USA i Syria og verden

I det IS-kontrollerte området i Syria er flere mennesker blitt drept av gass. Lenge før uavhengige organisasjoner hadde kunnet si noe om hvem som stod bak,, benyttet USAs president, Donald Trump, anledningen til å bli så moralsk forarget at han ga ordre om å foreta et rakettangrep på et mål inne i Syria – i strid med folkeretten. Etter dette fikk han ros av de fleste av de statsledere som tidligere hadde snakket ham ned under valgkampen. Så det var bare et ulovlig rakettangrep som skulle til før pussy-grabberen var inne i varmen og betegnet som en skikkelig amerikansk president.

IS fikk selvfølgelig nytt håp og startet opp noen offensiver igjen fra sin tapende posisjon på bakken.

Ettersom Syria har bedt Russland om hjelp til å beseire den væpnete motstanden mot regimet bringer rakettangrepet også USA i skarp konflikt med Russland. Høytstående russiske politikere har sammenlignet situasjonen etter angrepet med Cuba-krisen i 1962 da hele verden sto på randen av atomkrig.

Vi vet at USA for lenge siden satte opp en liste over land der styrene skulle styrtes. På listen stod blant annet Irak, Libya, Syria, Iran og Russland pluss Nord-Korea. I tillegg planlegges angrep på Kina. Det ser ut som denne planen følges til punkt og prikke. Fordi Russland og Kina også står på denne listen er helt klart at denne planen ikke kan settes ut i livet uten en verdenskrig. For USA er det derfor viktig å sikre at landet skal være like usårbart som det var under 2. verdenskrig. Krigene skal utkjempes på det eurasiske kontinent, slik at USA sin økonomi hele tiden kan gå for fullt og at USA-kapitalen også etter krigen, kan produserer det som gjenoppbyggingen av Europa og Asia og kanskje Afrika krever. Derfor utstasjonering av tropper og rakettskjold. Det som kan hindre utviklingen mot en slik krig er massiv motstand mot disse planene fra alle mennesker i hele verden, og særlig i USA sjøl.

Det er ikke sannsynlig at en ny verdenskrig vil bli utkjempet uten bruk av atomvåpen og USA har et program også for dette. Dermed kan vi  komme i en situasjon dere hele verden blir et nytt Tjernobyl. Det er et slikt bilde av fremtiden USA sitt angrep i Syria nå maner frem for oss.

I Syria har USA ikke lykkes med sin opprinnelige plan, der tilhengerne av den reaksjonære wahabit-retningen i Islam, som er sponset og drevet frem av USAs allierte, Saudi-Arabia skulle overta den fredelige motstanden mot Assad og sette i gang krig for å styrte ham. Den planen gikk ikke så nå er plan 2 en oppdeling av landet slik at USA kan sikre seg en tilstedeværelse der.

Det er viktig å være klar over en ofte oversett side ved hele utviklingen av USA. En side som fremdeles preger den fremherskende politikken. USA er faktisk det mest krigerske og rasistiske land i verden. Fra ca. 1500 til 1900 begikk man folkemord på mellom 10 og 30 millioner av de opprinnelige beboerne i landet samtidig som millioner av slaver ble røvet fra Afrika for å skaffe profitt til amerikanske plantasjeeiere og kapitalister. I tidsrommet 1798 til 1945 anvendte USA sine væpnete styrker utenfor eget territorium 174 ganger. I tiden etter 2. verdenskrig har USA forsøkt og delvis lykkes i å kaste mer enn 50 utenlandske regjeringer, der de fleste var demokratisk valgt, gått til åpenbart uakseptabel innblanding i valgene i minst 30 land, forsøkt å likvidere mer enn 50 utenlandske ledere, sluppet bomber over mer enn 30 land og forsøkt å fjerne populistiske eller nasjonalistiske bevegelser i 20 land.  I tillegg støtter USA noen av de mest despotiske og avskyelige styrer i verden som for eksempel i Saudi-Arabia og Emiratene. Saudi-Arabia på sin side har finansiert den store utbredelsen av den reaksjonære wahabist-retningen innen Islam, som danner ideologisk grunnlag for en rekke terrororganisasjoner. Og det gjelder støtte til okkupant- og apartheidstaten Israel. Alt dette er godt dokumentert.

Alle store angrep fra USA har blitt satt i gang ut fra påstander som etterpå har vist seg å være usanne. Det gjaldt angrepet i Tonkinbukten i Vietnam[i]. Det gjaldt masseødeleggelsesvåpen i Irak[ii], påstander om at Gaddafi ville massakrere sin egen befolkning og mange overdrevne påstander om grusomheter fra Assad sin side.

De politisk ledende representanter for den herskende klassen i Norge har støttet alle disse angrepene fra Koreakrigen og Vietnamkrigen og frem til Syriakrigen. Til dels har norske myndigheter deltatt ivrig, for eksempel i Afghanistan og under bombingen i Libya. Brende og Stoltenberg opptrer nå som en forlenget arm av haukene i og rundt USAs regjering og gir nå solide bidrag til en ferd som kan føre også Norge inn i en større krig.

Det trengs nå en brei antikrigsbevegelse mot alle tiltak som fører oss nærmere inn i storkrigens helvete. Og det viktigste målet må være å hindre at USA gjennom sin aggressive fremferd klarer å fremprovosere denne krigen, som den amerikanske monopolkapitalistiske økonomien med sin overklasse krever.

Terje Valen, 10. april 2017.[i] Tonkinbuktsintermezzot

Det så kallade Tonkinbuktsintermezzot brukar ofta anges som det officiella startskottet för Vietnamkriget. Den 4 augusti 1964 påstod USA:s president Lyndon B. Johnson att ett antal nordvietnamesiska torpedbåtar helt oprovocerat hade angripit ett amerikanskt krigsfartyginternationellt vatten i Tonkinbukten.[27] Som en följd härav godkände kongressen den 7 augusti den så kallade Tonkinresolutionen, som gav presidenten fullmakt att vidta de åtgärder han fann nödvändiga för att motverka "kommunistisk aggression".[28] Med denna resolution bakom sig lät president Johnson, med stöd från sina rådgivare, inleda flygbombningar av Nordvietnam som månaderna därpå efterföljdes av militär eskalation med reguljära amerikanska trupper. Amerikanska politiker och media hade länge hetsat för en större inblandning i kriget och många menade att de bara ville ha en anledning att ta steget fullt ut.

Uppgifterna går isär om exakt vad som hände i Tonkinbukten den natten. De flesta anser att incidenten var framprovocerad av USA och avsiktligt överdriven, men ytterligare andra hävdar att den aldrig hänt överhuvudtaget.[29][30] Offentliggörandet av de sk Pentagon Papers 1971 visade att Johnsonadministrationen systematiskt hade gett kongressen felaktiga uppgifter rörande deltagandet i Vietnamkriget. I oktober 2005 hävdade en fd anställd hos National Security Agency att myndigheten avsiktligt vinklade underrättelserapporter till Johnsonadministrationen rörande incidenten i Tonkinbukten för att dölja tidigare misstag.[31] Månaden därpå avhemligade NSA topphemliga dokument som visade att den första sammandrabbningen, 2 augusti 1964, förvisso hade ägt rum men att det var den amerikanska jagaren USS Maddox som hade öppnat eld först medan den andra sammandrabbningen, 4 augusti, aldrig hade ägt rum överhuvudtaget. (Fra svensk Wikipedia.)

 

[ii] Irak-krigen (også kalt Den andre gulfkrigen eller Operation Iraqi Freedom) var en krig som begynte 20. mars 2003, da styrker fra en amerikansk-ledet koalisjon startet et omfattende militært angrep på Irak med hensikt å invadere og okkupere landet. Krigen sluttet offisielt den 31. august 2010 da president Barack Obama erklærte at krigen var over.[10] Bakgrunnen for krigen var USAs påstander om at Irak var i besittelse av store mengder masseødeleggelsesvåpen. Men disse påstandene viste seg å være feilaktig.[11] Krigen var meget omstridt i store deler av verden[12] og etter hvert mistet den også mye av støtten blant amerikanerne.[13] I 2010 uttalte USAs forsvarsminister Robert Gates at «forutsetningen som rettferdiggjorde krigen, viste seg å være ugyldig».[14] (Fra Wikipedia.)