Jakarta-metoden, da og nå: USAs kamp mot opprør og den tredje verden

Her kan du lese artikkelen som er vist til i overskriften. Den handler om hvordan CIA arbeidet sammen med Suharto på Filippinene for å likvidere mellom 500 000 og 3 millioner kommunister og sympatisører i løpet av noen måneder i 1965 – og viser at dette ble et mønster som USA har brukt seinere i all sin aggressive politikk for å hindre at stater utvikler seg på selvstendig vis. Dette er en oppfølging av USA sitt folkemord der etter 1898 da rundt 1,5 millioner filippinere ble drept, og USAs blodige innsats i kampen for å slå ned Hukbala-opprøret der som varte fra 1946 til 1954. Til sammenligning ble ca. 800 000 likvidert i Sovjet-Unionen under den store utrenskingen i 1938. Dette her vi fått høre mye om i Vesten.

Dette opprøret og USA-imperialismens grusomme undertrykking av det, er stort sett helt ukjent her i Vesten. Wikipedia-artikkelen gir en bra gjennomgang av det.
Hukbala-bevegelsen utmerket seg også ved sin relativt progressive stilling til kvinnene.

Terje Valen, 14.06.2022.