Kampar for å komme ut or columbismen sitt famntak – meir om Haiti som eksempel

Denne teksten er blitt til fordi Klassekampen nett har hatt to artiklar som handsamar Haiti si historie og noverande situasjon ut frå eit pro-columbisk perspektiv, altså sett frå dei columbiske okkupantane si side og ikkje ut frå det anti-columbiske perspektivet til innbyggarane i landet. Innleiing Heilt frå starten har dei ikkje-columbiske folka kjempa mot columbismen … Hald fram med å lese Kampar for å komme ut or columbismen sitt famntak – meir om Haiti som eksempel