Kamp for nasjonens eksistensgrunnlag

Den rådende energipolitikken er en nasjonal katastrofe. Den har ført til høye strømpriser som rammer et helt folk og den underminerer nå grunnlaget norsk jordbruk og for å opprettholde Norge som industrinasjon. Alle virksomheter som bruker rein energi, blir rammet. Det gjelder private bedrifter, offentlige institusjoner, sykehus og andre helsetjenester, idretten og andre frivillige aktiviteter. Under påskudd av at vi skal redde Europa med rein energi undermineres et vitalt grunnlag for vår egen nasjon.

Hele det norske folk må gå sammen om å få til en grunnleggende endring slik at vi ikke blir varig frarøvet retten til vår egen fantastiske, reine energi på rimelige vilkår. Støttetiltak er nødvendig akkurat nå, men det er den grunnleggende politikken på feltet som må endres. Alle i Norge skal være sikret rimelig strøm. Derfor må hele folket, uten hensyn til politiske og andre forskjeller gå sammen i felles aksjon. Passende organisasjons- og aksjonsmåter ut fra alvoret i situasjonen må utvikles. Ingen må utelukkes fra dette fellesskapet. Enhet fører til seier. Splittelse til tap. Vær på vakt mot krefter som vil splitte opp enheten.

Terje Valen, mandag 24. januar 2022.