Derfor er strømprisene høye

Vet du egentlig hvorfor kraftprisene er så høye? Du får høre mye rart, men her skal du få den virkelige forklaringen som man forsøker å snakke vekk. Den er egentlig ganske enkel; strøm har blitt en vare i et kapitalistisk marked. Her skal du få høre hvordan.

På ’70 tallet hadde Norge noe av den billigste strøm i Europa, og alt var 100% ‘grønn’ vannkraft. Norge hadde overskudd og kraftkrevende industri i Norge fikk det nesten gratis. Da ble det bl.a. etablert store aluminiumsbedrifter her til lands som produserte aluminium på mest miljøvennlige måte.  Dessuten hadde vi et sosialt system som sørget for at de hjemmene som hadde beskjeden kraftbruk fikk billig strøm. Brukte man mer, betalte man en høyere pris for «overforbruk».

Det som sikret dette var at strømprodusentene stort sett var eiet av enten Statkraft eller kommunene, og de var utenfor de kapitalistiske markedslovene.

Norge hadde mye strøm, vannmagasiner kunne være fulle. Samtidig kunne det likevel være at man trengte å importere strøm en sjelden gang. For å utnytte ressursene bedre ble det etablert flere kabler til Sverige på 1960-tallet. Det var en fornuftig ordning, men det ga også penger i kassa hos strømprodusentene og det ga mersmak. 1976 og 1977 ble det lagt to kabler til Danmark.

I 1993 begynte den store omleggingen som  har gjort strøm til en vare der prisen bestemmes i markedet, noe som forklarer prisene nå. Da etablerte man Statnett Marked AS for salg av strøm fra Norge. Det utviklet seg raskt. Det skiftet navn til Nord Pool ASA og Statnett solgte 50% til Svenska Kraftnätt. I 2002 solgte Statnett seg ned til 30%. Det som ikke eies av Statnett (og Svenska Kraftnätt?) omsettes på Nasdaq børsen.

Det skjedde mye fiksing og triksing og i 2001 skilte man ut det som i dag kalles Nord Pool AS under navnet Nord Pool Spot AS. Nord Pool AS eies i dag av børsen Euronext (med en av verdens mektigste kapitalgrupper, Vanguard, blant sine store eiere), samt de nordiske og baltiske stamnettoperatørene. Nord Pool AS er en «markedsplass» for handel med elektrisitet og andre energiprodukter (som grønne sertifikater). Nord Pool selger norsk kraft over hele Norden og til Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike og de baltiske landene. Det skal ekspandere til Polen og Irland.

Kraftprodusentene tjener godt på å selge strøm til utlandet. De tjener så godt at de tømmer magasinene selv om det er tørke. Så forteller de det norske folk at dessverre er prisene høye på grunn av tørke og lav fyllingsgrad, samtidig som de fortsetter å selge til utlandet.

Vi fortelles at vi må ha kabler til Danmark, Tyskland og Storbritannia for at vi skal kunne importere strøm derfra i tørre år – etter at kraftselskapene har tømt magasinene på salg til utlandet. Men hvis du ser på import og eksport av strøm fra Norge i år så vil du se at vi har hatt enorm eksport av strøm hele året til blant annet Tyskland og Danmark. Det fortsatte gjennom høsten, mens vi fikk høre om kritisk lav vannstand og nå som vi får høre at strømforbruket her hjemme er for stort. Ifølge Statnetts statistikker har vi derimot IKKE importert noe som helst strøm i år fra Tyskland og Danmark. Det er kun importert strøm fra Sverige og aldri slik at det har vært netto import.

I motsetning til det propagandaen sier, har vi ingen glede av kablene til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Tvert imot tapper de strømmen vår og mangedobler prisen. Likevel er det vi, norske forbrukere som må betale for å legge de kablene – ikke produsentene, eller de utenlandske forbrukerne. Kablene betales over de skyhøye nettavgiftene som legges på strømmen til norske forbrukere. Det norske folk har blitt sviktet av de regjeringene og partiene som har gått inn for dette, enten de er utgått fra Arbeiderpartiet eller Høyre, og av ledende politikere fra mange norske partier (H, AP og SV, MDG – de siste kjøper argumentet om at norsk strøm skal brukes for å erstatte kullkraft), kraftprodusentene (både kommunene, staten og private eier interesser som er økende i norsk kraftindustri), og av EU.

Det Nord Pool sørger for er ikke bare det at norsk strøm selges til utlandet på tidspunkter da vannmagasiner har lavt nivå eller norsk strømforbruk er høyt. Nord Pool sørger også for at vi betaler de samme prisene for strøm som man gjør utenfor Norge. Hvorfor? Fordi de kraftselskapene har delt selskapene i to. De har et selskap som produserer strøm og et selskap som selger strøm til forbrukerne. Salgsselskapene som vi gjør avtaler med «må» kjøpe strøm på børsen Nord Pool og derfor må vi betale børsens spotpriser for strømmen.

Nå er det ikke lengre mulig å forfordele norske forbrukere på noe som helst hvis. Det har de samme politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet sørget for gjennom å knytte Norge til ACER energi«samarbeidet». Det ACER gjør er blant annet å fastslå at strøm skal selges gjennom slike børser som Nord Pool og at ingen lands regjeringer kan gripe inn til fordel for sine innbyggere. Av norske regjeringer og partier har energikapitalen blitt gitt nøkkelen til å stenge for samfunnsmessig kontroll av en livsnødvendig ressurs som må til for å bygge et folkevennlig og grønt Norge. Vi kan bygge ut kraftkabler eller la være, men når kablene og overføringskapasiteten er der kan ikke den norske regjeringen gripe inn i hvordan strømmarkedet skal fungere.

Den eneste måten å stanse dette på og skaffe rimelig strøm til norske forbrukere er å forlate ACER, og velge partier som er villige til å opprette et system for å ta samfunnsmessig kontroll over det interne norske strømmarkedet.

Terje Valen, onsdag 1. desember 2021 etter opplysninger fra Graham Healey.