Åsane Vi Bryr Oss – krav til endringer fra 2007

Under her følger noen krav til endringer i Åsane i forbindelse med noen møter med flere personer i 2007. Det kan være interessant å se hvordan det har gått med disse kravene. Jeg skriver resultat med kursiv under hvert punkt. Vi klarte ikke å lage en organisasjon den gangen, men muligheten står fremdeles åpen.

På møte med politikere i Åsane i forbindelse med valget kom det frem flere oppfordringer til å danne en aksjon for Åsane.

Det ble fremhevet at Åsane er en stor bydel med store kvaliteter og med store problemer. Blant politikerne var det ganske stor enighet om det. Men det ble og understreket at slik som situasjonen er nå, kommer ikke åsabuene sine ønsker og behov godt nok frem til at de kan bli virkeliggjort. Derfor trengs det organisering. Undertegnete ble oppfordret til å ta initiativ til en slik bevegelse.

Jeg tar utfordringen fordi jeg tror at et samvirke som er inspirert av Vi Bryr Oss-ideologien på Flaktveit kan inspirere oss alle til innsats for å få et bedre Åsane for alle. Dette er en bevegelse jeg har vært midt oppe i i 16 år nå og som har gitt store resultater.

Ifølge Vi Bryr Oss ideologien må vi først ha en prosess for å få frem de reelle, rimelig, menneskelig behov i bydelen. Så må vi finne de passende organisasjonsformer og aksjonsformer for å få gjennomslag for de kravene som springer ut av disse behovene.

Vi starter ikke på bar bakke i den første prosessen og vi har også i Åsane erfaring med mange slags organisasjons- og aksjonsformer for å få gjennomslag slik at de sentrale behovene blir dekket.

Ut fra møtet med politikere i bydelen og andre erfaringer herfra vil jeg lansere en første liste av behov som utgangspunkt for diskusjon, endring, supplering og etter hvert organisering og aksjon.

Dette er en utfordring til alle borettslag, sameier, frivillige organisasjoner osv. Ta saken opp på styremøte og generalforsamlinger osv. Diskuter de behovene dere ser for deres organisasjon/gruppe, sett dem opp i punkter. Diskuter så behovene dere ser for Åsane som helhet og bruk gjerne listen nedenfor her som utgangspunkt.

Så inviterer jeg alle interesserte til møte i Flaktveithallen, Vi bryr oss-salen for å diskutere Vi bryr oss-ideologien og behov og organisasjons- og aksjonsformer onsdag 24. oktober kl 19.

Her er så en del behov nedfelt som krav.

 1. Det gamle kravet om vei i lang tunnel fra Nyborg til Nordhordlandsbroen må innfries. Det foreligger en godkjent reguleringsplan. Det mangler penger. Derfor må kravet være at dette prosjektet nå skal inn på Norsk Veiplan så snart som mulig. Her har det vært litt berg- og dalbane. En stund var dette prosjektet inne på Norsk Transportplan, men så ble det torpedert da det ble fremmet forslag om å koble det sammen med ringvei øst. Da ble det tatt ut av planen og innslagspunktet for tunnelen ble endret. Nå er det fremdeles kamp for å få realisert dette kravet som går tilbake til 1990.
 2. Det sentrale Åsane er kuttet i to av motorveien som bare kan krysses på noen få steder. Denne veien må senkes og det må legges lokk over hele veien fra utgangen av skjæringen mot sentrum av Bergen til inngangen til lang tunnel til Nordhordlandsbroen. Eksosen renses før den slippes ut av tunnelen. Her har det foreløpig ikke skjedd noe.
 3. Ingen utbygging rundt Åsane Senter før det foreligger en helhetsplan som tar hensyn til åsabuenes kommentarer. Her har det blitt bygget ut en god del, men litt stykkevis og delt.
 4. Det må bygges bybane fra sentrum gjennom det sentrale Åsane og videre til Knarvik med sidegrener til Flaktveit og Salhus. Resten av underbydelen må betjenes hovedsakelig av elektriske matebusser med hyppige avganger fram til Åsane bybanestasjon. Bybane er vedtatt. Men byggingen har blitt utsatt på grunn av udemokratiske fremgangsmåter og hestehandler av byens politikere – alle partiene har vært med på dette i større eller mindre grad. Knarvik ligger nå ikke inne og kravet om elektriske matebusser er heller ikke arbeidet videre med.
 5. Tunnelen gjennom Vikaleitet må bygges. Denne tunnelen er bygget.
 6. Det må anlegges et godt nett med gang- og sykkelveier som dekker hele Åsane og som også gjør det enklere og raskere å sykle inn til Sandviken og videre. Her er det nesten ikke gjort noe.
 7. Lokale sentra i underbydelene som Salhus, nordre Åsane, Toppe, Flaktveit og så videre må bygges opp og/eller styrkes. Her må finnes de viktigste helse- og velferdstilbud, idretts- og kulturtilbud, nærbutikker og kafeer/restauranter. I det store og hele ser det ut til at disse underbydelsentrene for det meste får seile sin egen sjø.
 8. Det må skapes et hovedbydelssenter i forbindelse med lokk over motorveien og utnyttelse av det ubygde feltet mellom Åsane Senter og Sælegrend. Her må en satse på park og lekeområde, utbygging av kulturtilbud og kulturhus med et breit tilbud inkludert god mat. Det kan også være mulig å plassere et hotell- og konferansesenter med fin utforming på en del av lokket over motorveien, men ikke slik at det kveler park- og lekeområdet. Hovedbydelsenteret har vært på tegnebrettet, men ikke noe har skjedd. Derimot er kulturhuset bygget etter noen tiår med iherdig kamp fra flere ildsjeler.
 9. Før videre utbygging i nordre Åsane må ungdomsskole- og idrettstilbudet bygges ut slik det er foreslått av Hovding. Her har det skjedd en del på idrettsfronten, men ungdomsskole har det ikke blitt. Det kan henge sammen med at det heller ikke har vært en stor utbygging av boliger.
 10. Det må bygges en kunstgressbane på Rolland. Det er gjort – og vi må føye til det store anlegget Åsane Arena, som ikke var lansert da disse forslagene ble lagt.
 11. Den planlagte store BIR-stasjonen i nordre Åsane må ikke plasseres i nærheten av boliger, men heller på tomt ved motorsportssenteret i ”Ovnen” slik velforeningen i nordre Åsane har foreslått. Denne planen ble stanset i tråd med kravet.
 12. Det må sikres gode vilkår for og bevilgninger til de frivillige organisasjonene, som musikkorps, idrettslag osv. Her står et en god del igjen og særlig nå når energiprisene er blitt så helt urimelig høyde, så skjer vel i praksis det motsatte.
 13. Det må settes strengere estetiske krav til formen på næringsbygg i området. Jeg vet ikke om det har skjedd noe på denne fronten.
 14. Det grønne området ved Myrdal og innover langs den gamle postveien fra gravplassen til Mellingen må bevares. Her er kravet oppfylt.
 15. Det må lages gangvei rundt hele Liavannet. Det har skjedd.
 16. Daleelven må brukes som en ressurs og det må åpnes for mulighet til å padle mellom flere av vannene i Åsane, slik en kunne før i tiden. Foreløpig har det ikke skjedd noe med dette.
 17. Åsane senter må fjerne bilene fra området utenfor og få dem inn i parkeringshus under og over jorden, og det må anlegges et parkområde på det gamle parkeringsarealet. Foreløpig har det ikke skjedd noe med dette.
 18. Alle de fine turveiene og stiene må merkes og det må lages et eget turkart for Åsane. Det ser ikke ut som det har skjedd så mye på dette området.
 19. Åsane trenger høyteknologiske arbeidsplasser og ikke bare lager og handleområder. Lite eller ingenting har skjedd. Ellers er det nok ikke bare høyteknologiske arbeidsplasser som er aktuelle.

Dette var altså en del forslag til diskusjon og supplering osv. Så får vi bruke denne diskusjonen som utgangspunkt for å se om vi vil organisere en Vi bryr oss-bevegelse i hele Åsane.

Vi klarte ikke å organisere en slik bevegelse i 2007, selv om vi hadde en aksjon for å få representanter fra Åsane inn i bystyret som var relativt vellykket. Likevel er 5 av 19 krav innfridd pluss kulturhuset. Det betyr at det er 14 krav å kjempe videre for bare fra denne listen. Så får vi se hva som skjer i det nye året – 2023.

Terje Valen, 27. august 2007 med kommentarer av 30.12.2022.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.