Masseskytingar i USA

Her finn du oversikta over masseskytingar i USA. Den 15. april var det litt mange av dei – 7 stykker. Elles går det ikkje ein dag utan at det er ein eller fleire masseskytingar. I dei fleste blir ikkje folk drepne, men det er mange såra. Og svært mange er ungar og ungdom. Samanlikna med land som blir svartmala for korleis folk har det, slik som Russland, Kina, Iran,Venezuela, Nord-Korea osb., så er dette sjølsagt langt verre. Tenk om mainstream-media hadde rapportert dette på same politiske måte som dei gjer det nå det skjer noko dei vil kritisere i dei ovannemnde landa. https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting

Eg kan og gjere merksam på talet på fangar i forskjellige land. Under den følgjande lenka kan du sjå fleire opplysningar om dette. Merk då at Kina som har ein milliard fleire menneske enn USA har langt færre i fengsel.

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country

Terje Valen, 21.4.23.