem på stedet og eliminere de andre plagsomme bevisene?

Kilde : https://parstoday.com/fr/news/middle_east-i82410-syrie_usa_france_effacent_les_preuves!

Oversatt av Terje Valen.

Årsaken til bondedemonstrasjoner i Nederland nå

I Nederland er den nå store bondedemonstrasjoner. Bøndene kjører sine maskiner ut på veiene og skaper kaos. Her brukes både politi og militærmakt for å stanse dem. Det er det borgerlig-demokratiske diktaturer i praksis. Og nå er det miljøet som er påskuddet for å skvise bøndene.

Det er store utfordringer for jordbruket i verden. Allerede Marx oppdaget at jordbruk på kapitalistisk grunnlag ikke var bærekraftig i lengden. Det gjelder for så vidt annen produksjon også. Men for jordbruket er det ekstra alvorlig fordi det produserer våre grunnleggende livsmidler. For jordbruket er det vesentlig å husholde jorden og dyrene ut fra den langsiktige målsetting at jord og dyrestamme skal holde seg og forbedres gradvis. Det er faktisk de eneste produksjonsmidler som kan forbedres gjennom bruk, utenom menneskene da selvfølgelig (ved sin virksomhet i praksis, eksperimenter og studier). Andre produksjonsmidler slites ned av bruk.
Dagens industrijordbruk er basert på bruk av fossile brennstoffer, tunge maskiner som ødelegger jordsmonnet og overbelaster dyene og på andre metoder som tar sikte på å minske arbeidsinnsatsen og utgiftene pr produsert enhet for å realisere profitt.

Slik jeg ser det trengs det en produksjon med bruk av mye mer folk og metoder og redskaper som gjør mulig en mer vennlig behandling av jord og dyr osv. og mål om å dekke befolkningens behov uten at det er underlagt drivet etter profitt. Dette har noen trekk som er forskjellig fra produksjon av industrivarer. Kapitalismen gjør det umulig for bøndene å få drive på denne måten. De forslagene som kommer fra kapitalens politisk representanter beveger seg alle innenfor det kapitalistiske systemet. Dette er det vesentlige grunnlaget for bøndenes nye protester i Nederland akkurat nå.

Opprør på Haiti mot columbisk imperialisme

Det foregår nå et virkelig opprør på Haiti mot presidenten og hans støttespillere der USA er i spissen. Dette skriver selvfølgelig ikke amerikanske aviser om. Og hvordan er det med de norske? Nei for her er det snakk om et sted der USA har makten. Jeg setter inn et sitat fra en artikkel du finne på Truthout og vil du ha bedre innsikt i hva som skjer på Haiti nå, kan du finne og lese hele. Sitaten viser det vesentlige ved den ledende staten i den vestlige columbiske imperialismen. Det er også god bakgrunnsinformasjon for å forstå det som har skjedd i Libya og i Syria.

Haiti also has billions in gold, iridium, copper, and oil advises human rights attorney Èzili Dantò. “And,” she told Truthout, “the Windward Passage and a history the enslaving nations must rewrite.”

She said the U.S. built its largest embassy in the Western Hemisphere in Haiti to control Haiti’s geopolitical position and strip it of its assets and riches.

“They will obliterate Haiti before they allow it to succeed as a nation,” Dantò said. “There is white fear of Haitian success.”

Viktig nederlag for columbisk imperalisme

Det som har skjedd i Syria de siste dagene er et alvorlig nederlag for den vestlige columbiske imperialismen med USA i spissen og deres vasaller, deriblant Norge. Det er en seier for verdens folk i kampen for nasjonal selvstendighet og for muligheten til å bygge opp stater utenfor columbismens kontroll. Tapet i Syria er strategisk mye viktigere enn USA sitt tap i Vietnam. Nå vipper hele den strategiske verdensordningen. Angrepet på kurderne og andre som bor nordøst i Syria er selvfølgelig grusomt og vi må ta skarpt avstand fra det.

Men en situasjon som kunne ha eskalert til en storkrig på det eurasiske kontinent ser nå ut til å være unngått. Tyrkia vil med all sannsynlighet bli stoppet og det kan endelig bli sjanse til fred og gjennoppbygging av Syria som de vestlige columbiske imperialistene ville sikre seg eller redusere til et kaos, slik de klarte i Libya.

Den norske regjering og mange norske som betegner seg som radikale har gått på den columbiske fremstillingen av krigen slik den klart og intellingent trer frem i boken til «Syria» til Cecilie Hellestveit. Da boken ble skrevet, var hun som det heter på bokens vaskeseddel «tilknyttet Rafik Hariri-senteret for Midtøsten ved Atlantiv Council i Washington. Alle vet av dette Council samarbeider nært med USA/NATO og fremmer deres syn. Du får ikke jobbe der hvis du legger frem fakta som i det vesentlige er mot den vestlige columbiske imperialismen sine interesser.

Hvordan drive kampen for vårt livsmiljø

Finanskapitalen sin linje for å redde miljøet er å produsere seg ut av det ved å skape stadig mer energi som ikke er basert på fossile ressurser. Det krever store investeringer i tiltak som ikke på noen måte kan føre til det reklamerte resultat – bare til økt profitt for de store selskapene som satser i dette området. Vindturbiner og solpaneler er eksempler på dette. Dette er en dødslinje for miljøkampen. Det eneste vesentlige tiltaket som kan virke er sparing av energi – og svært kraftig sparing av energi. Og vi må begynne sparingen med å stanse virksomhet som bruker energi på en skadelig måte. Den aller skadeligste og unødvendige måten er våpenproduksjon og bruk i kriger for at den vestlige columbiske verden med USA i spissen skal opprettholde sitt profittable verdenshegemoni. Helt avgjørende er nedrustning av USA og NATO. Da må svartmalingen av andre land som Syria, Iran, Russland og Kina osv. stanses. Ingen av disse ønsker å krige nå. Typisk var den store konferansen i Kina i juni i år som samlet rundt 60 nasjoner for å diskutere fredelig samarbeid mellom forskjellige kulturer. Virkelig verd en Nobels Fredspris.

Så kan vi gå over til å se på en hel annen rekke unødvendige og tildels skadelige virksomheter som kan avvikles og så ser vi på sparing av energi over alt ellers. Det er ingen store bevegelser på dette området foreløpig – og så lenge det varer vil energibruken bare øke og øke. Noe som absolutt ikke kan skje uten at også bruken av fossile ressurser blir bruk i like stor og større grad enn i dag.

Kommentar til forsvarsbudsjett 2019

Slik jeg ser det er NATO med USA i spissen i dag den fremste kraften i verden for å fremme krigsforberedelser og krig. NATO står akkurat nå for invasjon i Syria og angrep på kurderne gjennom sitt medlem, Tyrkia. Resten av nord-øst Syria okkuperes fremdeles av NATO ved USA formodentlig fremdeles med hjelp av de kurderne som nå angripes i nord. Det finnes selvfølgelig ikke noen realistisk trussel mot Europa fra Russland som stadig minsker sitt forsvarsbudsjett og har mer enn nok med å få orden på økonomien og sine sosiale systemer etter det fullstendige sammenbruddet på 1990-tallet da USA-betalte nyliberalister si samarbeid med tidligere partipamper plyndret ut hele landet og kastet det tilbake til ulands-status.

Å bygge et nasjonalt forsvar basert på allmenn verneplikt er det vesentlige skritt Norge nå kan ta for å hindre at vi blir trukket videre med i USA og de andre columbiske maktene sin kamp for å beholde sitt utbytterhegemoni i verden og alle de krigene det vil avføde. Det vil også forebygge at vi selv blir ofret av USA når vi ikke lenger er viktige for dem. Og det vil forebygge at vi eventuelt kan bli mål for bruk av atomvåpen mot de amerikanske basene på norsk jord.

Vi skal huske at det innen den amerikanske langtidsstrategi ligger angrep på Iran, Russland og Kina etter Syria. Det forsvaret som Norge nå bygger opp er mer innrettet på å delta i slike kriger enn i forsvar av eget land.