Xinhua Kommentar: USA – falskt demokrati, ekte hegemon

Slik ser stadig større deler av verden på USA.

Kilde: Xinhua|  12.02.2023 12:12:45| Redaktør:

BEIJING, 11. februar (Xinhua) – Demokrati som en felles verdi har blitt manipulert.

USA har brukt det til å bedra verden og dekke over sin natur som et falskt demokrati, men ekte hegemon.

For å kontrollere rivaler og høste fordeler har Washington de siste årene samlet en såkalt «verdiallianse», styrket sine militærallianser og fremprovosert blokkkonfrontasjon, som alvorlig truer verdensordenen, den globale freden og sikkerheten.

Når Amerika snakker om demokrati, betyr det faktisk et amerikansk demokrati, eller Ameri-cracy, bygget på hegemoni, mobbing og dominans.

For det første handler ikke demokrati i amerikansk stil om likhet, men om hegemoni. Fra økonomiske embargoer til militærintervensjoner og regimeundergraving, straffer Washington forsettlig ethvert ulydig land.

I sin bok America’s Deadliest Export: Democracy skrev den amerikanske forfatteren William Blum at siden slutten av andre verdenskrig har USA forsøkt å styrte mer enn 50 utenlandske regjeringer, hvorav de fleste var demokratisk valgt, grovt blandet seg inn i demokratiske valg i minst 30 land, og forsøkt å myrde mer enn 50 utenlandske ledere.

I årevis har USA skapt politisk uro i Latin-Amerika, spilt en rolle i den såkalte «arabiske våren» og iverksatt fargerevolusjoner i Eurasia. Dens problemer har ført til enorme humanitære katastrofer, og til og med avlet terrorisme og ekstremisme. Nå fortsetter den å høste fordeler ved å tvinge sine allierte til å blåse på flammen i Russland-Ukraina-konflikten.

For det andre handler demokrati i amerikansk stil ikke om rettferdighet, men mobbing. Amerikanske politikere følger de egoistiske doktrinene «America first» og «winner-takes-all».

Ved å sette sine egne interesser over alle andre, utøver USA vilkårlig sanksjonsbatongen på de som ikke adlyder. Et unilateralistisk Amerika ignorerer internasjonale regler og forlater uten å nøle det det forkynner – prinsippene om markedsøkonomi og frihandel.

Den har pålagt systematiske sanksjoner mot Iran, Syria, Cuba og Venezuela og målrettet de tredje partene, som ikke bare har satt disse nasjonenes økonomi og levebrød i fare, men også alvorlig forstyrret den globale økonomiske orden.

I jakten på egeninteresser har onkel Sam ikke engang vært myk mot sine allierte. Med EU ridd av en energikrise midt i Ukraina-krisen har USA tjent en formue ved å eksportere dyr amerikansk flytende naturgass (LNG) til Europa.

I et forsøk på å beskytte og til og med fremme sin produksjonsindustri vedtok Washington en stor 430 milliarder dollar klima-, skatte- og helsepott kalt Inflation Reduction Act, som truer Europa med avindustrialisering.

Frankrikes president Emmanuel Macron kritiserte USAs handling som «ikke i tråd med reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og ikke i tråd med vennskap».

Videre har USA generalisert begrepet «nasjonal sikkerhet» og vilkårlig plassert andre lands selskaper i den såkalte «enhetslisten» for å pålegge handelsembargoer og langarmet jurisdiksjon.

Uansett CHIPS and Science Act eller den såkalte «friend-shoring» brøt de alle WTO-reglene og undergravde alvorlig stabiliteten i de globale industrielle forsyningskjedene, som har ført til fordømmelse og til og med boikott.

I en nylig artikkel sa The Economist at USA har «beveget seg fra en «løp raskere» til en «løp raskere og sette-fot på den andre fyren»-politikk.»

For det tredje handler demokrati i amerikansk stil ikke om regler, men om dominans, eller amerikansk eksepsjonalisme. Et egoistisk USA bruker reglene når det passer dem og forlater når det ikke gjør det, etter å ha bevisst trukket seg fra multilaterale avtaler og internasjonale organisasjoner.

Den såkalte «regelbaserte internasjonale orden» som den har understreket og oppfordret andre til å opprettholde, er ikke annet enn en internasjonal orden basert på Washington-etablerte regler.

USA har lenge ignorert de grunnleggende prinsippene i folkeretten som forbyr trusler om makt og ulovlig bruk av makt, og har åpenlyst lansert kriger mot suverene stater ved mange anledninger.

Den har stått enkeltvis i veien for forhandlingene om en protokoll fra Biologisk våpenkonvensjonen som inneholder et verifikasjonsregime. Det har bygget US Space Force and Space Command, akselerert våpentester og militære øvelser i verdensrommet, noe som seriøst strider mot begrepet fredelig bruk av verdensrommet.

Fangemishandlingsskandalen i Guantanamo Bay interneringsleir tråkker på konvensjonen mot tortur; ensidige sanksjoner mot land som Iran og Syria bryter med bestemmelsene i FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

I mellomtiden vender denne globale menneskerettighets-«dommeren» vanligvis det blinde øyet til sine egne menneskerettighetsbrudd hjemme. Fra oppfordring til rasediskriminering og hat til tvangsretur av udokumenterte innvandrere til tross for pandemien, har Washington alvorlig brutt en rekke internasjonale konvensjoner og forskrifter, inkludert Den internasjonale konvensjonen om eliminering av alle former for rasediskriminering, Den internasjonale konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til alle migrantarbeidere og deres familiemedlemmer,  og den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen.

En WTO-rapport viser at USA er den desidert største «ikke-kompatible» nasjonen i WTO, og forårsaker to tredjedeler av organisasjonens brudd.

«I begynnelsen av det 21. århundre, hvis noen makt søkte verdensherredømme, tvang andre og brøt regler, var det USA,» kommenterte en kronikk i New York Times.

Men løgner tåler ikke granskning. Ved å synge det såkalte «demokratiet, menneskerettighetene og friheten» har USA faktisk klamret seg til hegemoni, mobbing og dominans. Et slikt land er ikke i stand til å snakke om demokrati og har ingen internasjonal troverdighet i det hele tatt.

«Fra COVID-19-pandemien til globale handelsregler, fra klimaendringer til økonomisk utvikling, frustrerer USA aktivt prioriteringene til de fleste av verdens demokratier. I prosessen forverrer USAs utenrikspolitikk – i demokratiets navn – den globale krisen i demokratiet og delegitimerer USAs makt, «kommenterte det amerikanske magasinet Foreign Affairs.

Misbruk av makt, brudd på menneskerettighetene, langarmet jurisdiksjon, utenlandsk despoti, selvinnsikt, diplomatisk mobbing … USA har i økende grad avslørt seg selv som et falskt demokrati, men ekte hegemon ut fra overveldende fakta.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.