Tekster om utdanning

 • Forslag til kriterier for å måle kvalitet i skolen. (Lege ut 23.11.2009)
 • Den nyliberale utdanningspolitikken - ERT EU Noreg. Siste versjon 21.11.2005.
 • Nedprioritering av skolen, utlagt og inntatt i BT 16.08.2005
 • Nettsted i USA for kritisk vurdering av utdanning.
 • underskriftskampanje mot nasjonale prøver.
 • Boikott nasjonale prøver (utlagt 28.01.05)
 • Kvalitet i skolen - PISA 2003
 • Utdannings"miraklet" i Texas - interessant lenke til engelskspråklig side
 • Stor presentasjon om skolepolitikk(utlagt 10.07.04 fremdeles under arbeid)
 • Nasjonale prøver i USA støter flere ut av skolen(utlagt 03.05.04)
 • Kommentar til Stortingsmelding 30 (2003-2004)Kultur for læring(utlagt 27.04.04)
 • Sammendrag av Apples kritikk av de nyliberale utdanningsreformene (utlagt 16.04.04)
 • Nasjonale prøver er problematiske(utlagt 16.04.04)
 • Normanstrategien - et notat til bruk for alle(utlagt 11.03.04)
 • Avtalen mellom KS og utdanningsforbundet om arbeidstid(utlagt 01.02.04.)
 • Ny sammenfatning av kritikken av "Utdanning i første rekke" (utlagt 12.12.03.)
 • Kvalitetsutvalget NOU 2003:16 I første rekke (siste versjon 18.12.03.)
 • Kort sammenfatning av analyse av "Utdanning i første rekke" (utlagt 11.11.03.)
 • Utdanning - ute å kjøre.
 • Kristin Clemets skjulte agenda (Utlagt 14.02.2003)
 • Dårlig 2000-oppgjør for lærerne (Størrelse: 7 kb.)
 • Lønnskrav til regjeringen og Stortinget høsten 1999 (Størrelse: 7 kb.)
 • Oppfordring til lønnspolitisk offensiv nedenfra høsten 1999 (Størrelse: 7 kb.)
 • Argumenter for lønnspolitisk offensiv nedenfra(Størrelse: 7 kb.)
 • Strategi og taktikk for lønnspolitisk offensiv (Størrelse: 7 kb.)
 • Kampen om kunnskap (Størrelse: 5 kb.)
 • Profesjonar, kunnskap og kapitalisme (Størrelse: 8 kb.)
 • Kan lærarane vinne? (Størrelse: 8 kb.)
 • Strategi og taktikk for NUFO (Størrelse: 4 kb.)